Werkwijze OM zaak Bolhaar

Wederom een wat ouder bericht maar wel zo belangrijk om te vermelden

De officieren van justitie Wouter van Schaik en Nicole Voorhuis wisten al in 2002 dat het bewijsmateriaal in de zaak tegen ex-Hells Angel Louis H. was vernietigd. Dat werd maandag tijdens het hoger beroep tegen Louis H. in de extra beveiligde rechtzaal in Amsterdam duidelijk.

Tijdens het hoger beroep in 2003 hebben de Officieren van Justitie dit niet tegen de verdediging gezegd. Wanneer de advocaten dit eerder hadden geweten, hadden zij dit kunnen gebruiken om ontzegging van voorlopige hechtenis voor Louis H. te krijgen.

In het hoger beroep van Louis H. werden maandag zeven getuigen gehoord. Louis H. is bang dat hij niet eerlijk zal worden berecht. Met uitzondering van een stukje springtouw en twee sigarettenpeuken, is al het bewijsmateriaal vernietigd. In 1991 en 1993 is er een ‘grote schoonmaak’ gehouden in het politiebureau in Amsterdam. Omdat er paddestoelen op het bewijsmateriaal groeiden en dit helemaal was verrot door waterschade, is alles vernietigd. Zelfs de riem waarmee de kinderen zouden zijn gewurgd is verdwenen.

De verdediging twijfelt aan de betrouwbaarheid van het OM, ze neemt het OM kwalijk dat zij niet eerder hebben gemeld dat het materiaal is vernietigd. De agenten die maandag ook werden verhoord, zeggen niet te twijfelen aan de schuld van Louis H.

Politieagent Bob Schagen, was teamleider van het laatste onderzoek. Hij zegt dat hij het belang van het bewijsmateriaal heeft onderschat, maar dat Louis H. ook in eerste instantie zonder dat materiaal is veroordeeld. Toen bleek dat een groot deel van het bewijsmateriaal was vernietigd, dacht Schagen dat dit niet zoveel zou uitmaken en besteedde er weinig aandacht aan.

Bron: Nieuws.nl

Je kunt uit het bovenstaande opmaken dat Dhr. Bob Schagen zijn onderzoek niet serieus nam. Hoe kun je in een zaak die destijds zo’n impact had en waar een zeer lange straf voor gold zo onderschatten? Waarom was het OM niet eerlijk tegen de advocaten?

Een riempje (waar mogelijk DNA sporen zaten) is ook maar even weggegooid.

Toen de advocaat vroeg wat er met het verdwenen bewijsmateriaal was gebeurd riep officier Voorhuis dat deze door waterschade onbruikbaar waren geworden. Het hof nam dat klakkeloos aan. Uit processen verbalen blijkt nadien dat er geen sprake was van wateroverlast maar van een grote opruimactie waar Woelders de leiding over had. Zonder ook maar enige toestemming werd alles weggegooid.

Het antwoord moge duidelijk zijn…de veroordeling lag al klip en klaar voordat uberhaupt de
zaak begon.

Recent werden er verdachten vrijgelaten i.v.m. het ontbreken van het dossier.
Laat ik u vertellen dat meer partijen in het bezit zijn van een dossier.

Louis kreeg levenslang waar hij in eerste instantie niet meer voor vervolgd zou worden.
De bewijsstukken ontbraken.
Dossier 1984 ligt het dichtst bij datum delict en zou feitelijk als rode draad moeten gelden.
Het dossier wat opgemaakt is in 2002, 18 jaar later welteverstaan, wordt als bewijsvoering
ingebracht.

De zaak van Louis behoort tot een catagorie die opnieuw tegen het licht gehouden MOET
te worden. Er is in deze zaak een levenslange veroordeling uitgesproken!
Zo kun je iedereen wel die de schijn tegen heeft op roddels en achterklap levenslang geven.
Zijn schuld moet onomstotelijk worden bewezen en niet op de wijze waarop
de veroordeling tot stand is gekomen!

 

DIT SOORT PRAKTIJKEN EN STEUN ALLE RECHTERLIJKE DWALINGEN
STEUN LOUIS OM ZIJN ZAAK OPNIEUW TE LATEN BEOORDELEN!

 

3 reacties

 1. @mr. drs. BOU

  De naiviteit voorbij?

  Inderdaad, mr. drs. Bou, beangstigend. Levenslang opgesloten door een komplot van andere mensen. Aangevoerd door Peter de Vries, van leugens voorzien door een drugsgebruikende borderliner en Teeven en andere niet toerekeningsvatbaren bij de recherche. Wat ik ook beangstigend vind is dat het komplot van het kapitaal ( dat de aarde vernietigde ), intriganten, stromannen en OM medewerkers nog steeds actief is, nee actiever is dan ooit. Er zullen nog veel slachtoffers vallen, want de naiviteit hier omtrent is dusdanig groot ( a silent majority ) en het in stand houden van deze naiviteit is een wezenlijk onderdeel van het instandhouden van het komplot, de komplotmaatschappij. Hij is eigenlijk een zware crimineel maar iedereen juicht hem toe, die naiviteit bijvoorbeeld, je begrijpt wie ik bedoel, Adolf de Vries.

  Het aanvaarden van dit komplotmaatschappij idee betekent onmiddelijk persoonlijke distantie van de daders, uitbuiters van het kapitaal en uitbaters van de staat en hun stromannen en erkenning van onrecht tegen de slachtoffers, het geweten laten werken en niet meer profiteren van wat de komplotmaatschappij te bieden heeft om dat komplot in stand te houden. Namelijk: ja en amen zeggen en verder je mond houden en afwachten wat er voor jou overblijft of anderen die daar de orders voor geven, de schizofrenie van de komplotmaatschappij aanvaarden. Soms waren de slachtoffers van het komplot joden, soms Indianen, soms zwarten, altijd de armen, altijd de vrouwen, de kinderen, de homo’s, etc etc.

  Het kan nu nog steeds in een zgn beschaafd land als Nederland levenslange gevangenisstraf betekenen zoals bij Lucia de Berk ( de heks met impulsen ) en Louis Hagemann ( De nergens voor terugdeinsende Hell’s Angel ).

  De naiviteit voorbij

  is een wereld van eerlijke verdeling van kennis, goederen en menselijk geweten, waar niemand macht heeft ( wil hebben ) over een ander waar komplotten “tegen” helemaal niet meer kunnen.

  PS. Overigens denk ik dat als Peter de Vries doorgaat met zijn mensonterende en levensbedreigende komploteuze activiteiten tegen onschuldige burgers, dit zou kunnen leiden tot sociale onrusten.

 2. jeetje..ik denk echt steeds meer dat het hier om een gerechtelijke dwaling gaat,ik hoop dat jullie de zaak heropend weten te krijgen…sterkte!!

 3. heb alle commentaren en stukken van deze zaak ettelijke malen door-
  gelezen. Ik ben geen jurist maar heb wel enige ervaring in het strafrecht,
  Op grond van de bewijslast had Loui Hageman nooit veroordeeld mogen
  worden, suggestieve vragen tijdens het verhoor, vernietigen van bewijs
  totaal onbetrouwbare getuigen, etc. etc. Dit getuigt wederom van de
  arrogantie van de macht ! Men moet en zal…..!!Steeds vaker stel ik mij
  de vraag of het OM en de rechters wel twee onafhankelijke partijen zijn
  Ik hoop dat Louis hagemann alsnog de mogelijkheid krijgt op een nieuw
  proces

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *