Voorbeeldfunctie?

  Om het ziekteverzuim en problemen met onderlinge agressie en geweld verder terug te dringen, maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de afspraken en doelstellingen uit het arboplusconvenant DJI tot vast onderdeel van het DJI-brede personeelsbeleid. De aanpak is ook

Continue reading

Discretionaire bevoegdheid?

  Een ´discretionaire bevoegdheid´ betekent in gewoon Nederlands de vrije beslissingsruimte van de rechter. Een bewindsvoeder kan ook gebruik maken van die bevoegdheid. De rechter vindt wel dat, indien men gebruik maakt van die bevoegdheid dit zodanig beargumenteerd moet zijn dat het precedentwerking

Continue reading

Prof. Buruma …..

MOGELIJK MEER RECHTERLIJKE DWALINGEN Voorzitter Ybo Buruma van de commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) zegt dat er mogelijk rechterlijke dwalingen zijn waar hij met zijn commissie niets aan kan doen. Buruma zegt daarover in NOVA:”Ik heb een stuk of vier

Continue reading