Is dit de echte dader?

 

Zomaar een greep uit het pleidooi van mr. Geertjan van Oosten
Jo Baron is volgens het dossier in augustus 2001 overleden in Israel.
Daarna is Peter R de Vries begonnen met columns in de Panorama over de zaak Bolhaar.

Een andere persoon, Jo Baron, komt echter veel pregnanter naar voren als mogelijke dader. Pas in 2002 is vastgesteld dat zijn alibi van destijds niet klopt. Thans is niet meer in geschil dat Baron in de gelegenheid is geweest om de moorden te plegen!

Het is uiteraard slechts gissen wat dit voor het onderzoek had betekend indien dit reeds in 1984 naar voren was gekomen. In ieder geval is duidelijk dat Baron dan veel, heel veel had uit te leggen.

Uit het dossier komen immers in de eerste plaats duidelijke aanwijzingen naar voren dat Jo Baron, met wie Corrina Bolhaar na Haim een tijd een relatie heeft gehad en met wie zij heeft samengewoond, zich bezig hield met zaken die het daglicht niet konden velen.

In de tweede plaats komt deze Baron op een uiterst negatieve wijze naar voren, als een griezelig en agressief persoon met een groot drugs- en gedragsprobleem. Voorts hebben zich zaken afgespeeld tussen Baron, Corrina en Haim waaruit meerdere motieven van Baron kunnen worden afgeleid. Een bloemlezing uit diverse (19!) verklaringen over Jo Baron:

• Een oud buurman: Jo was een branieschopper, die in de hele buurt herrie schopte en duidelijk liet merken dat hij lak had aan alles en iedereen;

• Mustafa Altimbas (vriend van Corrina, ex-partner van Louise Daalder) : Esra (= Jo) had toen gezegd dat als hij naar Nederland zou komen hij haar zou pakken;

• Ouwehand (Buurman Argonautenstraat en ontdekker van de lichamen) : Corrina was erg bang voor een drugsverslaafde, Jo. Jo sloeg haar tijdens ruzies. Jo was buitengezet door Corrina, maar had een sleutel van de buitendeur. Vanaf het moment dat hij de deur was uitgezet bleef hij haar lastigvallen. Hij verklaart dat Corrina altijd in angst heeft geleefd. Zij was erg bang voor Jo en zijn vrienden, dit waren allemaal onderwereldfiguren. Corrina had hem verteld dat Jo in Israël werd gezocht voor moord. De deur van Corrina was in de avonduren gesloten, maar overdag niet afgesloten. De weken voor haar dood was Corrina bang. Ze vroeg ons de deur niet zomaar open te doen. Hij ziet en hoort dat Jo Corrina regelmatig sloeg. Zij heeft voor hem goud moeten halen. Het stoppen met deze activiteiten is haar wellicht fataal geworden. Jo wilde dat de kinderen hem papa noemden. Jo heeft Corrina een tijd lang lastig gevallen door aan te bellen en te kloppen;

• Theisen (ex-vriendin van Baron) : Maakt melding van een bespreking tussen Baron en Corrina over een partij heroïne die door Corrina naar de Verenigde Staten zou moeten worden gebracht. Zij denkt dat Corrina daar bedenkingen over had en dat daardoor onenigheid is ontstaan;

• Karin Buijsman (stiefzuster) : Ze had contact met Jo. Een mafkees, een griezel, hij maakte een nare indruk. Hij gebruikte drugs. Jo was een dictator en Corrina mocht met mij en de familie geen contact meer hebben. Tijdens de aanhouding door de (vreemdelingen)politie schreeuwde Jo: “Corrina, ik krijg je nog wel”. Haar moeder heeft op 9 maart 1984 van Jo gehoord dat hij ongeveer twee weken daarvoor nog bij haar dochter was geweest. Twee maanden voor haar dood had Corrina nog van Louis gehoord dat zij moest uitkijken omdat Jo weer in town was (ik wijs in dit verband ook op de ansichtkaartjes die Hagemann haar heeft geschreven vanuit het Huis van Bewaring, waarin hij haar – en de kits! – meermalen waarschuwt voor (o.a.) Baron). Zij moest hem direct waarschuwen als hij contact zocht, want dan zouden ze (de Hells Angels) haar helpen;

• Timp (zwager) : Had geld geleend aan Baron, die hem daarbij belazerd had. In die tijd dat ik mijn geld ging opeisen bedreigde die Baron mij. Hij zou mij wel met een mes bewerken. Ik was dus wel bang geworden voor die kerel. Naar mijn smaak heeft die kerel het gedaan. Hij is gek;

• Heitmeier (vriend) : Zij had een verhouding met Jo Baron. Een griezelig mannetje. Toen hij bij haar weg was heeft hij haar verschillende keren bedreigd met een mes. Begin november 1983 heb ik haar nog gebeld en ik kreeg toen een man aan de lijn waarvan ik dacht dat het Jo Baron was. Die kerel is echt gek. Baron heeft Corrina met vele dingen bedreigd, hij had het er ook over om haar kinderen te ontvoeren. De pogingen om de blik van de politie ook op anderen, waaronder deze Baron, te richten, strandden, zo bevestigde hij ook voor uw Hof;

• Hof (stiefvader) : Corrina heeft eens een man genaamd Jo verraden. Jo was een uiterst gevaarlijke man die, nadat Corrina tegen hem had verteld dat zij geen alimentatie kreeg van Haim, verklaarde: “Ik ga hem niet gewoon doodmaken maar ik ga hem al zijn ledematen afhakken zodat hij langzaam doodgaat”, althans woorden van gelijke strekking;

• Van Vrede (vriendin en buurvrouw) : Zij heeft voor Jo horloges gesmokkeld. Later heeft zij ruzie met hem gekregen en ervoor gezorgd dat hij werd uitgezet. Corrina heeft altijd angst gehad voor het vrijkomen van Jo. Een maand voor haar dood had ze onverwacht bezoek gehad van Jo. Sinds dat bezoek sprak ze over de dood. “als er wat gebeurd…ik heb het in orde laten maken…als Jo haar iets aan zou doen…dan zou Lou het weten…die pakt hem terug. Sindsdien maakte zij een bange indruk en maakte zelfs foto’s van Jo en zijn vrienden”;

• Werkhoven/Verheul (buren Corrina) ; Hadden het ernstige vermoeden dat Corrina in duistere zaakjes zat. Liet vaak op het laatste moment de kinderen bij hen achter en vertrok dan naar het buitenland. Zij verdachten de ex-man (in dit geval Jo Baron). Hoorden regelmatig ruzie tussen Corrina en Baron. In de nacht zagen zij vreemde mannen bij haar naar binnen gaan. Hoorden van Ouwehand dat Jo had geprobeerd Corrina te wurgen. Corrina had hen verteld dat Jo had gedreigd haar dood te schieten. Zij mochten de deur niet opendoen voor Jo. De deur van Corrina zat nooit op slot;

• Pelger (vriendin): Jo en Corrina snoven cocaïne. Zij ziet dat er in het bijzijn van de kinderen slaande ruzie tussen Corrina en Jo ontstaat over cocaïne en geld. Jo komt later bij haar en verklaart “dat hij Corrina wel zou afmaken, op een moment dat ze het niet zou verwachten”. Zij neemt de moeite om een uitgebreide brief te schrijven met belastende informatie over Jo. Zij kent hem als en trotse man die zijn eer wil wraken. Jo is na tussenkomst van Corrina uitgezet. Jo zou in de buurt van Kaiserslautern (BRD) zijn gepakt voor drugsdelicten. De ex-echtgenoot van Pelger, ene Horner zou mogelijk meer weten. Ter zitting van uw Hof bevestigde zij een en ander;

• Daalder (nieuwe partner Haim) : Corrina wilde de relatie met Baron beëindigen omdat zij bang voor hem was. Baron had Bolhaar bedreigd met een mes, waar de kinderen bij waren. Daarom bracht zij de kinderen voor zes weken naar Andorra. Zij was bang dat Joey wraak zou nemen op haar en de kinderen;

• Haim (ex-man) : Jo was een slechte man die drugs gebruikte. De situatie was zelfs zo uit de hand gelopen dat Corrina de kinderen voor een periode van 5 weken naar Andorra had gebracht om de problemen met Jo op te lossen. In die periode geeft Corrina Jo aan en zorgt ervoor dat hij wordt uitgezet. Jo had gezworen wraak op Haim te nemen omdat hij hem belazerd had met het compagnonschap van Baba (beiden waren wegens verdovende middelen gearresteerd en Baron bleef zitten, na zijn vrijlating bleek Haim alleen verder te zijn gegaan). Jo verdacht Haim er mogelijk van met de politie samen te werken. Corrina had hem gezegd bang te zijn voor Jo en was door hem geslagen. Haim was bang dat er iets met zijn kinderen zou gebeuren. Hij vertelt dat hij van Corrina had vernomen dat zij bang was dat Jo de kinderen wat zou aandoen, zij huilde door de telefoon. De enige persoon die hij kan bedenken die het gedaan heeft is Jo. Jo gebruikt namelijk verdovende middelen en spuit zichzelf in;

• Huizinga (moeder) : Jo is een keer bij mij thuis geweest en hij sprak toen zo’n wartaal. Hij vertelde toen dat hij die Gajem (Haim?) aan zijn neus, zijn oren en dergelijk langzaam zou afsnijden. De reden hiervoor is mij niet bekend, maar ik weet wel dat ik deze man een grote griezel vind. Ongeveer 8 weken voor haar dood was Baron in Nederland;

• Shrabi (stiefmoeder Corrina) : Jo vertelde haar dat hij, uit wraak voor hetgeen Haim hem had aangedaan, met Corrina zou trouwen en dan die 2 kinderen op zijn naam zou laten zetten. Donatha en Sharon mochten geen Jo tegen hem zeggen, maar moesten hem papa noemen. Corrina vindt een mes onder het kussen van een bed in een hotel, waar zij samen met Jo is. Dit was zo hard (!) geweest dat Corrina er zo van was geschrokken dat zij een poosje naar haar moeder is gegaan en haar kinderen naar Andorra heeft gebracht. Baron had wel eens in het been van Corrina gebeten omdat hij een stukje vlees van haar wilde hebben als souvenir. Zij verklaard dat Jo Corrina enkele maanden voor haar dood nog bezocht heeft;

• Bossenbroek (ex-huisgenote van Baron) : Baron was een asociale parasiet. Hij bedreigde mij en hij heeft mij verschillende malen geslagen. Dat gebeurde als hij seks wilde en ik niet. Hij werd dan kwaad en sloeg mij en kreeg dan toch wat hij wilde. Ik was ervan overtuigd dat hij de moord had begaan. Ik vond dat hij een minachting voor het leven uitstraalde;

• Woudenberg (huisarts) : Baron wordt wegens ernstige agressie meermalen door hem platgespoten.

• Zanoni (ex-partner van Baron ten tijde van het delict, Brussel) : Baron (die zij kent als Tony) gebruikte drugs waaronder Rohypnol. Zij werd steeds banger voor hem (omstreeks maart 1984). Hij was niet normaal wat betreft zijn gedrag. Hij leidde geen normaal leven, hij kon convulsief zijn onder invloed van medicijnen. Hij spreidt merkwaardige kennis ten toon nu hij haar vertelt dat ze de kinderen ook hadden moeten doden, anders zouden ze de dader kunnen herkennen. Zij meent zich voorts te herinneren dat hij gezegd heeft hoe de vrouw en de kinderen zijn gedood. Niet duidelijk is hoe hij aan deze kennis komt. Tony had een vuurwapen bij haar verstopt. Nadat hij hiermee wordt geconfronteerd zegt hij dat het wapen van haar is. Hij heeft zich gewelddadig getoond tijdens gemeenschap met haar (bijt in haar oor). Hij raakte in paniek toen hij vernam dat de politie hem zocht. Zanoni zet Baron eind februari 1984 het huis uit. Jo was rond 18 februari 1984 nog naar Nederland geweest. Op zondag 4 maart 1984 vertelt Jo haar dat hij de nacht van zaterdag op zondag bij een meisje had doorgebracht. Later wordt dit meisje genoemd als iemand die een alibi zou kunnen verschaffen: ” Tony vertelde mij dat dat meisje Doriane heette en dat hij de nacht van 03. op 04.03.84 met haar en vrienden had doorgebracht. Zij schijnen een gedeelte van de avond samen in de Fashion-bar te hebben doorgebracht.(…) Tony heeft mij echter gezegd dat hij zich niet aan de Nederlandse politie wilde overgeven omdat hij geen aanvaardbare getuigen had voor de nacht van zaterdag op zondag, 03.03.84 op 04.03.84 en omdat hij voor de Nederlandse politie de hoofddader zou zijn”.

Hieronder volgt ook even een voorbeeld uit het dossier 1984:

Ene heer Oudhof verklaart op 21 maart 1984 telefonisch contact te hebben gehad met de heer Jo Baron en wel op 2 maart 1984 rond 20.00u.
Jo Baron verteld aan Oudhof dat hij van een vriend te horen heeft gekregen dat Corrina vermoord is. Die vriend heet Rudolf.

Corrina is op of omstreeks zondag 4 maart vermoord.

Was die vriend van Jo Baron helderziend of zo?

Zo ook had Jo Baron een notitie boekje kado gekregen geruime tijd na 4 maart.
Hij maakt vanaf 2 maart aantekeningen in dat boekje over waar hij dat bewuste weekend verbleef.

Even rekenen hoor want volgens de rechtbank 2002 heeft dhr. Oudhof een foutje gemaakt.
Het ging om een vrijdagavond, 2 maart zou dus kunnen kloppen.
Als je daar 7 dagen bij optelt dan wordt het 9 maart, nog eens 7 dagen erbij dan wordt het 16 maart. Maar dhr. Oudhof gaf in zijn verklaring aan dat hij Jo Baron een paar weken daarvoor had gesproken en wel op een vrijdagavond. Mmmmh…blijft een raar verhaal Mevrouw  Voorhuis, zo’n intelligente vrouw als u zou dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Of wel, maar dan bewust?

Graag jouw mening!

15 reacties

 1. Onvoorstelbaar dat als je zo alles op een rijtje ziet.
  Niet een integere Journalist hier niet op aanslaat.

  Maar er zal wel geen geldeLijk gewin bij zitten Te weinig jORAN SLOOT GEHALTE.

 2. EEN AANTAL JAREN GELEDEN OMSTREEKS JULI 1987,REED IK MET LOUIS OVER DE KATTENBURGERGRACHT.HIJ MET ZIJN COLORS AAN.TOEN IEMAND VOOR ONS EEN OVERSTEKEND KATJE AANREED.HIJ ZEI MIJ DIRECT TE STOPPEN EN ONTFERMDE ZICH OVER HET GEWONDE KATJE.MET HOGE SNELHEID REDEN WE DOOR HET IJTUNNEL NAAR EEN DIERENARTS IN NOORD.DE DIERENARTS ZEI DAT ER HOGE KOSTEN AAN VAST ZATEN OM HET KATJE TE ONDERZOEKEN.HIJ HAALDE AL ZIJN GELD UIT ZIJN ZAK,EN BETAALDE.HELAAS OVERLEDEN HET KATJE LATER OP DE DAG.DIE DAG WAS IK BIJ HEM.IK KEN LOUIS DOOR EN DOOR AL TIG JAREN.EN WEET DAT HIJ BLOED VOOR IETS WAT NAAR HET RIJK DER FABELEN DOORGEWEZEN KAN WORDEN..JE BROER FRED

 3. Tja, wie heeft ’t gedaan….Die Haim? Maar je gaat je eigen kinderen toch niet vermoorden! En dan komt die zgn. Jo toch weer in beeld. Zou hij soms een ‘informant’ zijn geweest, dat zou n.l. veel verklaren. het ‘lakse’ justitie optreden bijv!

 4. Nou, twijfel…..Ik geloof wel dat hier een vies spelletje wordt gespeeld en dat deze ‘comedie’ op touw werd gezet om van die lastige Peter R. af te komen. Laat ie dus daar eens een programma over maken!
  Die Baron zou dus inmiddels overleden zijn, althans volgens de politie. En is het de vraag in hoeverre mededelingen van de politie in deze zaak te vertrouwen zijn. Die ontbrekende ‘slips’ betreffen allemaal Israelische verdachten in deze zaak en zit die Haim, vader van de kinderen, er niet bij!
  Er zijn dus ‘krachten’ die deze Israeliers uit de wind houden, de vraag is waarom?
  Heeft het met het door Justitie gespeelde ‘dubbelspel’ in de IRT-affaire te maken hebben?
  Dat lijkt me een reeele mogelijkheid!
  Als dat zo is, en daar moet zeker onderzoek naar gedaan worden, gaan zowel de politie als justitie en Peter R.de Vries, voor schut!
  Maar zijn er natuurlijk nog veel meer ‘krachten’ die dat gaan verhinderen!
  Het enige wat je kan doen is de contouren van dit ‘komplot’ op papier zetten en daarmee de, liefst buitenlandse, pers zien te bereiken. Er zijn vast media, in Belgie of Duitsland, te vinden die belangstelling hebben voor een onschuldig vastzittende ‘Hells Angel’!

 5. Vrijdag 17 januari j.l. een artikel in de Volkskrant over een ‘statenloos’ Oekraiens echtpaar, waren de VS uitgezet nadat zij geklaagd hadden over een drugsdealende Israelische familie. Ik moest aan Louis denken.

 6. Het viel mij op dat getoonde copien van onderzoeksverslagen de naam ‘Octopus’ vermelden. Maar dat ‘Octopus’ onderzoek ging toch over de import van hasj en het witwassen van drugsgeld! Wat heeft dit met de moord op Corinne Bolhaar en haar kinderen te maken?

 7. Ik heb een tijdje niet meer geschreven i.v.m.’botsende’ logica! Kan erg gevaarlijk zijn. Maar goed, het begrip ‘Octopus’ heeft in dit verband niets met een oproep-systeem voor ambulances te maken maar is een ‘teken’ dat de zgn. ‘Zaak Oostvink’ onderdeel is van een andere Zaak, n.l. die met het codewoord ‘Octopus’!

 8. Louis, Olaf Hamers, Ernest Louwes. Allemaal mensen waarvan het leven wordt vergald door de leuke, nette mensen van justitie. Ik denk dat de recherche in Amsterdam er alles voor over had om Louis achter de tralies te krijgen en te houden. Fouten weg werken met leugens, en nog meer leugens. En Peter R de Vries dat is de grootste crimineel die er op dit moment in nederland losloopt. Bij alle gerechtelijke dwalingen waarbij mensen werden veroordeeld die niet aan het onschuld beeld van Peter voldoen, werkt hij tegen. Bij Louis, bij Olaf, en dus ook bij Ernest. Ik hoop dat er snel verandering komt in de zaak van Louis, want dit duurt al veel te lang voor hem en zijn familie. Sterkte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *