Case Louis Hagemann

Louis Hagemann ten onrechte veroordeeld

DE VERKEERDE KREEG LEVENSLANG!!

Louis Hagemann ten onrechte veroordeeldLouis Hagemann werd in 2005 door het gerechtshof veroordeeld tot
een levenslange gevangenisstraf.
De Hoge Raad handhaafde het arrest van het hof ondanks de gemaakte
fouten van het hof!
Prof. Ybo Buruma was uitermate ontevreden met het arrest.

Een schandalige veroordeling en parallel aan de veroordeling van o.a. Lucia de B
of Kees B die 4 jaar onschuldig zat voor de Schiedammerparkmoord.

Een veroordeling waar gezocht is naar sporen, dna, een wapen, motief en oude getuigen
uit het jaar 1984, het jaar waarin het drama zich afspeelde. De speurtochten leverden niets concreets op.

Na 18 jaar komen er na de uitzending van Peter R de Vries allerlei getuigen zich melden.
Getuigen die menen dat Louis hen verteld zou hebben de moorden in 1984 te hebben gepleegd.
Bestaande uit een ex-gedetineerde, gedetineerde en 2 ex-vriendinnen.
Er zat ook een NN-verklaring bij waarvan de tekst identiek was aan die van de verklaring van een van de ex-vriendinnen.
Een NN-verklaring betreft een anonieme verklaring.

UPDATE: inmiddels heeft NN zichzelf begin 2013 gemeld .. zijn naam is Hans Z (dank je wel Hans)

Een dader was geboren, maar is Louis wel de werkelijke dader?
Laten we eerst maar eens de uitzendingen bekijken.

[info]Voordat je de uitzendingen bekijkt is het handing om even de verklaringen van Renetta van der Meer aka Chanel te lezen .. vooral het stukje (onderaan) waaruit blijkt dat Peter R de Vries VEEL DADERINFORMATIE verschaft.[/info]

De uitzendingen bevatten commentaar van mijn zijde d.m.v. tekst, die verschijnt en verdwijnt.
Daarmee weerleg ik de informatie die Peter R de Vries verschaft aan de kijker, foutieve informatie dus! Druk op de “pauze” knop indien je het op je gemak wilt lezen.

[alert]Aan het einde van deel 1 staat belangrijke informatie.
Vergeet dat niet te lezen.[/alert]

Er wordt bij 2.05 minuten gesproken over een taxichauffeur die in 1984 door de politie zou zijn gehoord.
Peter werd in 2002 benaderd door Rene Barend Wever beter bekend als het Pedomonster in 2007 en Pedomonster in 2009 en verklaarde tegenover Peter R de Vries dat hij Louis had afgezet voor de deur van Corinne, Louis naar binnen zag gaan bij Corinne, dat Louis onder invloed was van drank en peppillen.

Vervolgens maakt Peter R de Vries er een onsamenhangend verhaaltje van waarbij hij misbruik heeft gemaakt van een gedeelte van de verhaaltjes van Rene Barend Wever die achteraf NIET de taxichauffeur bleek te zijn.

De werkelijke taxichauffeur verklaarde op de zitting dat Louis Hagemann NIET onder invloed was van drank pillen of drugs, Louis op de hoek van het plein had afgezet en NIET voor de deur. Noch Louis naar binnen heeft kunnen zien gaan bij Corinne.

Peter R de Vries heeft hier BEWUST niets gedaan aan journalistiek onderzoek!
En liegt over allerlei onderdelen in zijn serie over Louis Hagemann.

Dit was het enige materiaal wat ik in mijn bezit heb. Indien iemand ook nog in het bezit is van de vervolgafleveringen vul dan het contactformulier in.

memo_tieteraf
Dit is een stukje uit de uitzending met een verklaring & memo uit eind jaar 2000. WAAROM HEEFT RENETTA NIETS VERTELD over de uitlatingen van Louis? Renetta deed aangifte omdat “zij gehoord zou hebben dat als Louis vrij zou komen hij haar tieten eraf zou snijden”!

Iets wat Louis tijdens zijn relatie met Renetta wel geroepen heeft toen hij Renetta halfnaakt op een bar zag dansen en haar van de bar af liet stappen! Dat heeft Louis ook destijds verteld en nimmer ontkend.

Dat zou dan haar grootste angst zijn zo blijkt ook uit een document van haar advocaat die een urgentieverklaring voor de zoveelste verhuizing van Renetta moest regelen. Document is in mijn bezit!

Nergens werd door Renetta gesproken over hetgeen Louis haar meerdere malen in de periode tussen medio 1996 en april 1998 zou hebben toegeschreeuwd “hou je mond want ik heb al eens een vrouw en haar 2 koters vermoord!”

Noch in de aangifte van 1998 verkrachting/mishandeling  noch in de aangifte van 2000 is daar met 1 woord over gerept.

Renetta verklaarde in 2002 dat zij niet geloofde dat wat Louis haar meerdere malen toeriep over “die vrouw & haar 2 koters” op het geweten van Louis stond. Daarom, zo verklaarde Renetta heeft zij daar nooit eerder iets over verteld.

Eerlijk gezegd zouden dan juist die woorden, meerdere malen toegeworpen mij de stuipen op het lijf jagen.
Dat zou ik dan ook voor 100% hebben verteld indien ik aangifte zou doen van huiselijk geweld!

Nogmaals … Louis spreekt over kinderen of kids nimmer neemt of heeft hij het woord koters gebruikt.

We gaan weer even terug naar de memo.
Het was niet eenvoudig maar ik heb het een en ander kunnen ontrafelen

Deze heb ik omgezet in tekst.
Vet gedrukte tekst is mijn commentaar.

 • In het bovenste gedeelte van de memo staat o.a. dat bij aangifte op de dag dat Renetta verkracht en mishandeld was een opname niet nodig was. Er werd wel een formulier van onderzoek opgemaakt.

Geen opname? Terwijl Renetta er zo vreselijk aan toe was en te horen kreeg dat zij geluk had? Erg vreemd hoor! Nog vreemder is het gegeven dat Renetta 1 week later foto’s liet maken van haar verwondingen. Louis werd niet direct gearresteerd maar enkele weken later. Zeer ongebruikelijk!

 • Zo verklaard zij dat doordat haar keel werd dichtgeknepen zij haar bewustzijn verloor en toen zij bij kennis kwam bleek zij te zijn ontkleed en verkracht.

Weer op iets gestuit wat nadien een ander verhaal werd. Renetta verklaarde later weer dat zij een tafel had omgeschopt. Louis schrok daar, volgens Renetta van. Hij hield toen op met wurgen verklaarde zij. Hoe heeft hij Renetta dan ontkleed en verkracht? Met zijn tenen? Kom Renetta vertel de waarheid!

De memo van 23-12-2000 onderaan dat stukje papier omvat het volgende:

AG belt met het feit dat haar ter ore is gekomen dat de verdachte in de gevangenis aan het vertellen is dat zo gauw al hij vrijkomt de AG haar tiet eraf snijdt. AG is hierdoor erg bang en vraagt om hulp.

AG= Aangeefster

Renetta toch, hij zou pas in 2002 vrijkomen. Was je geld op?  Voor die veroordeling van 1998 kreeg je fl. 11000,- smartegeld, verdiende je fl. 500,- met een paar naaktfoto’s in de Aktueel, voor de verklaringen die je ging afleggen in 2002 ontving je in 2003  een bedrag van 20.000 euro. Wat de rechtbank toen niet wist was dat jij enorme schulden had gemaakt onder de naam Renetta van der Meer terwijl je al een andere naam had meegekregen?

Je hebt Louis eerst aangegeven voor mishandeling en verkrachting. In 2000 bel je op dat je bang was en al die tijd zeg je niets?????? Ook toen had je je verhaal kunnen vertellen over die zogenaamde bekentenissen van Louis aan jou. Of zie ik dat verkeerd?

De aangifte die jij opnieuw deed had wederom alles te maken met het verkrijgen van een nieuwe woning
en een som geld om te verhuizen. Dat blijkt wel uit een in mijn bezit zijnde document waarvan pagina 2 ontbreekt.

Misschien dat een psycholoog mij uit kan leggen hoe het mogelijk is  dat een vrouw na zo een zware mishandeling en verkrachting haar lichaam verkoopt aan een mannenblad waarin zij doodleuk vertelde dat zij op hoge hakken en een minirokje op jacht zou gaan. Daarbij vertelde zij ook nog even dat zij al anderhalf jaar vrijgezel was in de Aktueel van november 1998.

Klik hieronder op de link voor het artikel uit de Aktueel van November 1998

Klik hier voor het artikel uit de  Aktueel Nov 1998

Een andere leugen waar de recherche doorheen had kunnen prikken was die tattoo.
Die had Louis al in 1993 maar Renetta verklaarde in 2002 dat zij en Louis naar de wallen gingen alwaar Louis een tattooshop zou zijn binnen gegaan om een bepaalde tattoo te zetten. Dat zou in het begin van hun relatie zijn geweest die medio 1996 van start ging.

 

Lees ook de 19 verklaringen die wijzen naar een mogelijke andere dader.
Zou die persoon de dader kunnen zijn?

Waarom heeft Peter R de Vries daar geen diepgaand onderzoek naar gedaan?
Hij was toch in het bezit van de archieven?
Hij heeft toch al die bekenden van Corinne gesproken? O.a. dhr. Ouwehand!

Een greep uit die verklaringen:

.Ouwehand (Buurman Argonautenstraat en ontdekker van de lichamen) : Corinne was erg bang voor een drugsverslaafde, Jo. Jo sloeg haar tijdens ruzies. Jo was buitengezet door Corinne, maar had een sleutel van de buitendeur. Vanaf het moment dat hij de deur was uitgezet bleef hij haar lastigvallen. Hij verklaarde dat Corinne altijd in angst heeft geleefd. Zij was erg bang voor Jo en zijn vrienden, dit waren allemaal onderwereldfiguren. Corinne had hem verteld dat Jo in Israël werd gezocht voor moord. De deur van Corinne was in de avonduren gesloten, maar overdag niet afgesloten. De weken voor haar dood was Corinne bang. Ze vroeg ons de deur niet zomaar open te doen. Hij ziet en hoort dat Jo Corinne regelmatig sloeg. Zij heeft voor hem goud moeten halen. Het stoppen met deze activiteiten is haar wellicht fataal geworden. Jo wilde dat de kinderen hem papa noemden. Jo heeft Corinne een tijd lang lastig gevallen door aan te bellen en te kloppen;

Haim (ex-man) : Jo was een slechte man die drugs gebruikte. De situatie was zelfs zo uit de hand gelopen dat Corinne de kinderen voor een periode van 5 weken naar Andorra had gebracht om de problemen met Jo op te lossen. In die periode geeft Corinne Jo aan en zorgt ervoor dat hij wordt uitgezet. Jo had gezworen wraak op Haim te nemen omdat hij hem belazerd had met het compagnonschap van Baba (beiden waren wegens verdovende middelen gearresteerd en Baron bleef zitten, na zijn vrijlating bleek Haim alleen verder te zijn gegaan). Jo verdacht Haim er mogelijk van met de politie samen te werken. Corinne had hem gezegd bang te zijn voor Jo en was door hem geslagen. Haim was bang dat er iets met zijn kinderen zou gebeuren. Hij vertelt dat hij van Corinne had vernomen dat zij bang was dat Jo de kinderen wat zou aandoen, zij huilde door de telefoon. De enige persoon die hij kan bedenken die het gedaan heeft is Jo. Jo gebruikt namelijk verdovende middelen en spuit zichzelf in;

Nog meer onzin van Renetta alias Mark kun je lezen onder de volgende links (er wordt een nieuw tabblad/venster geopend)

Reacties de Veroordeling (zeer lange tekstblokken, neem de tijd)

Geheugensteuntje voor Renetta alias Mark

Onderstaande is een stuk uit een artikel destijds geschreven door Stan de Jong .. 

Er zijn meer aanwijzingen dat de Louis het niet gedaan heeft!
Zo valt er veel voor te zeggen dat Corinne op zondagavond 4 maart nog springlevend was.

De lijkschouwing kon hierover destijds geen honderd procent duidelijkheid geven en de situatie in de woning kon zowel op een ochtend- als een avondtafereel duiden. In dat laatste geval kan Hagemann nooit de dader zijn, want de zaak is gebaseerd op de veronderstelling dat hij die zondagochtend de moord heeft gepleegd.

De verdediging heeft een ijzersterke troef in handen: een vriendin van Corinne heeft al in 1984, kort na de moorden, aan de politie verteld dat zij die zondagavond lang met Corinne had gebeld. De getuige kan zich vele details herinneren. Haar man bevestigt het verhaal. En er is een ander, tot nog toe onderbelicht bewijsstuk dat erop wijst dat de moord niet op zondagochtend heeft plaatsgevonden: de agenda van Corinne. Daarin noteerde zij allerlei huiselijke zaken die moesten gebeuren, maar zij gebruikte het ook als dagboekje.

Zo schreef zij bijvoorbeeld op zaterdag 3 maart:

 • Sjaron 1 uurtje buiten lastig
 • En: boodschappen 35 gulden.

Op zondag 4 maart staat het volgende genoteerd:

 • Donna en Bryan in bed doen
 • patat
 • strijken en naaien

Voor wat betreft de aantekeningen over het patat en het strijken en naaien kan men zich nog voorstellen dat die vóór die dramatische zondagochtend zeven uur in de agenda zijn geschreven. Maar welke moeder gaat nu op zaterdagavond of op zondagochtend vast in haar agenda noteren dat zij op zondagavond de kinderen in bed moet doen? Een routinehandeling. Veel logischer is het dat Corinne deze aantekeningen heeft gemaakt op zondagavond, nadat zij even rustig is gaan zitten, na opgeruimd te hebben, met een kopje koffie.

De moordenaar zou dan later die zondagavond langs kunnen zijn gekomen. Een scenario waarbij Hagemann is uitgesloten als dader, want vanaf zondagochtend een uur of negen heeft hij een waterdicht alibi.

Er is nog meer……om de verwarring nog groter te maken

Er zijn twee vriendinnen in het spel.
Mevrouw A die vertelde dat zij Corinne gebeld heeft op dezelfde tijdstippen als Mevrouw B maar dat bij haar de telefoon niet werd opgenomen.

Mevrouw B verklaard op 10 maart te hebben gesproken met Corinne op zondagavond 4 maart, bewijst dat met de tv gids van die bewuste avond i.v.m. een bepaald programma, werkt als medewerkster bij de alarm centrale van de ANWB plus dat haar man haar verhaal bevestigd.
Waarbij vergeten wordt dat er op 9 maart 1984 al contact is geweest met de ex van Corinne waarin ook al werd gezegd dat er die bewuste zondagavond nog gesproken was met Corinne.

De eerstgenoemde, Mevrouw A werd opgezocht door Peter R de Vries voor zijn uitzending.
Die andere vriendin, Mevrouw B en haar man NIET!

Dan is er nog een persoon die destijds een geheim telefoonnummer had en thuis aan het schilderen was. Hij werd s’middags gebeld waarbij de telefoon langdurig overging.
Er waren maar weinig personen die zijn nummer hadden en doordat de telefoon zo langdurig over bleef gaan wist hij dat Corinne hem getracht had te bereiken. Die liet altijd de telefoon zo lang overgaan.
Hij werd boos op de rechter omdat hij zichzelf volgens de rechter vergist moest hebben. De man zei “ik weet nog precies met welke kleur ik aan het schilderen was”

[info]Nog 2 getuigen weten iets te vertellen..waaruit een logisch scenario opgemaakt kan worden[/info]

1e vrouwelijke getuige werd zaterdagmiddag 3 maart 1984 aangesproken door een man met kortgeknipt zwart haar die vroeg naar de Argonautenstraat 22 (Corinne woonde op nr 20) Update: In het dossier van 2002 staat dat de getuige had verklaard dat de man op zoek was naar nr. 22. Uit het oude dossier van 1984 blijkt letterlijk dat de man op zoek was naar nr. 20!! Alweer een cruciaal typfoutje van de heren en dames verbalisanten. Het dossier staat vol met bewust gemaakte typfoutjes.

2e vrouwelijke getuige heeft door het keukenraam gezien dat Corinne zaterdagavond thuis ruzie had met een man van ongeveer dezelfde lengte als Corinne 1.78m, met kortgeknipt zwart haar.

In het politiejournaal wordt gespot met de 2e vrouwelijke getuige met de volgende woorden “WEL HEEL TOEVALLIG HOOR“. Waarom vond Gert Strik de rechercheur dit dan “wel heel toevallig”? Omdat de getuige hetzelfde verklaarde als in 2002? En waarom gaf de 2e getuige de voorkeur aan een gesprek met de CID?

Waarom zijn deze vrouwen nooit gehoord door de rechtercommissaris en/of in de rechtbank?

Alle bovengenoemde onderdelen zijn terug te vinden in het dossier.

Tuurlijk was Louis geen engeltje en werd ook door menig mens gehaat maar ook de getuige die Louis het liefst ziet branden in de hel riep “kinderen vermoorden, dat nooit“.

Ik heb een greep gedaan uit het dossier die onnoemelijk veel informatie bevat, veel verwarring zaait en waarin bewust enorm geknoeid is omdat er nu eenmaal een dader aangewezen moest worden.
Absurd veel informatie die voor 98% niets meer met de aanklacht te maken hadden maar met het bevuilen van de persoon Louis Hagemann.

Er volgde een veroordeling…

Een schandalige veroordeling op basis van lucht….

De verklaring van Wil Verwijk (die vodka verslond terwijl zij werd verhoord door de RC) verklaarde bloed uit de mouw van een spijkerjasje te hebben gewassen. Hieronder een foto van dat bewuste spijkerjasje! Zie jij mouwen?

Wat ik wel zie is een zwaar behaarde man van wie geen HAARTJE werd gevonden toen de lichamen van Corinne en haar twee kinderen werden ontdekt waarna een groots onderzoek werd gestart!

Een trambestuurder heeft wel een Zuid Europees type in zijn tram zien zitten maar geen Hells Angel.
Indien je zou vragen of de trambestuurder een dokter in zijn tram heeft zien instappen zou hij hetzelfde antwoord gegeven hebben daar men refereert aan een witte jas die een arts draagt. Een Hells Angel wordt gerefereerd aan zijn kleding maar Louis droeg zijn bomberjack over zijn color!

Een voorbeeld uit het dossier:

[alert]Nogmaals: LEVENSLANG OP GRONDEN DIE TE ZIEK ZIJN VOOR WOORDEN.

Ene heer Oudhof verklaart op 21 maart 1984 telefonisch contact te hebben gehad met de heer Jo Baron en wel op 2 maart 1984 rond 20.00u.

Jo Baron verteld aan Oudhof dat hij van een vriend te horen heeft gekregen dat Corinne vermoord is. Die vriend heet Rudolf.

Corinne is op of omstreeks zondag 4 maart vermoord.

Was die vriend van Jo Baron helderziend of zo?

Zo ook had Jo Baron een notitie boekje gekregen geruime tijd na 4 maart.
Hij maakt vanaf 2 maart aantekeningen in dat boekje over waar hij dat bewuste weekend verbleef.[/alert]

Nog een paar voorbeelden uit het dossier:

[info] Klik op de linken en lees de stukken rustig door

O.a. bedreiging, vervalsing, paniek bij recherche, weggemoffelde getuigen etc

Teamleider Bob Schagen Horeca Interventie Team plots belast met Ernstige Delicten de tunnelvisie in

Andere mogelijke daders die NIET uitgesloten werden maar van wie wel iets verdwenen was

Klik op de link om de volledige versie te lezen.

Levenslang op roddels en beeldvorming
Prof. Ybo Buruma uit zijn kritiek op het arrest (veroordeling)
Oud raadsheer strafrechtdeskundige Wicher Wedzinga “Schokkende conclusie”
Wie is nu echt de werkelijke dader EEN CRI RAPPORT UIT 2002 DIE VOOR ZICH SPREEKT
Meer uit het dossier Bolhaar vs Hagemann
Martin Akkerman “Ik ben onder druk gezet door de recherche, verklaringen werden voorgehouden
Hannie van Buuren “Martin werd onder druk gezet en recherche zou voor levenslang zorgen
Rijksrechercheur Akerboom kan zich niets herinneren over verklaring van Martin uit 1985
Mark Aaldering meldt zich in 2011 “Louis zit onterecht vast, Renetta heeft hem genaaid”
Hoe belangrijk is Renetta van der Meer voor justitie
Waarom verstopt Officier van Justitie Nicole Voorhuis zichzelf?
Lees ook even het pleidooi van Geertjan van Oosten en bedenk dat het iedereen kan overkomen
[/info]

Wat bleef er eigenlijk over voor een veroordeling…

 • Verklaringen van horen zeggen tegen betaling door justitie 1x 20.000 euro en
  1x 10.000 euro. Na eerste aanleg uitgekeerd en vol tegenstrijdigheden.
 • Papieren sectie gemaakt van oude rapportages schouwarts en fotomateriaal.
 • Zondagochtend scenario bedacht door de rechtbank aan de hand van verklaringen die op vele punten elkaar, aantoonbaar tegenspreken.

[alert]Bewezen geacht voor de veroordeling…

 • Verklaring van Renetta van der Meer
 • Verklaring van Wil van Wijk
 • Niet bestaande verklaring van Martin Akkerman uit 1985 (hoezo nieuwe feiten?)
 • Verklaring van Wetzels die Christine (ex-vrouw van Louis) kon met lang blond haar??????[/alert]

Christine heeft altijd zwart haar gehad, ik ken haar namelijk persoonlijk!

De niet bestaande verklaring uit 1985 van Martin Akkerman werd in 2002 opgemaakt door verbalisant Heling. De originele verklaring is echter nooit teruggevonden en op 10 juni 2009 heb ik “Jacqueline” een persoonlijk gesprek met Martin en zijn vrouw gehad. Martin gaf toen duidelijk aan dat hij die bewuste verklaring uit 1985 nooit heeft afgelegd en hetgeen hij vanaf 2002 heeft afgelegd onder druk is afgelegd. Onder druk van het team van Bob Schagen en ene Strik!  Martin vertelde mij dat min of meer het verhaal wat Martin moest vertellen werd voorgelezen. Nadien moest hij bij diverse alinea’s een paraaf zetten, dit in tegenstelling tot alle andere opgemaakte processen verbaal. Geen enkele getuige heeft parafen gezet, alleen een handtekening op de laatste pagina. Er kunnen dus pagina’s tussen geschoven worden met tekst waar de getuige geen weet van heeft. Tot de dag van vandaag wordt Martin lastig gevallen door het recherche en/of een zogenaamde arrestatieteam die hem dan letterlijk met de dood bedreigt. Martin wil graag zijn verhaal doen maar durft het niet. Martin vindt het verschrikkelijk dat Louis onterecht tot levenslang is veroordeeld en gaf ook aan dat Louis letterlijk genaaid is.

Update getuige Martin Akkerman 1-08-2009..lees verder

Wat klopte er niet……(lees ook dit Werkwijze OM zaak Bolhaar)

 • Mogelijke daders waar geen (diepgaand) onderzoek naar is gedaan
 • Tijdslijn, de oude rapporten van de schouwarts en patholoog
 • Gemaakte fouten bij het gerechtshof
 • Herinterpretatie van eigen uitspraak Hoge Raad
 • Verhoor van 1 getuige bij rechtercommissaris onder genot van Wodka
 • Deal tussen rechercheur en een getuige (zijn 2 getekende verklaringen van) die
  niet werden meegenomen bij de tot standkoming van de veroordeling.
 • Diverse malen overtreding artikel 2.1 van het Groenboek waarmee bedoeld wordt
  dat je al aangewezen wordt alszijnde de dader zonder een rechtzaak gehad te hebben.
 • De gigantische speurtocht in zijn verleden die niets met de aanklacht te maken had.
 • Getuigen die werden beinvloed, woorden werden in de mond gelegd
 • Getuigen in zijn voordeel werden niet uitgenodigd.
 • Verklaringen die zijn vervalst
 • Alibi’s die achteraf niet bleken te kloppen of nader onderzocht werden.
 • Een 7 uur durend requisitor die veelvuldig over het geschreven woord “kits” (kids) ging
 • Men is bewust voorbij gelopen aan dat kaartje aan Corinne waar “kits” (kids) op stond
 • Men is bewust voorbij gelopen aan de gegevens die in de agenda stonden
 • Men is bewust voorbij gelopen aan het feit dat Louis Corinne beschermde
  zoals Corinne dat ook aan haar familie en vrienden bekend maakte 

Wat zeggen deskundigen hierover…..

Bevindingen getuigendeskundig Prof. P. van Koppen (acht verklaringen summier)
Bevindingen Prof. Ybo Buruma (was niet blij met het arrest, schreef daar een noot over)
Bevindingen Prof. Cohen schouwarts (plaats delict niet juist onderzocht)
Pleidooi advocaat Geertjan Van Oosten liegt er niet om! 

Rechtenstudenten op de tribune konden hun oren en ogen niet geloven.

Wat is er verder gebeurd…..

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kreeg een aardig dossier die binnen enkele maanden werd afgedaan met de mededeling dat Louis Hagemann niet in zijn rechten was aangetast. Uiterst dubieus dat men al binnen enkele maanden dit oordeel neergelegd heeft. Normaal gesproken duurt zo’n procedure 1 jaar of meer. Maar uit goede bronnen blijkt dat tegenwoordig de voorzitter van het Europese Hof telefonisch contact opneemt met de desbetreffende officier van justitie van de rechtbank of het Hof. Er is gezien de omvang van het dossier maar een conclusie mogelijk “er is inhoudelijk niet gekeken naar het dossier”.

De rechtbank wilde de gemoedstoestand van Louis Hagemann van het jaar 1984 in 2003 laten onderzoeken door een psychiater. Logisch dat Louis dat van de hand wees daar het gewoon niet mogelijk is om iemand zijn gemoedstoestand van 18 jaar geleden, van dat bewuste moment te onderzoeken. Er was geen gemoedstoestand volgens de taxichauffeur die Louis heeft afgezet op de hoek van het Stadionplein!

LET OP: Er zijn 2 taxichauffeurs die in de zaak Bolhaar voorkomen. De daadwerklijke taxichauffeur kwam later in beeld en gaf aan dat Louis niet onder invloed was! De man die zich uitgaf voor een taxichauffeur die Louis zou hebben afgezet bleek achteraf geen taxichauffeur te zijn maar een vriend of kennis van Wetzels die naar aanleiding van de uitzending van Peter R de Vries zichzelf melde. De man was destijds 18 jaar. Een leeftijd waarop je GEEN taxivergunning kreeg! Tijdens het onderzoek viel de NEP taxichauffeur door de mand!

Diverse stagiaires van gerenomeerde advocatenkantoors hebben de zaak tegen het licht gehouden en komen altijd met de opmerking “vrijspraak”

Alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, hoger beroep, cassatie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens! 

Wat moet er nog gebeuren…..

Er is ontzettend veel steun nodig om het OM en de Minister van Jusitie te overtuigen van het feit dat de veroordeling onterecht is. De basis waarop de veroordeling tot stand is gekomen moet onderzocht worden! Helaas is er geen vergelijkingsmateriaal meer voor handen daar de cruciale stukken vernietigd zijn, zo ook het werkboek van de politie uit 1984. Die steun behoort feitelijk te komen van de leden van de 1e kamer, 2e kamer, CEAS, het Project Gerede Twijfel en een ieder die destijds belast was met het onderzoek!

Verders is de steun van de hoogleraren van de faculteit Strafrecht & Criminologie meer dan welkom en onontkoombaar. Een volledig dossier is beschikbaar.

De steun van bezoekers van deze site is tevens van belang door te reageren!

Het gaat hier om de wijze waarop de veroordeling tot stand is gekomen!
Het woordje “koters” werd voor waar aangenomen terwijl Louis altijd “kids” gebruikt.
Blijkbaar kan men “levenslang” geven op gronden die niet te bevatten zijn.
Een Hoge Raad die voor de veroordeelde het juridische gevecht onmogelijk maakt door de fouten van het hof goed te praten is uit den boze.
Het betreft hier dan ook, van meet af aan een oneerlijk proces!

Dan even een resume waarbij Peter R de Vries nog meer modder in het gezicht van Louis gooide zonder ook maar een degelijk onderzoek gedaan te hebben.

  • De moord op Mathilde Willink (Louis zat ten tijde van dat delict in de gevangenis) Dat vertelde Peter R de Vries niet en nog steeds laat hij dit soort informatie achterwege op zijn site!
  • De moord op Joanne Wilson (moeder heeft na opgave vermissing nog met haar dochter gesproken, dat bleek uit de politiejournaals waaruit overigens nogveel meer in stond over haar paspoort. Die bleek helemaal niet gevonden te zijn achter het behang maar op een dag in de week van de vermissing al overhandigd te zijn aan de politie.Steven de ex van Joanne woont nu in Noorwegen met een ex-vrindin van Louis. Zelfs de officier was afgereisd naar Noorwegen wat op zich al vreemd is. Vrijspraak voor Louis Hagemann volgde waar de officier pleitte voor “doodslag”) Ook dat verteld Peter R de Vries niet!!
 • Een straflijst van Louis benoemen maar geen enkele uitkomst daarvan!
  Benoem die dan ook!

Lees verder >>>>>>>

BESTE LEZERS, VERGEET NIET DAT HET COMPLETE DOSSIER IN ONS BEZIT IS EN ALLES TERUG TE HALEN IS UIT HET DOSSIER. DE INFORMATIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, UITSPRAKEN VAN RECHTBANKEN, HOGE RAAD EN PETER R DE VRIES IS GETYPT OP ENKELE A4’TJES. HET DOSSIER BESTAAT UIT DUIZENDEN PAGINA’S!


terug naar boven

23 reacties

 1. ze nemen er weer ruim de tijd voor, bang dat er echt koppen gaan vallen, maar dat was algemeen bekent. wens je de komende maanden weer succes met afwachten geld ook voor die lange, groet ron doreen en kids

 2. Net Pauw gekeken. Schuldig aan deze de moorden of niet. Wegens je eerdere daden alleen al verdien je levenslang. Jammer dat er geen doodstraf bestaat in Nederland. Serieus, een website om je zogenaamde onschuld te bewijzen? You are a sick mother fucker man!

  1. “”Wegens je eerdere daden alleen al verdien je levenslang”””

   En omdat daartoe niet is gevonnist, doen we het maar bij een andere zaak?

   En de moordenaar van Corina en haar kinderen? Die heeft ‘mazzel’ en komt misschien nog wel eens een leuk vrouwtje tegen?

   1. De zaak in een notedop:
    Peter R heeft om 1 of andere reden de zaak (dood Jo Baron?) ineens interessant gevonden.
    Hij wil ermee aan de gang maar krijgt nul op het request.
    Hij accepteert het niet en gaat – uiteindelijk- toch zelf op zoek (zonder toegang tot het dossier?)
    Als je zo gezeurd hebt, moet je natuurlijk wel met resultaat komen.
    En daar is voor gezorgd (betaald).

     1. Hoi jacky ik zat in glasbak met hagermann.
      In de bezoekzaal had hij bezoek van peter rd vries toen zat die smeerlap daar bij hem aan tafel alsof hij ze beste vriend was .wat ik heel goed heb onthouden is dat peter tegen hem zei. (alles komt goed aan het einde van de bezoek.)zo zie je maar wat voor tiefuslijer die peter is.toe dat hoertje in het spel kwam wou hij haar gewoon neuken en beschermen,dat heeft hij nu ook gedaan bij willem holleeder.hij neukt ook met sonja .louis zou nooit kinderen vermoorden iedereen in de bajes wist dat hij dat nooit zou doen.

  2. Hoi jacky, hier sugar lee uit almere binnen
   ward je wee niet wwat je schreeuwt, ik ken louis als een vriendelijke man die niet tegen onrecht kan. Hij heeft niet die website opgezet,maar jacky en als je een hond wilt slaan vind je altijd wel een stok,zeker tegen betaling.
   Justitie doet wat zij willen,als ze om een veroordeling zitten te springen.
   Suc6 jacky en doe de groeten aan louis.
   Ik denk nog vaak aan hem. xxx

 3. Ik heb met veel interesse deze website gelezen en ik kom tot de conclusie dat er inderdaad heel veel open vragen zijn na het lezen van het dossier. Dat er sprake is van gerechtelijke dwaling blijkt wel uit de opmerkingen van verschillende forensische deskundigen. Ik zou er voor pleiten dat er een goede onderzoeksjournalist naar gaat kijken want het is duidelijk dat de heer de Vries vanuit zijn eigen standpunt dat de heer hagemann schuldig is het onderzoek heeft gedaan. Ook bevreemd het me dat er zo slordig is omgegaan met het bewijsmateriaal en ik snap werkelijk niet dat een rechter op basis van deze tendentieuze en merkwaardige getuigenverklaringen over is gegaan op een veroordeling. Ik kan me de frustratie van de familie heel goed voorstellen en ik zou ook willen zeggen: Ga vooral door met het aan de kaak stellen van deze zaak! Niet alleen jullie familie maar ook de nabestaanden van Bolhaar hebben recht op de waarheid.

  1. Bedankt voor je bijdrage.
   Op de site heb je behoorlijk wat dossier stukken kunnen inzien.
   Dat is echter maar een fractie van wat er ligt .. 1100 pagina’s journaals (dagboek van werkwijze/stappen recherche) en nog heel veel meer. Geen onderzoeksjournalist is echter geïnteresseerd in deze zaak. Sterker nog ze beïnvloeden onafhankelijke deskundigen om uit de buurt van de zaak Hagemann te blijven. Onacceptabel ..

   Het bewijsmateriaal is op zeer vreemde wijze verdonkeremaand .. in 2 gedeelten/tijdvakken namelijk 1991 een deel en in 1993.
   Dat wist de recherche en de OvJ al in Januari 2002 maar hielden dat achter in eerste aanleg.
   De rechtbank in 2002 was geen officiële strafkamer maar een bij elkaar geraapt zooitje aan bejaarde rechters.

   We gaan door en de nabestaanden verliezen wij daarbij zeker niet uit het oog.

   Mvrgr en een gelukkig 2016

   Jacqueline

   1. Hoi lieve jacky heb voor de zoveelste keer alles gelezen en kan het nog steeds niet bevatten dat er zoveel leugens hebben gezorgd dat Louis vast zit .je weet ik ken hem al heel lang vanaf mijn twaalfde ongeveer en weet ook wel dat het geen lieverdje was maar moord op een vrouw en kinderen nee daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken dat zou hij nooit doen ik was zelf al heel jong moeder en kan mij nog heel goed herinneren dat ie altijd lief was voor mijn zoon en ook voor mij .we zijn elkaar een tijdje uit het oog verloren maar hoorde af en toe van vrienden wel hoe het met hem ging dat gaat jou eenmaal zo en nu ben ik blij dat we weer contact hebben en ik zal altijd in zijn onschuld blijven geloven net als de rest van onze vrienden en hoop van harte dat die de vries eens een keer op zijn bek gaat met dat pokke wijf erbij met haar leugens zelfs mijn jongste dochter heeft de moeite genomen om alles te lezen en zei ” ma ik geloof direct dat ie onschuldig is nu ik alles weet” dat deed me goed. Sterkte mop .gr.gerda

 4. Precies want juist naar aanleiding van de uitzending van Peter R de vries krijg ik steeds meer vraagtekens en ik snap heel goed dat jullie er ook de nodige vraagtekens bij stellen. En in het dossier kom je juist een heleboel verdachten tegen dus waarom zijn ze op een gegeven moment uitgegaan van 3? En ga zo maar door….. Ik blijf er een naar gevoel aan overhouden en ik heb sterk het gevoel dat Louis niet de dader is. Geef de moed niet op de waarheid komt zeker weten wel een keer aan het licht.

 5. Beste jaqueline,
  Heb je ooit eens contact gezocht met Sjaak K( politieman met de PET) deze schijnt corrupt te zijn geweest. Maar blijft echter bij dat hij er ingeluisd is en dat hij het niet met hun werkwijze eens was. Met name van zijn baas destijds hoofdinspecteur Woelders. Dat hij zou sjoemelen met verklaringen. Als ik het goed begrepen heb heeft meneer Woelders opdracht gegeven om bewijsmateriaal te vernietigen. Sjaak K weet hier waarschijnlijk meer van. Heb je hem er persoonlijk naar gevraagd? Misschien zit ik ernaast… Maar zou zomaar interessante informatie kunnen opleveren.
  Groet Jessica

  1. dhr. Woelders is de enige geweest die verklaard heeft dat hij het bewijsmateriaal heeft laten weggooien (opruimen) vanwege een verbouwing. Er is overduidelijk gelogen in Hoger Beroep. Verbalisanten zijn aangespoord om opnieuw verklaringen af te leggen. In dat nieuwe verhoor sprak men plots over wateroverlast.

   Jammer voor justitie .. ik ben in bezit van afschrift incl. datum .. betreffende oplevering verbouwing 1993 !!!
   Denk dat de verbalisanten aangegeven moeten worden voor meineed.

 6. Deze zaak heeft veel overeenkomsten met de Paskamermoord in 1984. Waar Rob van Zaanen veroordeeld werd op oa belastende verklaringen van een rancuneuze ex. Gelogen over de zakdoek omdat het hem verdacht zou maken( wat een logische reactie tov de vijandige rechercheurs. Getuigenverklaringen over een Turkse en joegoslaaf van de hand gedaan en niet nader onderzocht. Rob van zaanen werd aantal jaren later toch vrijgesproken na herzieningsverzoek. Met het goede vakwerk van de heer Doedens.

 7. Beste pollewop,

  Ik heb je site over louis gelezen, is het geen idee met de technologie van tegenwoordig (weet niet of het al gedaan is) om te kijken of de koffie mok waar geen vingerafdruk destijds op was gevonden of ze daar nu als die mok nog in bezit is van justitie om die te bemonsteren voor speeksel (DNA).

  En ik vraag me af hoe dom justitie kan zijn dat reneta ineens 18 jaar naar dato wel een belastende verklaring tegen Louis aflegd en hun dit aandragen bij de rechtbank en dat die zo naïef en dom genoeg zijn om het te geloven. Ik denk eerlijk waar dat justitie niet wilde dat deze zaak verjaard zou gaan zonder iemand veroordeeld te hebben. Ze willen natuurlijk geen flater slaan ( justitie) als na de verjaringstermijn de zaak als onopgelost te boek staat en er wellicht een docu of iets dergelijks uitkomt op tv.

  En Peter r de vries dat is gewoon een kwal en een geldwolf doet alles voor kijkcijfers en geld. Niet dat ie niet met goeie dingen komt maar hij weet wel wanneer en hoe die mensen moet bespelen. Maar hier heeft ie een onschuldige man levenslang de gevangenis ingestuurd. Hoop dat het ooit uitkomt en dan hoop ik dat hij levenslang weet niet hoe lang dat nog is voor die ouwe knar. Mag rotten in de isolatie want dit kan en mag niet. Vind het heel erg voor Louis en pollewop. Ik heb 1 woord voor jou pollewop RESPECT.

  Hoop dat dit tot een goed einde komt voor jullie.

  Je bent een strijder en een soldaat pollewop.

  Het allerbeste ❤️

 8. Deze zaak doet me erg sterk denken aan de zaak van Steven Avery: ‘Making a murderer’
  Je zult maar onterecht veroordeeld zijn.
  Sterkte en hou vol!!

 9. Ik zat zelf met deze man op de afdeling en ik geloof er ook niks van ik kende hem niet en toen ik het hoorde voor wat hij vast zat toen geloof ik het al helemaal niet meer en geloof me ik heb lang in de gevangenis gezeten en ik kan je zegge wie moordenaars zijn dat kan je zien in hun ogen hun ziel is weg je kan er in kijken klinkt mischien raar maar zo is het en bij deze man zag je dat totaal niet ik zag een hopeloze man die door deze kut systeem daar zit opgesloten ik hoop dat hij ooit vrijkomt met gode wil free louie man

 10. Hallo Louis en lezers

  Ik zat in Zwaag toen Louis Hageman daar ook kwam, bij binnenkomst werd hij onder begeleiding naar de medische dienst gebracht , ik zat daar ook , al is het ruim 15 jaar geleden weet ik nog goed hoe dit ging en wat Louis te melden had in de gangen en binnen bij de dokter , dat hij er in genaaid was door Peter r de Vries !
  De meeste gevangenen en verdachten zeggen onschuldig te zijn, dat is heel vermoeiend , in de meeste gevallen licht het er heel dik bovenop , Bij Louis klonk het echt als puur ongeloof en bijna paniek , ook was hij overtuigd dat ie snel weer thuis zou zijn
  Ik was reiniger inkomsten op de E , opvallend was dat Louis niet binnen kwam op de E maar op de B , B afdeling is bijzondere zorg, daar zitten de gestoorden, verkrachters en kindermoordenaars , hij was dus al door het systeem een beetje veroordeeld !
  Ik weet natuurlijk niet of hij ”het” gedaan heeft maar op dit dunne bewijs kan en mag je niemand vasthouden !
  Aller gevaarlijkste en onbetrouwbaarste zijn verklaringen van andere mensen , zou eigenlijk niet als sterk bewijs mogen gelden , men kan simpelweg verklaren wat hij/zij wilt , als je dan de zegen hebt ”geloofwaardig” te zijn?

  Sterkte Louis !

 11. Op basis van wat ik hier lees en zie vind ik de bewijzen zeer mager.Er mag wel gezegd worden dat hij geen lievertje is!Maar dat wil niet zeggen dat je deze moorden hebt gepleegd.

 12. louis was een fijne buurman. kon heel goed met hem opschieten. hij was gek op mijn kind.nooit iets van lawaai gehoord beneden! geloof er allemaal niets van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *