Getuige B.Wetzels mocht verklaringen niet intrekken

Geplaatst door

Als bewijs in de veroordeling werden 4 verklaringen opgevoerd .. o.a. die van B.Wetzels

Dat is de man die o.a. verklaarde dat de moeder van Louis zijn oudste zoon en dochter, blond haar had.
Niets is minder waar daar ik de moeder van Louis zijn oudste kinderen ken vanaf begin jaren ’90
Zij heeft altijd donker haar gehad.

Op 28 november 2002 legt B. Wetzels opnieuw een verklaring af, ditmaal met de mededeling dat hij zijn vorige verklaringen jegens Louis wilde intrekken.

Zie hier de verklaring

Op 16 september 2002 kwam B. Wetzels vrij en had zich voorgenomen de verklaringen in te trekken.

De dag van verhoor 28 november 2002  inzake intrekken verklaringen zat B. Wetzels weer vast voor afpersing.

De rechtbank accepteerde en respecteerde de keuze van B. Wetzels niet .. hij moest verschijnen op de zitting om hetgeen hij in een eerder stadium had verklaard te handhaven. Het interesseerde de rechtbank geen ene moer wat wel of niet waar was.. Louis moest hangen en conform de formaliteiten werd Wetzels gedwongen om ter zitting te verschijnen.

Op de zitting wordt B. Wetzels tegen zijn zin en op zijn verzoek verstopt in een aparte kamer .. hij wil niet onder de ogen van Louis verschijnen. Louis stelde B. Wetzels enkele vragen waarbij Wetzels door het ijs zakte. Zie pleidooi

CITAAT UIT PLEIDOOI:

Tot slot Wetzels, de kip.
Wetzels

Ik citeer weer Van Koppen:

“Ook Wetzels lijkt een motief te hebben om een onjuiste verklaring tegen Hagemann af te leggen: Hagemann zou hem in Sittard hebben laten bedreigen na zijn vrijlating. Over het hoe van zijn verklaring is Wetzels duister. Tegen het Hof zei hij dat de politie hem kwam opzoeken, maar uit de verklaring van G.U. Wijbenga (pp. 363 e.v.) blijkt dat Wetzels zelf te kennen had gegeven dat hij door gevoelens van wroeging een verklaring wilde afleggen naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries. Ook kan bij hem een financieel motief niet worden uitgesloten.

De omstandigheden waaronder Wetzels naar zijn zeggen het verhaal van Hagemann hoorde, bieden geen gelegenheid zijn verhaal te toetsen aan verklaringen van anderen. Voor het overige is het verhaal van Wetzels zo summier dat zij geen gelegenheid biedt tot nadere toetsing.”

Ook hier is professor Van Koppen naar onze mening (te) voorzichtig.

• Indien het verhaal van Wetzels wordt getoetst aan de hand van zijn verklaring over Wilson blijkt dat hij slechts de informatie die hij heeft verkregen door de uitzendingen van De Vries reproduceert. Wetzels ontkent overigens deze uitzendingen te hebben gezien. Wetzels weet immers precies de gevonden lichaamsdelen eruit te pikken (hoofd, armen en een been) die niet gevonden zijn. Hij weet echter niet dat het aannemelijk is dat die lichaamsdelen wel in het IJ hebben gedreven. Die informatie is echter niet op televisie geweest, maar volgt wel uit het dossier . Overigens is de gestelde gang van zaken met betrekking tot de overige lichaamsdelen (het verbrijzelen met een moker en voeren aan Brabantse varkens) uiterst bizar, onwaarschijnlijk en onlogisch.

• bij de Rechter-commissaris keert hij op zijn schreden terug en trekt zijn verklaringen in. Ter zitting van uw Hof vertelt hij dat dit is gebeurd na bedreigingen in september 2003 door Pé Schumans. Dit is na kennisname van de recentelijk overgelegde detentiegegevens ten enenmale onjuist gebleken.

• Het lijkt aannemelijk dat Wetzels gepoogd heeft met een vriend, Barend Wever (de mysterieuze taxichauffeur) iets in elkaar te draaienom bijvoorbeeld de beloning op te strijken . Opmerkelijk is immers dat ook Wever de fout ingaat door een fout in zijn verklaring op te nemen die ook in het programma van De Vries voorkomt, namelijk dat Hagemann is afgezet op het Olympiaplein in plaats van het Stadionplein.

Wetzels langs de Salomonlat:

Heeft Wetzels motief? Ja!, (wraak, beloning). Is zijn verklaring consistent? Nee!. Bevatten zijn verklaring tegenstrijdigheden? Ja!. Heeft hij daarvoor een aannemelijke verklaring? Nee! Komt zij met nieuwe gegevens? Nee! Is hij oprecht en betrouwbaar? Nee!!

Ook over Wetzels kan ik dan ook heel kort zijn. Weg ermee!

SLOT

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *