PeterRdeVries is gewoon vies

Geplaatst door

PETER R DE VRIES IS GEWOON VIES .. en de rest ook!

Het samenspel tussen Peter R de Vries en Fred Teeven … na diverse afwijzingen van de Minister van Justitie en Hoofdofficier de Wit gebeurde er het volgende:

Fred Teeven overhandigde het incomplete dossier uit 1984 aan Nicole Voorhuis die er vervolgens op een vreemde wijze mee aan de haal ging. Zonder diepgaand onderzoek!!

Het is december 2001 als Nicole Voorhuis, officier van justitie van team 2 van parket Amsterdam, een stoffige doos in handen krijgt gedrukt van teamleider Fred Teeven. ‘Hij vroeg of ik eens wilde kijken of er met de zaak-Bolhaar iets te doen viel. In het dossier trof ik ook correspondentie aan met misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die pleitte voor heropening van de zaak. Na lezing van het proces-verbaal zag ik dat er veel losse eindjes in het dossier zaten (welk proces verbaal??). De recherche zat in 1984 al dichtbij: het was destijds gelukt een verdachte te linken aan de plaats delict. Er zat muziek in de zaak, zeker toen uit het dossier bleek dat er veel technische sporen in het dossier zaten en een belangrijke getuige zich bij De Vries had gemeld.’

Bron: Openbaar Ministerie (klik op link)

NOOT: Als je de uitzending van Peter R de Vries bekijkt dan krijgt Peter het aan de stok met OvJ de Wit en dreigt elders zijn verhaal te halen. Plots duikt Fred Teeven op, die tegen alle regels in met een stoffig dossier aan komt. Zoals hierboven bevestigd door OvJ Nicole Voorhuis. Let wel EIND DECEMBER 2001 ..  bekijk de uitzending en lees dan verder ..

of spoel door naar:

  • Besluit toenmalige Minister van Justitie Korthals 07.39m
  • Brief de Wit 17 december 2001 08.54m
  • Brief van boze Peter R de Vries 21 december 2001 09.20m

LETTEN JULLIE EVEN OP HET VOLGENDE .. ZIE DATUM (klik op afbeelding) gestart door Mandy Teernstra
Peter R kreeg dus helemaal niet de zaak op de rol door zijn gedram .. die was achter de schermen al bezig met Mandy Teernstra die al in 2000 begonnen was met stukken uit het archief te halen.
(Zie pagina 3 .. klik op link >>  PV in beslag genomen goederen)

journaals-kop-begint-2000

(Klik op afbeelding voor vergrote weergave)

MEEWERKEND, WAARNEMEND en FOUTE OFFICIER V JUSTITIE TEEVEN

Ondanks dat de toenmalige Minister van Justitie Korthals openbaring van het dossier afkeurde stapte Fred Teeven met een stoffig dossier onder zijn arm naar Peter R en OvJ Nicole Voorhuis

Fred Teeven de man die schijt had en heeft aan alles wat boven hem staat. Rechters, hoofdofficieren, fiod, collega kamerleden en zo ook aan Ministers van Justitie

Diverse malen heb ik contact met Dhr. Teeven opgenomen om zijn aandacht te vestigen op de uitkomst van het proces en alle bevindingen. Dhr. Teeven heeft namelijk ook even waargenomen in de zaak Bolhaar. Niet eenmalig .. Dhr. Teeven was in het prille begin nauw betrokken bij de zaak zo blijkt uit dit journaal “Maandag 4 februari 2002” (klik op afbeelding om te vergroten)

teeven-louis-2002

Mevrouw Voorhuis ging nadien op vakantie en Dhr. Teeven mocht het wederom even overnemen.

Waarnemend OvJ Fred Teeven 19 maart 2002 t/m ongeveer 26 maart 2002 (klik op de link)

Volgens mij dacht Nicole Voorhuis dat zij een speeldoos in haar handen had i.p.v. een dossier.

Dat zij die valse noten niet gehoord heeft is mij een raadsel.

De recherche dacht namelijk dichtbij te zitten doordat men dacht dat baby Bryan de zoon van Louis was. Dat bleek dus niet het geval. Toen hield het op bij de voordeur en vandaag de dag houdt het nog steeds op bij de voordeur. Wie de werkelijke dader is blijft een raadsel.

PETER KOMT MET EEN BELANGRIJKE GETUIGE na langdurig onderzoek (kuch)

Wie was die belangrijke getuige?
Wanneer heeft die belangrijke getuige zich echt gemeld??

Volgens Peter R de Vries die ex-vriendin, die mogelijk meer wist en die hij volgens eigen zeggen pas EIND JANUARI ontmoette. KUCH KUCH KUCH .. 

Owh wacht .. volgens eigen zeggen begon Peter R de Vries 29 augustus 2001 met zijn onderzoek. Hij wist toen al snel dat Louis vast zat voor een zaak uit 1998 waarin Renetta slachtoffer was.

TEKST UIT VERKLARING VAN PETER R DE VRIES

“In het onderzoek was ons al snel duidelijk geworden dat Louis Hagemann een centrale figuur was en onze insteek werd om rondom de figuur van Louis Hagemann te gaan zoeken. Zo zíjn wij op Renetta van der Meer gekomen. ‘We ontdekten dat Louis Hagemann vastzat en hebben deze zaak van Renetta van der Meer doorgenomen. In deze zaak is ook de moeder van Renetta v.d.Meer gehoord en in deze verklaring gaf zíj aan dat Louis Hagemann al eens eerder iemand had vermoord. Met name dit wekte onze aandacht.”

zie verklaring Peter R de Vries blz. 2 – 3e alinea

Verklaring Peter R de Vries (klik op de link)

Louis zat toen een straf uit voor vermeende mishandeling en verkrachting van Renetta van der Meer. In dat dossier zat een verklaring van de moeder van Renetta.

a) hoe kwam Peter R de Vries aan die verklaring uit DAT dossier?
b) wanneer had Peter R de Vries dat dossier in zijn bezit?

c) dat soort gegevens staan niet vermeld in een strafblad noch namen van slachtoffers

Als je de verklaring goed leest dan heeft Peter R in Januari 2001 een emailtje ontvangen van een meisje wat Peter attendeerde op de onopgeloste zaak Bolhaar.

Het kan toeval zijn maar 23 december 2000 belde Renetta de politie op om wederom aangifte te doen tegen Louis daar haar ter ore was gekomen dat als Louis vrij zou komen Louis haar tieten eraf zou snijden.

Zo staat omschreven in deze memo die ook in handen was van Peter R de V

memo_tieteraf

De memo van 23-12-2000 onderaan dat stukje papier omvat het volgende:

AG=aangeefster Renetta vd Meer .. belt met het feit dat haar ter ore is gekomen dat de verdachte in de gevangenis aan het vertellen is dat zo gauw al hij vrijkomt de AG haar tiet eraf snijdt. AG is hierdoor erg bang en vraagt om hulp.

Dat zou dan haar grootste angst zijn zo blijkt ook uit een document van haar advocaat die een urgentieverklaring voor de zoveelste verhuizing van Renetta moest regelen. Document is in mijn bezit!

Noot: niets geen verhuizing of extra geld uit de zakken van justitie ze had immers al 11.000 gulden smartengeld gekregen .. inclusief nieuw woonadres, bescherming en een nieuwe naam.

Kreeg Renetta de deksel op haar neus?
Was zij degene die in Januari 2001 een mailtje stuurde naar Peter R de Vries?

Renetta, toen woonachtig in Dronten heeft ruim voor die tijd namelijk een video laten zien aan een vrouwtje die op visite was. Het betrof een “homevideo” die voor trainingsdoeleinden werd gebruikt daar Renetta problemen had met haar jongste zoon. Renetta was volgens die vrouw (naam bij redactie bekend) ook in het bezit van het strafblad van Louis. Plots stelde Renetta de vraag “Denk je echt dat Louis dat gedaan heeft, een vrouw en 2 kinderen??”

Dat kan Renetta op verschillende manieren ter ore zijn gekomen

  1. uit de mond van Louis (onwaarschijnlijk daar Louis nimmer over koters sprak/spreekt maar kids)
  2. uit de mond van de recherche, dat Renetta geluk heeft gehad daar hij immers ooit verdachte was in de zaak Bolhaar.
  3. uit de mond van overige personen die ook wisten dat Louis ooit verdachte was van de zaak Bolhaar.

Waarom heeft men in het belang van waarheidsvinding dat bewuste emailtje niet opgeëist bij Peter R?

Verschillende details zou Renetta later uit de Panorama hebben verkregen om vervolgens te verklaren.
Peter R schreef een drie-luik in de Panorama 42 2001 o.a. deze column  (klik op link)

Uitgelicht stukje tekst (zie initialen) Renetta verslond die bladen

“Hoe dan ook, de Amsterdamse recherche leek aanvankelijk wel degelijk succes te boeken. Een vriend van Corina, de toen 26-jarige L.H., een Hells Angel, werd aangehouden.”

Hier de rest van een artikel waarin een en ander uiteengezet “Wie was die dronken man” (klik op link)

Het een sluit het ander niet uit als je over de aanloop naar de zaak een tijdlijn maakt en dan een proces verbaal onder ogen krijgt die gedateerd werd op 11 januari 2002 wat werd afgedaan als tikfoutje!

Zie datum onderaan dit proces verbaal waarin Renetta klaarblijkelijk al voor de ontmoeting met Peter R haar verhaal OP PAPIER deed zie verklaring:

FOUTJE IN DATUM (klik op tekst)

Reminder:
Tussen 1998 & 2001 heeft Renetta een onderonsje gehad met Harold de Stripper .. 
Harold was portier van een seksclub die Renetta niet onbekend is.
Volgens Willem v B was Louis niet meer te handhaven
Cor van Hout op bezoek bij Peter R in bijzijn van Willem H een Willem v B
Willem v B moest toestemming geven. (voor wat eigenlijk?)

Willem van B zegt wel meer rare dingen.
Zo vertelde hij mij dat hij twee privé detectives voor zijn deur heeft weggeschopt.
Volgens Willem waren deze twee mannen door relaties van Louis naar hem gestuurd.
Laat er nou bij die mannen een bandopname liggen Willem! Hoezo weggeschopt?

Renetta die thans door het leven gaat als Chanel kreeg geen 20.000 euro praatgeld maar 30.000 euro! Justitie vermeldde dit echter niet in de boeken (administratie) zijnde uitgekeerd tipgeld.
Daarom noem ik het een “gekochte” verklaring.

Om het nog maar niet te hebben over de uitlating van de officier van justitie Nicole Voorhuis dat er VEEL TECHNISCHE SPOREN in het dossier zaten.

Lees eerst even dit ..

Op de valreep voor het vertrek van dhr. Teeven overhandigde hij het incomplete dossier uit 1984 aan Nicole Voorhuis die er vervolgens op een vreemde wijze mee aan de haal ging. Zonder diepgaand onderzoek!!

Het is december 2001 als Nicole Voorhuis, officier van justitie van team 2 van parket Amsterdam, een stoffige doos in handen krijgt gedrukt van teamleider Fred Teeven. ‘Hij vroeg of ik eens wilde kijken of er met de zaak-Bolhaar iets te doen viel. In het dossier trof ik ook correspondentie aan met misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die pleitte voor heropening van de zaak. Na lezing van het proces-verbaal zag ik dat er veel losse eindjes in het dossier zaten (welk proces verbaal??). De recherche zat in 1984 al dichtbij: het was destijds gelukt een verdachte te linken aan de plaats delict. Er zat muziek in de zaak, zeker toen uit het dossier bleek dat er veel technische sporen in het dossier zaten en een belangrijke getuige zich bij De Vries had gemeld.’

Bron: Openbaar Ministerie (klik op link)

Lees dan dit …

Waarom heeft zij niet eerst uitgezocht of er überhaupt wel technisch sporen aanwezig waren?
Niets technisch bewijs of technische sporen!!!
OvJ Nicole Voorhuis geeft dat zelfs toe in een interview .. dit alles wist men in Januari 2002 al .. voordat Louis werd aangehouden in zijn cel ..

Klik op afbeelding voor vergroting ..

strategie-ovj-voorhuis

Alles was weggegooid (opgeslagen?) voordat het proces begon. Iets wat de recherche en het OM dus in JANUARI 2002 al wisten!!

Lees hier alle informatie m.b.t tot het verzoek GVO = gerechtelijk vooronderzoek 2002:

Verzoek GVO ivm heropening coldcase zaak Bolhaar

Dan nog even dit .. OvJ Nicole Voorhuis weet het zeker (kuch)

louis-vertrek-tram

Dus na vijf kwartier werd er een Hells Angel gesignaleerd mevrouw Voorhuis?
Of heeft die slachtpartij volgens uw bevindingen vijf kwartier geduurd?

De taxichauffeur heeft naar eigen zeggen Louis rond 06.37 afgezet op de hoek van het Stadionplein.
Louis liep toen naar de woning van Corinne .. belde een aantal keren aan en vertrok richting een telefooncel daar er niet werd opengedaan. Vervolgens is Louis naar de tramhalte gewandeld.

Natuurlijk kan dat niet om 06.46u geweest zijn .. wel later mevrouw Voorhuis maar geen VIJF kwartier later ..

trambestuurder

Er is een trambestuurder die verklaarde een man in zijn tram te hebben gezien .. zuid Europees type.

Resumé .. (klik op een van de linken hieronder)

Verzoek GVO 10 Januari 2002

Vernietiging inbeslaggenomen goederen reeds bekend 23 januari 2002

Zaak Bolhaar in een notendop

Bevindingen van het Hof .. Boumans, Mijnsberge & Aben

Verklaring Peter R de Vries

FOUTJE IN DATUM

Extra:

Het smerige spel in samenwerking met Peter R de Vries & Fred Teeven waarbij opgemerkt dat Mandy Teernstra eind 2000 begin 2001 al druk bezig was met onderzoek, inventariseren en mobiliseren.

Dit valt af te leiden uit het proces verbaal “In beslaggenomen goederen/voorwerpen/zaak Bolhaar”  en een aantal stukken uit de journaals (soort werkboek) die ik in mijn bezit heb. In een van die journaals legt Mandy Teernstra uit dat zij onopgemerkt dossier moet inkijken. Stiekem dus. Vreemd genoeg begint het “werkboek” ook begin 2000!

Noot: Louis lag in de jaren ’97 en ’98 al onder vuur bij de recherche vanwege zijn werkzaamheden voor Dirk de G. De CIE lag regelmatig op de loer. Zo ook Bob Schagen met zijn horeca interventie team. Bob en zijn team waren met regelmaat te vinden in Amsterdam Noord.

Ik plaats ook nog even enkele stukjes uit de verklaringen van Louise D en Haim B 1984
Zoek zelf de verschillen .. zo moeilijk moet dat niet zijn .. klik op de afbeeldingen

louised-samen

haimalleen haim-maandag-alleen

UPDATE:

Blunder na blunder door verbalisanten .. ook in deze verklaring (klik op afbeelding)

buurman-corinne

De buurman heeft OP ZONDAG 4 MAART 2002 gehuil en gestommel gehoord????

Dat moet zijn ZONDAG 4 MAART 1984 tussen 11.00u en 14.00u .. vervolgens weet de buurman niet of 4 maart incl. gehuil en gestommel op zaterdag of zondag was?

NEE .. DAT KWAM JULLIE HELEMAAL NIET UIT .. stelletje leugenaars!
Dat zou betekenen dat er op zondagochtend/middag iemand in de woning was. Om sporen te wissen en baby te verzorgen!
Buurman was derde op een rij die door de recherche, OvJ, rechtbank en Hof van tafel werd geveegd.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *