Uitspraken & Pleitnota’s

 

 Hieronder vind je een aantal linken uit het proces.
 Deze staan ook in het menu rechts.

 

 

Hieronder alle betrokkenen die willens en wetens een veroordeling hebben uitgesproken of gesteund

RECHTBANK (die werd samengesteld dus feitelijk geen officiele strafkamer)

T.G. van der Schroeff geboren mrt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafmedewerker Inter Bel. Bureau Amsterdam 1 okt 1969
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mrt 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 6 aug 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1982
Vice-president rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-president
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Ned. vereniging van Strafrechtadvocaten

M.J. Diemer , geboren apr 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Rode Hoed
Lid Bestuur Schoren Stichting
Voorzitter Klachtencommissie GG en GD sedert sept 97
Lid bestuur Stichting Korte Leidse vanaf okt 97
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie GG&GD te Amsterdam van 01-09-1997
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie GG+GD te Amsterdam van 01-07-2001
Voorzitter bestuur Stichting korte Leidse te Amsterdam van 01-10-1997 tot 30-09-2001

N. van der Wijngaart , geboren sep 1967
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 december 1999
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

Die samengestelde rechtbank kwam supersnel tot een conclusie en een uitspraak.
Rechter van der Schroeff leest geen dossiers, daar staat hij om bekend.

Mr. Diemer is vooringenomen geweest door zichzelf vanuit zijn nevenfuncties te laten leiden.
Seksuele intimidatie was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van vertroebeling.

 

GERECHTSHOF AMSTERDAM

2005 Jongste Raadsheer Hof Mr. Aben
In vogelvlucht gepromoveerd!

2009 benoemd tot Advocaat Generaal Hoge Raad

D.J.C. Aben, geboren feb 1962 ; Dhr. M
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1994
Adv.-gen. Hof Amsterdam 1 mei 1999
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-10-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

Hieronder de omstreden en zeer druk bezette mevrouw Boumans, zoekt en gij zult vinden.

PIETERS – BOUMANS A.D.R.M. , geboren aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding rechtbank Maastricht 1 apr 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter rechtbank Maastricht 12 sep 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 okt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
Vice-President Hof Arnhem 20 april 1998
Coördinerend Vice-President Hof Arnhem juni 1999
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam Vice-President Hof
Amsterdam Coördinerend Vice-President Hof
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van nevenfuncties in Maastricht 29 aug 1997
Lid van het bestuur van de Bijzondere Raad Vincentiusvereniging
Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Diaconaal Centrum
Partner ISOS , mediation voor de gezondheidszorg
Plaatsvervangend Lid Jurist van het Centrale Tuchtcollege te Den Haag. Welk tuchtcollege
Tweede secretaris van de Unie van …. parochies
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting leergeld Eindhoven ; tot 1999
info september 2000
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Maastricht.
2. Kantonrechter-plaatsvervanger te Haarlem en Zaandam.
3. Bestuurslid Bijzondere Raad Vincentiusverenigin,
4. Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Diaconaal Centrum
5. Partner ISQS, mediatien voor de gezondheidszorg.
6. Plaatsvervangend lid-jurist van het centrale tuchtcollege te Den Haag.
7. Tweede secretaris van de Unie van …. parochies.
8. Voorzitter van het bestuur van de Stichting leergeld Eindhoven. Beëindiging 1999
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
” Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr.
J.M.J.Chorus en mevrouw Mr. A.D.R.M. Pieters-Boumans, verschoonden zich niet als
Rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij Mr. F.H.A.
Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz hiervoor in drie andere hoger beroepsprocedure met
dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter
op te treden.
Deze drie procedures, waarin Mrs. Chorus, Pieters-Boumans en Arisz de drie raadsheren
waren, zijn :
— J. Huisman tegen M.A. Holscher ; Uitspraak d.d. 23-6-94
— J.J.S. Impijn tegen M.A. Roosen ; Uitspraak d.d. 30-6-94
— AEGON tegen Maatschap H. Smits ; Uitspraak d.d. 18-8-94.
De latere procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mr. Chorus en mevrouw Mr. Pieters
-Boumans de twee raadsheren waren, is :
— E.R. Noorman tegen H.K. Vos ; Uitspraak d.d. 15-12-94.
Het Hof deed in deze procedure ( dus : nadien ) ten voordele van de cliënt
van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat

E. Mijnsberge, geboren dec 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 26 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 aug 1992
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jan 1995
Rechter rechtbank Den Haag 24 augustus 1998
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Lid landelijke commissie Justitie VVD
Lid landelijke VVD commissie Evaluatie en Updaten Reglementen
jul 1997

DE ADVOCAAT GENERAAL HOGE RAAD

We gaan nu even kennis maken met de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad.
De man die had moeten ingrijpen na al het vorengaande juridisch geklungel.
De man die een behoorlijke reputatie heeft maar het liet afweten in de zaak Bolhaar.
Lees hiervoor de kritiek die Prof. Ybo Buruma schreef over de gang van zaken.

A.J.M. Machielse , geboren sep 1948 ; Prof. Dr.
M
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jun 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 3 okt 1985
Raadsheer Hof Arnhem 16 feb 1989
Vice-President Hof Arnhem 15 nov 1993 – 1996
Beëindigd door benoeming als Advocaat-Generaal Hoge Raad
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 24 jan 1996
NU
Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
09 jul 1997
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
a.machielse@jur.kun.nl
Eerder vermeld als: Hoogleraar strafrecht , strafprocesrecht en jeugdrecht
TEVENS
ovember 2000]
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Katholieke Universiteit Nijmegen, bezoldigd
Redacteur losbladige uitgave “het wetboek van strafrecht” ( Noyon/Langemeijer/Remmelink) te Deventer, bezoldigd
Lid Commissie Geschillen Vrije Universiteit Amsterdam, onbezoldigd
Lid van de Commissie van Beroep NeVoBo, onbezoldigd
Medewerker Vademecum Strafzaken, bezoldigd Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Depressiestichting
INFO
Privé adres: Borgerwe 1 , 6862 ZK Oosterbeek , Tel. 026 3342630 of 024 3615505 of 3612185

Alle informatie die je hierboven aantreft komen uit een openbaar antecedentenregister

De overige spelers die indirect/direct betrokken waren bij deze verachtelijke veroordeling:

Oud-Minister van Achterkamertjes Overleg Hirsch Ballin

Eventjes waarnemend Officier van Justitie Fred Teeven

Officier van Justitie Nicole Voorhuis

Mevrouw Voorhuis werkte samen met OvJ W.C. van Schaijck.
Beide hielden voor de verdediging stukken achter m.b.t. het vernietigde bewijsmateriaal.

W.C. van Schaijck, geboren jun 1955
NLRM 93 94 95 96 97 98
Hoofdinspecteur Gemeente politie Amsterdam
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1993
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU
Amsterdam parket

Held in blote kont en op blote voeten Peter R de Vries

Hoofd Inspecteur Woelders die ronduit vertelde dat hij al het bewijsmateriaal had weggegooid.
Niets over wateroverlast. Dhr. Woelders wilde gewoon van die oude rommel af.
Deze opruiming geschiedde zonder opgemaakt procesverbaal/toestemming.

 Updates volgen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *