Wateroverlast of ontlastend bewijs?

Uit de inhoud van die stukken blijkt niets van “waterschade” Het blijkt dat de sporen en voorwerpen gewoon zijn opgeruimd en vernietigd. De vernietigingshandelingen vonden hoogstwaarschijnlijk plaats op 4 januari 1991 en 29 juli 1993. Verschillende politiefunctionarissen werden gehoord in

Lees verder

Politiedossiers gaan wagenwijd open

  Van Olffen onthuld wat Politie al ruim 30 jaar verhuld! Politie maakt zich schuldig aan Moord cq. medeplichtigheid aan moord, corruptie, valsheid in geschrifte, diefstal cq.ontvreemdingen, mijneed, nalatigheid, laster, smaad, obstructie,verkrachting, sexisme, misleiding, verzuim van plichtsbesef, de doofpotten, gijzelingen,

Lees verder