Vriendjespolitiek?

Ministers om opheldering gevraagd

De VVD’ers Fred Teeven en Hans van Baalen hebben schriftelijke Kamervragen gesteld over de zaak Robert Vakkers. De Kamerleden hebben de ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gevraagd of Vakkers juridische en financiële bijstand krijgt in de rechtszaken tegen de Italiaanse politieagent die hem levensgevaarlijk verwondde.

Bron: PrdV 2008

Tja als ik dan lees dat de heer Teeven met zijn collega hierover kamervragen gaat stellen dan wil ik toch ook wel even vermelden dat dhr. de Vries en dhr. Teeven een bepaalde samenwerkingsverband hebben. Onlangs zond de Vries een akkefietje uit die in Italie plaatsvond. En prompt komen er kamervragen.

De Vries en Teeven zitten samen ook in het Commitee ADS (aandacht doet spreken)

De site van aandacht doet spreken is veranderd en de gezichten achter het comite van aanbeveling staan niet online.
Ik heb dan ook maar even een screenshot gemaakt daar men anders van mening is dat er onzin wordt geschreven.

Bron: Commitee “aandacht doet spreken”

Je zult jezelf misschien afvragen waarom ik plots het bovenstaande onderwerp er tussendoor gooi. Die vraag zal ik dan ook beantwoorden. Het gaat om de belangenverstrengeling van bepaalde individuen die ook weer terug te vinden zijn in strafzaken.

Dan moeten wij even terug naar 2001 waarin Peter R de Vries justitie benaderde over de zaak Bolhaar. Justitie wilde namelijk in eerste instantie niet meewerken. Later kreeg Peter het voor elkaar om het stoffige dossier te laten overhandigen door dhr. Teeven.

Ja je leest het goed… toevallig was dhr. Teeven in dat jaar nog werkzaam als teamleider-officier van justitie voor Amsterdam Oost/Zuid. Daarna vertrok dhr. Teeven naar de Tweede Kamer voor Leefbaar Nederland.

1999 – 2001 Amsterdam, teamleider-officier van justitie voor Amsterdam Oost/Zuid

2002 – Den Haag, lid van de Tweede Kamer voor Leefbaar Nederland (??????)

Extra informatie:

“In januari 2003 is Fred Teeven terug op het OM, na een kort verblijf in de Tweede Kamer.
Een paar jaar eerder had Teeven onder zware kritiek justitie moeten verlaten.
Hij was zijn post als crimefighter kwijt en kreeg de huis-tuin-en-keuken-misdaad op zijn bordje.”

Thans weer lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Op de valreep voor het vertrek van dhr. Teeven overhandigde hij het incomplete dossier uit 1984 aan Nicole Voorhuis die er vervolgens op een vreemde wijze mee aan de haal ging. Zonder diepgaand onderzoek!!

Het is december 2001 als Nicole Voorhuis, officier van justitie van team 2 van parket Amsterdam, een stoffige doos in handen krijgt gedrukt van teamleider Fred Teeven. ‘Hij vroeg of ik eens wilde kijken of er met de zaak-Bolhaar iets te doen viel. In het dossier trof ik ook correspondentie aan met misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die pleitte voor heropening van de zaak. Na lezing van het proces-verbaal zag ik dat er veel losse eindjes in het dossier zaten (welk proces verbaal??). De recherche zat in 1984 al dichtbij: het was destijds gelukt een verdachte te linken aan de plaats delict. Er zat muziek in de zaak, zeker toen uit het dossier bleek dat er veel technische sporen in het dossier zaten en een belangrijke getuige zich bij De Vries had gemeld.’

Bron: Openbaar Ministerie (klik op link)

NOOT: Als je de uitzending van Peter R de Vries bekijkt dan krijgt Peter het aan de stok met OvJ de Wit en dreigt elders zijn verhaal te halen. Plots duikt Fred Teeven op met een stoffig dossier zoals hierboven bevestigd door OvJ Nicole Voorhuis. Let wel EIND DECEMBER 2001 ..  bekijk de uitzending

Volgens mij dacht Nicole Voorhuis dat zij een speeldoos in haar handen had i.p.v. een dossier.

Dat zij die valse noten niet gehoord heeft is mij een raadsel.

De recherche dacht namelijk dichtbij te zitten doordat men dacht dat baby Bryan de zoon van Louis was. Dat bleek dus niet het geval. Toen hield het op bij de voordeur en vandaag de dag houdt het nog steeds op bij de voordeur. Wie de werkelijke dader is blijft een raadsel.

BELANGRIJKE GETUIGE

Wie was die belangrijke getuige?
Wanneer heeft die belangrijke getuige zich echt gemeld??

Volgens Peter R de Vries die ex-vriendin, die mogelijk meer wist en die hij volgens eigen zeggen pas EIND JANUARI ontmoette. KUCH KUCH KUCH .. 

Owh wacht .. volgens eigen zeggen begon Peter R de Vries 29 augustus 2001 met zijn onderzoek.
Hij wist toen al snel dat Louis vast zat .. zie verklaring Peter R de Vries blz. 2 – 3e alinea

Verklaring Peter R de Vries (klik op de link)

Louis zat toen een straf uit voor vermeende mishandeling en verkrachting van Renetta van der Meer.
In dat dossier zat een verklaring van de moeder van Renetta.

a) hoe kwam Peter R de Vries aan die verklaring uit DAT dossier?
b) dat soort gegevens staan niet vermeld in een strafblad noch namen van slachtoffers

Als je de verklaring goed leest dan heeft Peter R in Januari 2001 een emailtje ontvangen van een meisje dat Peter attendeerde op de onopgeloste zaak Bolhaar.

Het kan toeval zijn maar 23 december 2000 belde Renetta de politie op om wederom aangifte te doen tegen Louis daar haar ter ore was gekomen dat als Louis vrij zou komen Louis haar tieten eraf zou snijden.

Zo staat omschreven in deze memo die ook in handen was van Peter R de V

memo_tieteraf

De memo van 23-12-2000 onderaan dat stukje papier omvat het volgende:

AG=aangeefster Renetta vd Meer .. belt met het feit dat haar ter ore is gekomen dat de verdachte in de gevangenis aan het vertellen is dat zo gauw al hij vrijkomt de AG haar tiet eraf snijdt. AG is hierdoor erg bang en vraagt om hulp.

Dat zou dan haar grootste angst zijn zo blijkt ook uit een document van haar advocaat die een urgentieverklaring voor de zoveelste verhuizing van Renetta moest regelen. Document is in mijn bezit!

Noot: niets geen verhuizing of extra geld uit de zakken van justitie ze had immers al 11.000 gulden gekregen .. inclusief nieuw woonadres, bescherming en een nieuwe naam.

Kreeg Renetta de deksel op haar neus?
Was zij degene die in Januari 2001 een mailtje stuurde naar Peter R de Vries?
Waarom heeft men in het belang van waarheidsvinding dat bewuste emailtje niet opgeëist bij Peter R.

Het een sluit het ander niet uit als je over de aanloop naar de zaak een tijdlijn maakt en dan een proces verbaal onder ogen krijgt die gedateerd werd op 11 januari 2002 wat werd afgedaan als tikfoutje!

Zie datum onderaan dit proces verbaal waarin Renetta klaarblijkelijk al voor de ontmoeting met Peter R haar verhaal OP PAPIER deed zie verklaring:

FOUTJE IN DATUM (klik op tekst)

MEEWERKEND EN WAARNEMEND OFFICIER V JUSTITIE TEEVEN

Diverse malen heb ik contact met Dhr. Teeven opgenomen om zijn aandacht te vestigen op de uitkomst van het proces en alle bevindingen. Dhr. Teeven heeft namelijk ook even waargenomen in de zaak Bolhaar. Niet eenmalig .. Dhr. Teeven was in prille begin nauw betrokken bij de zaak zo blijkt uit dit journaal “Maandag 4 februari 2002” (klik op afbeelding om te vergroten)

teeven-louis-2002

Mevrouw Voorhuis ging op vakantie en Dhr. Teeven mocht het even overnemen.

Waarnemend OvJ Fred Teeven 19 maart 2002 t/m ongeveer 26 maart 2002 (klik op de link)

Uiteindelijk kreeg ik het volgende antwoord.

Standaard antwoord luidde op 23 oktober 2008 als volgt:

Geachte mw Hagemann,

Uiteraard hebt U recht op een reactie mijnerzijds, probleem is dat de zaak van uw man al door 2 rechterlijke instanties feitelijk is beoordeeld. Ik zie dan ook geen rol meer voor een kamerlid. Dat laat onverlet dat U ook uw kanttekeningen mag plaatsen, maar ik zou niet weten waarom

Mvgr

Fred Teeven

Waarop ik 23 oktober 2008 het volgende weer terug schreef:

Geachte heer Teeven,

Allereerst bedankt voor uw reactie.

Prima dat het door 2 rechterlijke instanties beoordeeld is…maar is dat wel juist…

Kent u het volledige dossier die daarna is samengesteld?

Deze man die uzelf ook kent is niet veroordeeld op de aanklacht!

Als kamerlid bemoeit u zich met diverse disciplines waarom niet bij zaken die aangemerkt kunnen worden als dubieus of dwaling. Dhr. Hagemann is echt niet de enige.

Als u zegt ik mag mijzelf als kamerlid niet bemoeien met uitspraken van de Rechterlijke Macht dan is dat klip en klaar. Neemt niet weg dat ieder kamerlid de burger in Nederland moet behoeden voor rechterlijke dwalingen, vage arresten en overtredingen van de bedoelde wetsartikelen.

Waarom ik u hierbij betrek?

Omdat u dus dat stoffige dossier heeft overgedragen en zichzelf verders niet meer heeft gebogen over de voortgang en uitkomsten daarvan. Vreemde vraag aan een ex-officier van justitie maar er klopt gewoon geen hout van. Een cold-case die ingezegend wordt door een team wat destijds ook al betrokken was bij het onderzoek. Zeker niet na het doorlezen van het dossier uit 1984, dossier 2002 en de politiejournaals 2002. Is dat nu iets om trots op te zijn heer Teeven?

Ik kan mezelf echt niet voorstellen dat de politiek na al die klachten inzake het OM een ieder als het ware “vogelvrij” verklaard. Lees anders Vrij Nederland nr. 41 maar eens.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Hagemann

Nadien heb ik niets meer van dhr. Teeven vernomen!
Renetta die thans door het leven gaat als CH kreeg geen 20.000 euro praatgeld maar 30.000 euro!
Justitie vermeld dit echter niet in de boeken (administratie) zijnde uitgekeerd tipgeld.
Daarom noem ik het een “gekochte” verklaring.

Om het nog maar niet te hebben over de uitlating van de officier van justitie Nicole Voorhuis dat er VEEL TECHNISCHE SPOREN in het dossier zaten. Waarom heeft zij niet eerst uitgezocht of er überhaupt wel technisch sporen aanwezig waren? Niets technisch bewijs of technische sporen!!! Alles was weggegooid voordat het proces begon. Iets wat de recherche in JANUARI 2002 al wist!!

Lees hier alle informatie m.b.t tot het verzoek GVO = gerechtelijk vooronderzoek 2002:

Verzoek GVO ivm heropening coldcase zaak Bolhaar

Ik leid hieruit af dat er zelfs bij het verzoek tot heropening flink gelogen is om de zaak heropend te krijgen. Dat was niet begin van vele leugens die nog volgden. Laten we over het gevolg daarvan duidelijk zijn ” VEROORDEELD TOT LEVENSLANG OP RODDELS, ACHTERKLAP, LEUGENS, MANIPULATIE GETUIGEN, ONTKENNENDE VERDACHTE, ONTBREKEN VAN TECHNISCH BEWIJS, ONTBREKEN VAN DNA SPOREN, ONTBREKEN VAN BEWIJSMATERIAAL, ONTBREKEN VAN ONAFHANKELIJKHEID RECHTBANK, ONTBREKEN VAN WETTIG OVERTUIGEND BEWIJS,  ETC. ETC.

Resumé ..

Verzoek GVO 10 Januari 2002

Vernietiging inbeslaggenomen goederen reeds bekend 23 januari 2002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *