Artikel 11

  Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn

Lees verder

De DNA zonde

  Dan wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om het DNA onderzoek ter discussie te stellen. In 1998 was er bij Louis Hagemann DNA afgenomen i.v.m de zaak tegen zijn ex-vrindin Renetta van der Meer. In

Lees verder

Pro Ratio Dutch TV

    In Netwerk aandacht voor de “Drontense bosmoord” uit 2001, waarvoor Henk K. tot twintig jaar is veroordeeld. Onder andere thrillerschrijver Jacob Vis en hoogleraar strafrecht Van Koppen betwijfelen of het hierbij wel om moord ging. De commissie Evaluatie

Lees verder

Discretionaire bevoegdheid?

  Een ´discretionaire bevoegdheid´ betekent in gewoon Nederlands de vrije beslissingsruimte van de rechter. Een bewindsvoeder kan ook gebruik maken van die bevoegdheid. De rechter vindt wel dat, indien men gebruik maakt van die bevoegdheid dit zodanig beargumenteerd moet zijn dat het precedentwerking

Lees verder