Privacybeleid

 

 

Privacyverklaring De Veroordeling

Deze site is opgezet door Jacqueline Hagemann voor persoonlijke journalistieke doeleinden.
Dit houdt o.a. in dat er bepaalde artikelen uit de AVG niet van toepassing zijn en bepaalde rechten van personen komen te vervallen. Feitelijk is die AVG op deze website niet van toepassing maar we zijn de beroerdste niet.

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:
Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)
De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:
geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
geen recht op rectificatie
geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium
geen recht op bezwaar tegen de verwerking
geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben
De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

Opgelet: “de nieuwe wet werkt niet met terugwerkende kracht!”

Per 25 mei 2018 is het verplicht om een privacyverklaring op een bedrijfsmatige website te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. Ons doel is de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laten wij weten op welke wijze de site Louis Hagemann dit mogelijk maakt.

Contactgegevens Louis Hagemann

Wil je in contact komen met ons? Dat kan middels mail via info@louishagemann.nl of door een reactie achter te laten op een artikel op www.louishagemann.nl

Verwerking persoonsgegevens

Louis Hagemann ontvangt “persoonsgegevens” van bezoekers middels:

  • NewStatPress

Met het statistiekprogramma van NewStatPress kunnen wij onder andere bekijken hoeveel lezers onze site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. Wij zien hierbij geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens. NewStatPress verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. NewstatPress heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

  • Reacties achterlaten onder een artikel

Onder de artikelen van Louis Hagemann bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor ons. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam, website te tonen bij het reageren.  Jouw emailadres wordt niet getoond. De informatie die jij verstrekt wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan. Bij het reageren op een artikel heeft iedere lezer echter ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@louishagemann.nl, dan kunnen wij de informatie verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren alleen persoonlijke gegevens die relevant zijn en voor de duur die nodig is voor de doelstellingen. Die persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit emailverkeer en reacties onder artikelen.  Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je de website bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens wij wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens tenzij anders bepaald. (zie journalistieke doeleinden bovenaan de pagina)

Op verzoek tot correctie, verwijdering of intrekking kunnen art. 17 lid 3 a) en e) AVG van toepassing zijn of zoals eerder genoemd.

Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@louishagemann.nl 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door jouw bezoek aan deze website wordt meegestuurd door diverse diensten en door jouw browser op jouw medium wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Welke cookies door de de website worden gebruikt zie je hieronder.

  • Newstatpress
  • Google
  • Youtube
  • Social media knoppen

NewStatPress
Wij plaatsen cookies van NewStatPress. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken.

Google
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op Google cookies plaatst. Wij maken geen gebruik van Google Analytics!

Youtube
Er staan YouTube filmpjes bij ons op de site.
De cookies van Youtube worden geplaatst bij het bezoeken en bekijken van zo een filmpje. Wij hebben geen invloed op zij cookies plaatsen.

Social media knoppen
Op de site staan social media buttons. Met die buttons kun je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Wij hebben geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Geen van de bovenstaande diensten heeft toestemming om gegevens met derden te delen tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht worden noch hebben wij enige invloed op hun beleid.

Cookies uitschakelen en verwijderen 

Wat kun je zelf doen?
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij deze graag tegemoet op info@louishagemann.nl.

Hobby: Freelance onderzoeksjournaliste Jaqueline Hagemann