De Slapende Rechter

 

Willem Wagenaar is emeritus hoogleraar psychologische functieleer en rechtspsychologie. Hij windt zich op over misstanden in de rechtsspraak. Samen met Han Israëls en Peter van Koppen neemt Wagenaar in het het boek De slapende rechter negen rechtszaken onder de loep. Zaken waarin sprake is van een rechterlijke dwaling. “De rechter is de poortwachter die de kwaliteit van het hele systeem moet bewaken en garanderen. Als de rechter slaapt, faalt het hele systeem”, stellen de schrijvers in het boek. Momenteel kan een veroordeling alleen worden herzien als nieuwe feiten boven tafel komen. Wagenaar vindt dat onzin, als de rechter zijn werk niet goed heeft gedaan dan moet een onafhankelijke instantie de zaak opnieuw bekijken.
======
Han Israëls, Peter J. van Koppen en W.A. Wagenaar, De slapende rechter, ISBN: 9789035132283, Uitgeverij Prometheus

Rechtspreken is mensenwerk, dus er worden wel eens fouten gemaakt. Dat valt niemand te verwijten, maar maakt het wel noodzakelijk om de kwaliteit van de rechtspraak goed in de gaten te houden.

In ons land wordt dit door de rechterlijkemacht zelf gedaan, omdat ervan wordt uitgegaan dat alleen rechters het werk van rechters kunnen beoordelen. Maar dat lijkt te veel op de slager die zijn eigen vlees keurt. Bovendien is een wel erg ongelukkige vormgekozen: de Hoge Raad herziet alleen zaken als er sprake is van een nieuw feit. Daarmee is de lagere rechter, die dit nieuwe feit nog niet kende, per definitie buiten schot gehouden. Alsof ook rechters niet af en toe zitten te slapen, of gewoon blunderen!

In De slapende rechter worden acht bekende en minder bekende zaken gepresenteerd waarbij de rechter op aantoonbaar onjuiste gronden heeft geoordeeld, en zonder dat er een mogelijkheid bestaat dit nu nog te corrigeren. Het gaat echter niet alleen omdie zaken,maar ook omde onderliggende, veel algemenere problemen. Die problemen vormen het argument voor het belangrijkste idee in De slapende rechter: de instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan dat is belast met de beslissing over de herziening van strafzaken.

De Slapende Rechter

 

Boek o.a. te koop bij:

www.bol.com
www.Juridischboek.nl
www.boek.net

c.a. €19,95

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *