De verkeerde kreeg levenslang

Louis Hagemann ten onrechte veroordeeld

DE VERKEERDE KREEG LEVENSLANG!!

Louis Hagemann ten onrechte veroordeeldLouis Hagemann werd in 2005 door het gerechtshof veroordeeld tot
een levenslange gevangenisstraf.
De Hoge Raad handhaafde het arrest van het hof ondanks de gemaakte
fouten van het hof!
Prof. Ybo Buruma was uitermate ontevreden met het arrest.

Een schandalige veroordeling en parallel aan de veroordeling van o.a. Lucia de B
of Kees B die 4 jaar onschuldig zat voor de Schiedammerparkmoord.

Een veroordeling waar gezocht is naar sporen, dna, een wapen, motief en oude getuigen
uit het jaar 1984, het jaar waarin het drama zich afspeelde. De speurtochten leverden niets concreets op.

Na 18 jaar komen er na de uitzending van Peter R de Vries allerlei getuigen zich
melden. Getuigen die menen dat Louis hen verteld zou hebben de moorden in
1984 te hebben gepleegd. Waaronder een ex-gedetineerde, gedetineerde en 2
ex-vrindinnen.

Een dader was geboren, maar is Louis wel de werkelijke dader?
Laten we eerst maar eens de uitzendingen bekijken.

De uitzendingen bevatten commentaar van mijn zijde d.m.v. tekst, die verschijnt en verdwijnt.
Daarmee weerleg ik de informatie die Peter R de Vries verschaft aan de kijker, foutieve informatie dus! Druk op de “pauze” knop indien je het op je gemak wilt lezen.

Aan het einde van deel 1 staat belangrijke informatie.
Vergeet dat niet te lezen.

Dit was het enige materiaal wat ik in mijn bezit heb. Indien iemand ook nog in het bezit is van de vervolgafleveringen vul dan het contactformulier in.

memo_tieteraf
Dit is een stukje uit de uitzending met een verklaring & memo.
Het was niet eenvoudig maar ik heb het een en ander kunnen ontrafelen

Deze heb ik omgezet in tekst. Lees hieronder. Vet gedrukt is mijn commentaar.

In het bovenste gedeelte van de memo staat o.a. dat bij aangifte op de dag dat Renetta verkracht en mishandeld was een opname niet nodig was. Er werd wel een formulier van onderzoek opgemaakt.

Geen opname? Terwijl Renetta er zo vreselijk aan toe was en te horen kreeg dat zij geluk had? Erg vreemd hoor! Nog vreemder is het gegeven dat Renetta 1 week later foto’s liet maken van haar verwondingen. Louis werd niet direct gearresteerd maar enkele
weken later. Zeer ongebruikelijk!

Zo verklaard zij dat doordat haar keel werd dichtgeknepen zij haar bewustzijn verloor en toen zij bij kennis kwam bleek zij te zijn ontkleed en verkracht.

Weer op iets gestuit wat nadien een ander verhaal werd. Renetta verklaarde later weer dat zij een tafel had omgeschopt. Louis schrok daar, volgens Renetta van. Hij hield toen op met wurgen verklaarde zij. Hoe heeft hij Renetta dan ontkleed en verkracht? Met zijn tenen? Kom Renetta vertel de waarheid!

De memo van 23-12-2000 onderaan dat stukje papier omvat het volgende:

AG belt met het feit dat haar ter ore is gekomen dat de verdachte in de gevangenis aan het vertellen is dat zo gauw al hij vrijkomt de AG haar tiet eraf snijdt. AG is hierdoor erg bang en vraagt om hulp.

AG= Afgeschermde Getuige of Aangeefster

Renetta toch, hij zou pas in 2002 vrijkomen. Was je geld op? Voor die veroordeling van 1998 kreeg je fl. 11000,- smartegeld, verdiende je fl. 500,- met een paar naaktfoto’s in de Aktueel, voor de verklaringen die je ging afleggen in 2002 ontving je in 2003 een bedrag van 20.000 euro. Wat de rechtbank toen niet wist was dat jij enorme schulden had gemaakt onder de naam Renetta van der Meer terwijl je in 1998 al een andere naam had meegekregen.

Je hebt Louis eerst aangegeven voor mishandeling en verkrachting. In 2000 bel je op dat je bang was en al die tijd zeg je niets?????? Ook toen had je je verhaal kunnen vertellen over die zogenaamde bekentenissen van Louis aan jou. Of zie ik dat verkeerd?

Misschien dat een psycholoog mij uit kan leggen hoe het mogelijk is dat een vrouw na zo een zware mishandeling en verkrachting haar lichaam verkoopt aan een mannenblad waarin zij doodleuk vertelde dat zij op hoge hakken en een minirokje op jacht zou gaan. Daarbij vertelde zij ook nog even dat zij al anderhalf jaar vrijgezel was in de Aktueel van november 1998.

Een andere leugen waar de recherche doorheen had kunnen prikken was die tattoo.
Die had Louis al in 1993 maar Renetta verklaarde in 2002 dat zij en Louis naar de wallen gingen alwaar Louis een tattooshop zou zijn binnen gegaan om een bepaalde tattoo te zetten. Dat zou in het begin van hun relatie zijn geweest die medio 1996 van start ging.

 

Lees ook de 19 verklaringen die wijzen naar een mogelijke andere dader.
Zou die persoon de dader kunnen zijn?

Waarom heeft Peter R de Vries daar geen diepgaand onderzoek naar gedaan?
Hij was toch in het bezit van de archieven?
Hij heeft toch al die bekenden van Corine gesproken? O.a. dhr. Ouwehand!

Een greep uit die verklaringen:

.Ouwehand (Buurman Argonautenstraat en ontdekker van de lichamen) : Corina was erg bang voor een drugsverslaafde, Jo. Jo sloeg haar tijdens ruzies. Jo was buitengezet door Corina, maar had een sleutel van de buitendeur. Vanaf het moment dat hij de deur was uitgezet bleef hij haar lastigvallen. Hij verklaart dat Corina altijd in angst heeft geleefd. Zij was erg bang voor Jo en zijn vrienden, dit waren allemaal onderwereldfiguren. Corina had hem verteld dat Jo in Israël werd gezocht voor moord. De deur van Corina was in de avonduren gesloten, maar overdag niet afgesloten. De weken voor haar dood was Corina bang. Ze vroeg ons de deur niet zomaar open te doen. Hij ziet en hoort dat Jo Corina regelmatig sloeg. Zij heeft voor hem goud moeten halen. Het stoppen met deze activiteiten is haar wellicht fataal geworden. Jo wilde dat de kinderen hem papa noemden. Jo heeft Corina een tijd lang lastig gevallen door aan te bellen en te kloppen;

Haim (ex-man) : Jo was een slechte man die drugs gebruikte. De situatie was zelfs zo uit de hand gelopen dat Corina de kinderen voor een periode van 5 weken naar Andorra had gebracht om de problemen met Jo op te lossen. In die periode geeft Corina Jo aan en zorgt ervoor dat hij wordt uitgezet. Jo had gezworen wraak op Haim te nemen omdat hij hem belazerd had met het compagnonschap van Baba (beiden waren wegens verdovende middelen gearresteerd en Baron bleef zitten, na zijn vrijlating bleek Haim alleen verder te zijn gegaan). Jo verdacht Haim er mogelijk van met de politie samen te werken. Corina had hem gezegd bang te zijn voor Jo en was door hem geslagen. Haim was bang dat er iets met zijn kinderen zou gebeuren. Hij vertelt dat hij van Corina had vernomen dat zij bang was dat Jo de kinderen wat zou aandoen, zij huilde door de telefoon. De enige persoon die hij kan bedenken die het gedaan heeft is Jo. Jo gebruikt namelijk verdovende middelen en spuit zichzelf in;

Nog meer onzin van Renetta alias Mark kun je lezen onder de volgende links (er wordt een nieuw tabblad/venster geopend)

Reacties de Veroordeling (zeer lange tekstblokken, neem de tijd)

Geheugensteuntje voor Renetta alias Mark

Er zijn meer aanwijzingen dat de Louis het niet gedaan heeft!
Zo valt er veel voor te zeggen dat Corina op zondagavond 4 maart nog springlevend was.

De lijkschouwing kon hierover destijds geen honderd procent duidelijkheid geven en de situatie in de woning kon zowel op een ochtend- als een avondtafereel duiden. In dat laatste geval kan Hagemann nooit de dader zijn, want de zaak is gebaseerd op de veronderstelling dat hij die zondagochtend de moord heeft gepleegd.

De verdediging heeft een ijzersterke troef in handen: een vriendin van Corina heeft al in 1984, kort na de moorden, aan de politie verteld dat zij die zondagavond lang met Corina had gebeld. De getuige kan zich vele details herinneren. Haar man bevestigt het verhaal. En er is een ander, tot nog toe onderbelicht bewijsstuk dat erop wijst dat de moord niet op zondagochtend heeft plaatsgevonden: de agenda van Corina. Daarin noteerde zij allerlei huiselijke zaken die moesten gebeuren, maar zij gebruikte het ook als dagboekje.

Zo schreef zij bijvoorbeeld op zaterdag 3 maart:

 • Sjaron 1 uurtje buiten lastig
 • En: boodschappen 35 gulden.

Op zondag 4 maartstaat het volgende genoteerd:

 • Donna en Bryan in bed doen
 • patat
 • strijken en naaien

Voor wat betreft de aantekeningen over het patat en het strijken en naaien kan men zich nog voorstellen dat die vóór die dramatische zondagochtend zeven uur in de agenda zijn geschreven. Maar welke moeder gaat nu op zaterdagavond of op zondagochtend vast in haar agenda noteren dat zij op zondagavond de kinderen in bed moet doen? Een routinehandeling. Veel logischer is het dat Corina deze aantekeningen heeft gemaakt op zondagavond, nadat zij even rustig is gaan zitten, na opgeruimd te hebben, met een kopje koffie.

De moordenaar zou dan later die zondagavond langs kunnen zijn gekomen. Een scenario waarbij Hagemann is uitgesloten als dader, want vanaf zondagochtend een uur of negen heeft hij een waterdicht alibi.

Er is nog meer……

Er zijn twee vriendinnen in het spel.
Mevrouw A die vertelde dat zij Corina gebeld heeft op dezelfde tijdstippen als Mevrouw B maar dat bij haar de telefoon niet werd opgenomen.

Mevrouw B verklaard op 10 maart te hebben gesproken met Corine op zondagavond 4 maart, bewijst dat met de tv gids van die bewuste avond i.v.m. een bepaald programma, werkt als medewerkster bij de alarm centrale van de ANWB plus dat haar man haar verhaal bevestigd.
Waarbij vergeten wordt dat er op 9 maart 1984 al contact is geweest met de ex van Corine waarin ook al werd gezegd dat er die bewuste zondagavond nog gesproken was met Corine.

De eerstgenoemde, Mevrouw A werd opgezocht door Peter R de Vries voor zijn uitzending.
Die andere vriendin, Mevrouw B en haar man NIET!

Dan is er nog een persoon die destijds een geheim telefoonnummer had en thuis aan het schilderen was. Hij werd s’middags gebeld waarbij de telefoon langdurig overging.
Er waren maar weinig personen die zijn nummer hadden en doordat de telefoon zo langdurig over bleef gaan wist hij dat Corina hem getracht had te bereiken. Die liet altijd de telefoon zo lang overgaan.
Hij werd boos op de rechter omdat hij zichzelf volgens de rechter vergist moest hebben. De man zei “ik weet nog precies met welke kleur ik aan het schilderen was”

Nog 2 getuigen weten iets te vertellen

1e vrouwelijke getuige werd zaterdagmiddag 3 maart 1984 aangesproken door een man met kortgeknipt zwart haar die vroeg naar de Argonautenstraat 22 (Corine woonde op nr 20) Update: In het dossier van 2002 staat dat de getuige had verklaard dat de man op zoek was naar nr. 22. Uit het oude dossier van 1984 blijkt letterlijk dat de man op zoek was naar nr. 20!! Alweer een cruciaal typfoutje van de heren en dames verbalisanten. Het dossier staat vol met bewust gemaakte typfoutjes.

2e vrouwelijke getuige heeft door het keukenraam gezien dat Corine zaterdagavond thuis ruzie had met een man van ongeveer dezelfde lengte als Corina 1.78m, met kortgeknipt zwart haar.

In het politiejournaal wordt gespot met de 2e vrouwelijke getuige met de volgende woorden “WEL HEEL TOEVALLIG HOOR“. Waarom vond Gert Strik de rechercheur dit dan “wel heel toevallig”? Omdat de getuige hetzelfde verklaarde als in 2002? En waarom gaf de 2e getuige de voorkeur aan een gesprek met de CID?

Waarom zijn deze vrouwen nooit gehoord door de rechtercommissaris en/of in de rechtbank?

Alle bovengenoemde onderdelen zijn terug te vinden in het dossier.

Tuurlijk was Louis geen engeltje en werd ook door menig mens gehaat maar ook de getuige die Louis het liefst ziet branden in de hel riep “kinderen vermoorden, dat nooit“.

Ik heb een greep gedaan uit het dossier die onnoemelijk veel informatie bevat.
Informatie die voor 98% niets meer met de aanklacht te maken hadden maar met het bevuilen van de persoon Louis Hagemann.

Het mocht allemaal niet baten en er volgde een veroordeling…

Een schandalige veroordeling op basis van lucht….

 • 19 VERKLARINGEN die wijzen richting Jo Baron alszijnde de dader
 • geen ooggetuigen
 • Geen DNA sporen
 • Geen enkel ander spoor
 • Geen motief
 • Geen technisch bewijs
 • Geen greintje keihard bewijs
 • Geen daderprofiel
 • Geen bewijsmiddelen voor handen (alles voor de zitting vernietigd)
 • Mogelijke dader kreeg alibi van rechtbank, alibi klopte nadien niet!
 • Geen slachtoffers meer voor nader onderzoek, die zijn geruimd
 • Beweringen Eikelenboom gedaan aan hand van beeldmateriaal

Een voorbeeld uit het dossier:

Nogmaals: LEVENSLANG OP GRONDEN DIE TE ZIEK ZIJN VOOR WOORDEN.

Ene heer Oudhof verklaart op 21 maart 1984 telefonisch contact te hebben gehad met de heer Jo Baron en wel op 2 maart 1984 rond 20.00u.

Jo Baron verteld aan Oudhof dat hij van een vriend te horen heeft gekregen dat Corina vermoord is. Die vriend heet Rudolf.

Corine is op of omstreeks zondag 4 maart vermoord.

Was die vriend van Jo Baron helderziend of zo?

Zo ook had Jo Baron een notitie boekje gekregen geruime tijd na 4 maart.
Hij maakt vanaf 2 maart aantekeningen in dat boekje over waar hij dat bewustte weekend verbleef.

Wat bleef er eigenlijk over voor een veroordeling…

 • Verklaringen van horen zeggen tegen betaling door justitie 1x 20.000 euro en
  1x 10.000 euro. Na eerste aanleg uitgekeerd en vol tegenstrijdigheden.
 • Papieren sectie gemaakt van oude rapportages schouwarts en fotomateriaal.
 • Zondagochtend scenario bedacht door de rechtbank aan de hand van verklaringen die op vele punten elkaar, aantoonbaar tegenspreken.

Bewezen geacht voor de veroordeling…

 • Verklaring van Renetta van der Meer
 • Verklaring van Wil van Wijk
 • Niet bestaande verklaring van Martin Akkerman
 • Verklaring van Wetzels die Christine (ex-vrouw van Louis) kon met lang blond haar??????

Christine heeft altijd zwart haar gehad, ik ken haar namelijk persoonlijk!

De niet bestaande verklaring uit 1985 van Martin Akkerman werd in 2002 opgemaakt door verbalisant Heling. De originele verklaring is echter nooit teruggevonden en op 10 juni 2009 heb ik “Jacqueline” een persoonlijk gesprek met Martin en zijn vrouw gehad. Martin gaf toen duidelijk aan dat hij die bewuste verklaring uit 1985 nooit heeft afgelegd en hetgeen hij vanaf 2002 heeft afgelegd onder druk is afgelegd. Onder druk van het team van Bob Schagen en ene Strik! Martin vertelde mij dat min of meer het verhaal wat Martin moest vertellen werd voorgelezen. Nadien moest hij bij diverse alinea’s een paraaf zetten, dit in tegenstelling tot alle andere opgemaakte processen verbaal. Geen enkele getuige heeft parafen gezet, alleen een handtekening op de laatste pagina. Er kunnen dus pagina’s tussen geschoven worden met tekst waar de getuige geen weet van heeft. Tot de dag van vandaag wordt Martin lastig gevallen door het recherche en/of een zogenaamde arrestatieteam die hem dan letterlijk met de dood bedreigt. Martin wil graag zijn verhaal doen maar durft het niet. Martin vindt het verschrikkelijk dat Louis onterecht tot levenslang is veroordeeld en gaf ook aan dat Louis letterlijk genaaid is.

Update getuige Martin Akkerman 1-08-2009..lees verder

Wat klopte er niet……(lees ook dit Werkwijze OM zaak Bolhaar)

 • Mogelijke daders waar geen (diepgaand) onderzoek naar is gedaan
 • Tijdslijn, de oude rapporten van de schouwarts en patholoog
 • Gemaakte fouten bij het gerechtshof
 • Herinterpretatie van eigen uitspraak Hoge Raad
 • Verhoor van 1 getuige bij rechtercommissaris onder genot van Wodka
 • Deal tussen rechercheur en een getuige (zijn 2 getekende verklaringen van) die
  niet werden meegenomen bij de tot standkoming van de veroordeling.
 • Diverse malen overtreding artikel 2.1 van het Groenboek waarmee bedoeld wordt
  dat je al aangewezen wordt alszijnde de dader zonder een rechtzaak gehad te hebben.
 • De gigantische speurtocht in zijn verleden die niets met de aanklacht te maken had.
 • Getuigen die werden beinvloed, woorden werden in de mond gelegd
 • Getuigen in zijn voordeel werden niet uitgenodigd.
 • Verklaringen die zijn vervalst
 • Alibi’s die achteraf niet bleken te kloppen of nader onderzocht werden.
 • Een 7 uur durend requisitor die veelvuldig over het geschreven woord “kits” (kids) ging
 • Men is bewust voorbij gelopen aan dat kaartje aan Corine waar “kits” (kids) op stond
 • Men is bewust voorbij gelopen aan de gegevens die in de agenda stonden
 • Men is bewust voorbij gelopen aan het feit dat Louis Corine beschermde
  zoals Corine dat ook aan haar familie en vrienden bekend maakte

Wat zeggen deskundigen hierover…..

Bevindingen getuigendeskundig Prof. P. van Koppen (acht verklaringen summier)
Bevindingen Prof. Ybo Buruma (was niet blij met het arrest, schreef daar een noot over)
Bevindingen Prof. Cohen schouwarts (plaats delict niet juist onderzocht)
Pleidooi advocaat Geertjan Van Oosten liegt er niet om!

Rechtenstudenten op de tribune konden hun oren en ogen niet geloven.

Wat is er verder gebeurd…..

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kreeg een aardig dossier die binnen enkele maanden werd afgedaan met de mededeling dat Louis Hagemann niet in zijn rechten was aangetast. Uiterst dubieus dat men al binnen enkele maanden dit oordeel neergelegd heeft. Normaal gesproken duurt zo’n procedure 1 jaar of meer. Maar uit goede bronnen blijkt dat tegenwoordig de voorzitter van het Europese Hof telefonisch contact opneemt met de desbetreffende officier van justitie van de rechtbank of het Hof. Er is gezien de omvang van het dossier maar een conclusie mogelijk “er is inhoudelijk niet gekeken naar het dossier”.

De rechtbank wilde de gemoedstoestand van Louis Hagemann van het jaar 1984 in 2003 laten onderzoeken door een psychiater. Logisch dat Louis dat van de hand wees daar het gewoon niet mogelijk is om iemand zijn gemoedstoestand van 18 jaar geleden, van dat bewuste moment te onderzoeken. Er was geen gemoedstoestand volgens de taxichauffeur die Louis heeft afgezet op de hoek van het Stadionplein!

LET OP: Er zijn 2 taxichauffeurs die in de zaak Bolhaar voorkomen. De daadwerklijke taxichauffeur kwam later in beeld en gaf aan dat Louis niet onder invloed was! De man die zich uitgaf voor een taxichauffeur die Louis zou hebben afgezet bleek achteraf geen taxichauffeur te zijn maar een vriend of kennis van Wetzels die naar aanleiding van de uitzending van Peter R de Vries zichzelf melde. De man was destijds 18 jaar. Een leeftijd waarop je GEEN taxivergunning kreeg! Tijdens het onderzoek viel de NEP taxichauffeur door de mand!

Diverse stagiaires van gerenomeerde advocatenkantoors hebben de zaak tegen het licht gehouden en komen altijd met de opmerking “vrijspraak”

Alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, hoger beroep, cassatie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens!

Wat moet er nog gebeuren…..

Er is ontzettend veel steun nodig om het OM en de Minister van Jusitie te overtuigen van het feit dat de veroordeling onterecht is. De basis waarop de veroordeling tot stand is gekomen moet onderzocht worden! Helaas is er geen vergelijkingsmateriaal meer voor handen daar de cruciale stukken vernietigd zijn, zo ook het werkboek van de politie uit 1984. Die steun behoort feitelijk te komen van de leden van de 1e kamer, 2e kamer, CEAS, het Project Gerede Twijfel en een ieder die destijds belast was met het onderzoek!

Verders is de steun van de hoogleraren van de faculteit Strafrecht & Criminologie meer dan welkom en onontkoombaar. Een volledig dossier is beschikbaar.

De steun van bezoekers van deze site is tevens van belang door te reageren!

Het gaat hier om de wijze waarop de veroordeling tot stand is gekomen!
Het woordje “koters” werd voor waar aangenomen terwijl Louis altijd “kids” gebruikt.
Blijkbaar kan men “levenslang” geven op gronden die niet te bevatten zijn.
Een Hoge Raad die voor de veroordeelde het juridische gevecht onmogelijk maakt door de fouten van het hof goed te praten is uit den boze.
Het betreft hier dan ook, van meet af aan een oneerlijk proces!

Dan even een resume waarbij Peter R de Vries nog meer modder in het gezicht van Louis gooide zonder ook maar een degelijk onderzoek gedaan te hebben.

  • De moord op Mathilde Willink (Louis zat ten tijde van dat delict in de gevangenis) Dat vertelde Peter R de Vries niet en nog steeds laat hij dit soort informatie achterwege op zijn site!
  • De moord op Joanne Wilson (moeder heeft na opgave vermissing nog met haar dochter gesproken, dat bleek uit de politiejournaals waaruit overigens nogveel meer in stond over haar paspoort. Die bleek helemaal niet gevonden te zijn achter het behang maar op een dag in de week van de vermissing al overhandigd te zijn aan de politie.Steven de ex van Joanne woont nu in Noorwegen met een ex-vrindin van Louis. Zelfs de officier was afgereisd naar Noorwegen wat op zich al vreemd is. Vrijspraak voor Louis Hagemann volgde waar de officier pleitte voor “doodslag”) Ook dat verteld Peter R de Vries niet!!

 

 • Een straflijst van Louis benoemen maar geen enkele uitkomst daarvan!
  Benoem die dan ook!

 

Lees verder >>>>>>>

 

BESTE LEZERS, VERGEET NIET DAT HET COMPLETE DOSSIER IN ONS BEZIT IS EN ALLES TERUG TE HALEN IS UIT HET DOSSIER. DE INFORMATIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, UITSPRAKEN VAN RECHTBANKEN, HOGE RAAD EN PETER R DE VRIES IS GETYPT OP ENKELE A4’TJES. HET DOSSIER BESTAAT UIT DUIZENDEN PAGINA’S!

Stan de Jong
Stan de Jong
Vlam voor de vrijheid van Louis Hagemann
Vlam mee klik hier
PD Rechercheadvies
PD Recherche Advies Bureau

terug naar boven

Indien je wilt reageren op bovenstaande informatie klik dan hier