De jungle van de macht

Geplaatst door

De jungle van de macht kom je niet alleen in het buitenland tegen.
Nederland is feitelijk koploper als je bedenkt dat je op een “bewust” verkeerd vertaald telefoongesprek levenslang opgesloten kan worden.

Dat is exact waarop Baybasin werd veroordeeld ..

Bekijk deze uitzending maar eens terug vanaf 22.00m

Ton Derksen en Frans Douw inzake onterechte levenslange veroordeling Baybasin

Nederland is tevens koploper inzake levenslange veroordelingen op basis van “de-auditu” ofwel “van horen zeggen” zo ook veroordelingen op gekochte verklaringen.

Het spel wordt steeds smeriger gespeeld.
Van een “rechtsstaat” kan ik niet meer spreken die heb ik reeds begraven.
Wat opvalt is dat vooral het Openbaar Ministerie de touwtjes in handen heeft.
De rechters moeten uiteindelijk een uitspraak doen op basis van beschikbaar gestelde materiaal van het Openbaar Ministerie. Materiaal dat vaak bestaat uit deeldossiers en leugens.

Als verdachte sta je 6-0 achter. Als verdachte heb je de OvJ, recherche, golddiggers, RC en een paar bemoeials bij het Openbaar Ministerie en uit Den Haag tegen je.

Advocaten proberen met man en macht hun cliënt te verdedigen.
Ook zij staan met 6-0 achter want ook een advocaat krijgt GEEN compleet dossier.
Dan begint het proces .. pro-forma, inhoudelijk etc etc.
Daarin heb iets vreemds opgemerkt.

Het moment dat de advocaat met ontlastend materiaal, ontlastende getuigen komt opdraven staan de Officieren van Justitie dat, nogal ongeduldig met open armen op te wachten. Zij doen nog net geen dansje!

Vervolgens wordt bijna alles wat met open armen werd ontvangen de grond in geboord.
Gevolgd door een klemmend verzoek aan de voorzitter (rechter) om de relazen van de advocaat/advocaten vooral te negeren en verzoeken zoveel mogelijk af te wijzen.

In grote lijnen zal de voorzitter/rechter de OvJ volgen in zijn/haar verzoek(en).

Ondertussen worden de stukken toegevoegd aan het dossier zijnde behandeld.

*schrijf behandeld even op een stukje klad papier

Dan volgen er nog allerlei procedures om uiteindelijk tot een uitspraak te komen.

In grote, vaak langdurige zaken stapelen de documenten zich op en worden de dossiers dikker en dikker. Geen doorkomen meer aan .. wel behandeld (had je genoteerd, toch?)
In die zaken vallen de klappen, 20 jaar, 30 jaar of levenslang!

We houden het kort .. rechtbank & Hof is achter de rug.
Wat rest is “cassatie” die zal worden ingediend bij de Hoge Raad.
Daar wordt niets meer of minder gedaan dan een betwist arrest bekijken!

Alles wat krom is wordt de laatste 15 jaar recht gepraat door de raadsheren van de Hoge Raad. Bijna geen enkele zaak zal het halen in een cassatie procedure!

Wat rest is een “herzieningsverzoek” bij diezelfde Hoge Raad.
Maar dan moet de advocaat wel met een “novum” komen!
Novum = een nieuw feit/nieuwe feiten die mogelijkerwijs tot vrijspraak had kunnen leiden als de rechter of het Hof daarvan op de hoogte had geweest!
Lees hier meer over “herziening strafrecht – novum” 

Ik pik er even een zinsnede uit (om te gillen want zo verloopt het dus echt NIET)

kunnen daartoe een aanvullend onderzoek vragen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad

Wat er wel gedaan wordt is “vergaderen” hoe men van die lastige veroordeelden afkomt.
In besloten ruimte, op Universiteiten, in het cafeetje op de hoek .. al ruziënd en knuffelend met elkaar  .. er wordt OVER veroordeelde, advocaat en in de arm genomen deskundigen geluld. Niet met hen! Zij mogen onder embargo het advies afwachten!

Er zijn inmiddels ontzettend veel herzieningsverzoeken behandeld.
Waarvan 99’9% werd afgewezen door de AG (Advocaat Generaal)
De AG adviseert de Raadsheren van de Hoge Raad, de Hoge Raad volgt in 99,9% van de gevallen het advies van AG.

Nieuwe getuigen of integere onderzoeken van deskundigen in bestaande veroordelingen waarbij enorm veel vraagtekens gezet kunnen worden tellen niet meer mee!
Die zijn inmiddels geen nova meer .. daar hebben een aantal AG’s hun stinkende best voor gedaan. Damagecontrol is prioriteit nr. 1 geworden bij de Hoge Raad.

Even terug naar de stukken en verzoeken van de advocaat/advocaten in de rechtbank of bij het Hof. Zijn weliswaar besproken maar niet altijd inhoudelijk uitbehandeld!
Je mist dus schakels die hadden kunnen leiden tot vrijspraak als er serieus op ingegaan was! Maar ja ook het Hof heeft met een financiële taakstelling te maken. De AG & Hoge Raad doen daar NIETS mee .. want het is reeds behandeld 😉

Die schakels hadden eventueel als “novum” kunnen dienen in een herzieningsverzoek.
Helaas heeft de advocaat of hebben de advocaten die verspeeld.
Daarom zijn de aanklagers tegenwoordig heel happig op nieuwtjes van de advocaten.
Vroeger waren aanklagers ietwat meer benauwd voor ontlastende inbreng of nieuwe getuigen.

Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat een verdachte anno 2017 een hele lange adem moet hebben door bij de advocaat met klem het verzoek in te dienen niet alle kaarten uit te spelen! Maar te wachten tot alles, inclusief cassatie achter de rug is om vervolgens een herzieningsverzoek neer te leggen bij de Hoge Raad.

Voorbeeld is veroordeling van Dino Soerel.
Bij de rechtbank werd Dino Soerel vrijgesproken.
In Hoger Beroep veroordeeld tot (onterecht) levenslang!
Zijn advocaten hebben alles (weg)gegeven .. tot het bittere einde.
Cassatie zal hoogstwaarschijnlijk niet slagen (hoop van wel)
Novum is niet te vinden! (nieuwe getuigen doen er niet meer toe)

Bekijk hier de reeks uitzendingen terug van “Onschuldig“.
Allemaal zaken die zijn voorgelegd aan de Hoge Raad als “herziening”.
Het is om te janken hoe er met mensen wordt omgegaan!

Hoog tijd voor een bodemprocedure jegens hen die het niets meer lijkt te interesseren en misbruik maken van de wet of zelf de wet dusdanig invullen dat alle kansen verkeken lijken. Onmenselijk en te schofterig voor woorden!

Structureel zaken in de open haard doen belanden zonder ook maar iets aan “waarheidsvinding” te doen is buiten alle proporties.
Je kunt eventueel een klacht indienen bij de Hoge Raad .. even raden wie die klacht zal behandelen. Verder kun je nergens meer terecht!

Veelal zijn het de veroordeelden die een deskundige in de arm nemen en zeker niet de AG van de Hoge Raad. Die doet geen aanvullend onderzoek om de waarheid boven tafel te krijgen maar een tegenonderzoek om de zaak voorgoed dicht te timmeren!
Plots zijn deskundigen die in het verleden werden ingeschakeld door gerechtshoven en Hoge Raad ondeskundig en hebben deskundigen zich laten beïnvloeden door stukken dossier??????

Excuse me? Een advocaat vraagt een onafhankelijk deskundige een onderzoek te doen, deskundige heeft daarvoor informatie nodig! Deskundige neemt nog een deskundige in de arm .. ook die heeft informatie nodig om mee aan de slag te gaan!

Het enige wat rest is wat ik reeds heb aangehaald.
Een bodemprocedure tegen alle verantwoordelijken die met de rechtsstaat te maken hebben. Wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht .. allemaal!

Er moet iets gedaan worden aan die etterende macht van de Nederlandse Rechtsstaat!
Totaal uitgehold! Gestikt in hun eigen web van wetsteksten en machtsspelletjes.
Want zo zien zij dat! Jij of ik doen er niet toe! Wij zijn de pionnen van hun schaakbord!

 

Noot: Bij de veroordeling van Louis Hagemann rijzen enorm veel vragen en heerst er ontzettend veel twijfel. Het dossier barst uit haar voegen van de hiaten en tegenstrijdigheden. Zo ook het cassatie arrest van de HR. Mogelijk ontlastend bewijs werd in 1991 en 1993 weggegooid. Niets geen wateroverlast! Dit was Januari 2002 bekend! De raadkamer heeft destijds tot 2x toe een heropening uitgesteld. De OvJ moest met meer komen. Toen kwam men met Renetta opdraven! Zij maakte voor het eerst kennis met Louis medio 1996. Louis zou gezegd hebben “pas maar op  ik heb al eens een vrouw en haar koters vermoord” Dat was het, in combinatie met de uitzendingen van Peter R de Vries werd Trial by Media een feit. De Nederlandse kijkers/tipgevers 100% beïnvloed door de beelden van een vreselijk drama.

 

Extra uitzending .. ga er rustig voor zitten .. luister goed en trek jouw eigen conclusie ..

Een zeer klein groepje bazen binnen ons rechtssysteem is tot op het bot gecorrumpeerd.
Het zou in haar vorm zoals deze nu functioneert niet meer mogen bestaan!

Steun daarom Stichting Restore Justice alle donaties zijn welkom!

Wie zijn de mensen achter Stichting Restore Justice?

Op vrijdag 23 augustus 2016 hebben wij, de initiatiefnemers, de Stichting Restore Justice opgericht:

Wij vormen het bestuur dat bestaat uit oud-gevangenisdirecteuren en een oud-bestuurder van een Tbs-kliniek. Daarnaast kent Restore Justice sympathisanten en donateurs.

Wij vragen aandacht voor een aantal vermoedelijke ernstige misstanden in de top van Veiligheid en Justitie. Hoewel die misstanden herhaaldelijk door o.a. de bestuursleden met argumenten worden aangekaart bij Parlementsleden, in de media en bij de Minister van Veiligheid en Justitie, worden die misstanden niet serieus onderzocht.

Reacties van de bewindspersonen, en ook hun antwoorden op Kamervragen, zijn ontwijkend, vaag en zonder weerlegging van argumenten. Dit leidt tot wantrouwen in het functioneren van de rechtsstaat.

De stichting Restore Justice wil dat de door haar aangedragen zaken serieus worden onderzocht en geadresseerd met als doel het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.

Zo tracht de stichting voldoende steun te verwerven voor een wettelijk burgerinitiatief, dat de Tweede Kamer ertoe verplicht te spreken over de noodzaak van een Parlementaire Enquête naar vermoeden van machtsmisbruik en (ambtelijke) misdrijven gepleegd door topambtenaren en bewindspersonen bij V&J.

Fraude in de rechtspraak; Hans Moll en Ton Derksen 21 januari 2018

Vergeet niet om ook even aandacht te schenken aan Cafe Weltschmerz