Opmerkelijk .. Haim wel of geen alibi?

Geplaatst door

OPMERKELIJKE BEVINDING!

Zie volledige tekst:

https://www.louishagemann.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/GVO_10-01-2002_web.pdf

Ten aanzien van Balfour Haim wordt opgemerkt:

Haim is gehoord als getuige. Deze Haim is ook de vader van beide vermoorde
kinderen. Haim verklaarde eerder in het bezit te zijn geweest van een lichtblauwe Toyota Corolla en een donkerblauwe Toyota Celica personenauto. De Corolla had hij in 1979 ingeruild voor de Celica. Beide auto’s waren voorzien van Andoriaanse kentekenplaten.

Haim verklaarde verder dat de Celica ongeveer twee weken voor de moorddatum door hem was ingeruild bij garage Sport te Andorra. Hij had voor het eerst weer de beschikking over een auto op 6 of 7 maart 1984. Hij had toen een nieuwe personenauto gekocht merk Saab, voorzien van Andoriaanse kentekenplaten.

Hij verklaarde pas na de moord met de Saab personenauto naar Nederland te zijn gereden
en ten tijde van de moord niet in Nederland was geweest.

De getuige Sarstadt heeft op 3 maart 1984 op de hoek Argonautenstraat een blauwe personenauto, merk Toyota Corolla, voorzien van Andoriaanse kentekenplaten, geparkeerd zien staan (zie procesverbaal paginanurnmer 57).

De getuige Courraye verklaarde ongeveer een week voor de moord genoemde Haim in de Argonautenstraat te hebben zien lopen (zie procesverbaal nunmer 63).

Verder bleek bij het alibi-onderzoek dat Haim, op het moment van de moord in Andorra zou zijn geweest. Dit werd telefonisch verklaard door zijn toenmalige vrouw, genaamd Louise Arendina Daalder ( zie procesverbaal pagina nummer 66 e.v. ) en door een werkneemster, genaamd Jacquelione Clemence Rosier (zie procesverbaal pagina nummers 249 e-v.)- Beide genoemde vrouwen zijn bevriend met HAïM en kunnen daardoor zeker niet als objectief worden benoemd

Hiernaar zou mogelijk nog aanvullend onderzoek kunnen worden gedaan.
Zowel door getuigen als zowel door Haim werd verklaard dat er in de periode voor de moord, problemen waren in de relatiesfeer tussen Corinne Bolhaar en Haim en zijn toenmalige vrouw Louise Daalder. (zie procesverbaal pagina nummers 144 en 2I3).

Ik plaats ook nog even enkele stukjes uit de verklaringen van Louise D en Haim B 1984
Zoek zelf de verschillen .. zo moeilijk moet dat niet zijn .. klik op de afbeeldingen

louised-samen

haimalleen haim-maandag-alleen

NOTE JACQUELINE

Stond toen al vast “wanneer en hoe laat” de moorden waren gepleegd? Uit de uitzending van de Vries blijkt namelijk dat Haim geen alibi heeft voor de dag VOOR de vondst
van de slachtoffers (slachtoffers gevonden namiddag maandag)

Kijk maar in het CRI rapport van 2002 .. geen dacty sporen/gegevens van Haim, vader Bryan, Fred Meerhoff en nog vele anderen! Terwijl Haim als eerste verdachte werd aangemerkt in 1984

Verder merk ik op dat Louise Daalder meerdere malen wordt aangeduid als “zijn toenmalige vrouw”.
Louise Daalder was destijds de vrouw van Haim tot op de dag van vandaag. Beide verblijven al jaren in Israël alwaar Louise Daalder werkzaam was voor Motorola en thans voor Flextronic 

Als je de link bekijkt dan staat onderaan dat zij vanaf 1978 tot december 1985 eigenaar was van een restaurant in Andorra .. zie ook foto hieronder ..

louisedaalderhaim2

De eigenaar was Haim .. Corinne verbleef daar voor korte tijd en reed terug met de auto van Haim.
Corinne had er genoeg van en reed terug naar Nederland met deze man Dirk Verdel (stuk in dossier)

dirkverdel

Een prachtige carrière volgt voor Louise .. na het volgen van de kweekschool (kuch)

https://www.louishagemann.nl/2010/12/10/wie-is-de-werkelijke-dader/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *