Wat bezielde het Hof en wat speelde er op de achtergrond?

Geplaatst door

hermanbolhaar

 

En wat weet deze man wat wij niet (mogen) weten?
Wat wij wel weten is dat hij Peter R de Vries adoreert!
Zo ook dat er een enorm gevecht gaande is achter de schermen.
Met alle respect meneer Bolhaar, wij zijn niet uit op jullie ballen maar op een eerlijke rechtsgang!

 

 

Jullie ongefundeerde vrees is gebaseerd op lucht .. net als het arrest en de bewezenverklaring!
Fobieën als angst, achterdocht en gewetensbezwaren zijn behandelbaar en de kans op genezing is zeer groot.

Wat maakte Louis zo belangrijk dat hij moest worden veroordeeld tot een levenslange veroordeling?

Wij weten dat niet noch weet Louis waarom hij moest boeten voor iets wat hij niet op zijn geweten heeft.
Het zal wel een “veronderstelling” zijn geweest. Iets waar bepaalde figuren uit de boven- en onderwereld mee in hun maag zaten en nog steeds zitten. Iets wat hen vreselijk benauwd maar een onterechte aanname lijkt te zijn.

Welke belangen dienden en dienen er nog steeds?

Wat bezielde het Hof om een conclusie te trekken die moest leiden tot een veroordeling?
Er werd letterlijk ergens naartoe geredeneerd om de zwarte piet bij Louis neer te leggen.

Wat bezielden al die onderzoeksjournalisten en de media?
Waarom moest deze zaak na die onherroepelijke veroordeling DOOD BLOEDEN?

Het arrest bevat een hoop gesteggel over wel of niet ontvankelijk en het laten vallen van de zaak Joanne Wilson.
Verklaringen van diverse getuigen inclusief de ECHTE taxichauffeur
Een omschrijving van wat er zich heeft afgespeeld in het weekend van 3 – 4 maart 1984
Een uiteenzetting van wat de verbalisanten aantroffen in de namiddag van 5 maart 1984
Een zeer lange uiteenzetting van wat de bevindingen waren van de deskundigen belast met een papieren sectie.

Kortom: je wordt overladen met allerlei informatie die je hoofd doet tollen!

Verder kun je duidelijk waarnemen dat het Hof in samenspraak met de AG de meest achterlijke conclusies trekt om vast te houden aan een “ochtendscenario” omdat Louis zo mooi in dat plaatje zou passen.

Hieronder zal ik enkele belangrijke hoofdpunten uit het arrest publiceren en waar mogelijk toelichten

OPSTAAN .. weekdagen – weekend

[getuige 4]
Omstreeks 6.30 uur moest [slachtoffer 1 Corinne]  op staan, omdat [slachtoffer 2] langzaam at als hij naar school moest.

[getuige 5]
[slachtoffer 1 Corinne] was in het algemeen vroeg op.
Ook in de weekenden stond [slachtoffer 1 Corinne] omstreeks 8.00 uur op.

OCHTENDJAS .. zowel in de ochtenduren als in de avonduren

[getuige 4]
Voor zover ik weet, liep [slachtoffer 1 Corinne] ‘s avonds nooit in nachtgewaad rond.
[slachtoffer 1 Corinne] was een goed verzorgd type, ze maakte zichzelf ‘s morgens op (…).
‘s Avonds ging ze altijd afschminken voordat ze naar bed ging.”
[slachtoffer 1 Corinne] ging altijd laat naar bed, dat wil zeggen altijd na 24.00 u

[getuige 5]
Op de vraag of [slachtoffer 1 Corinne] ‘s avonds ook wel in ochtendjas liep: “Jazeker, dat deed ze wel. Ze liep dan vaak in iets makkelijks.”
Op de vraag of [slachtoffer 1 Corinne] make-up droeg: “Ja, echter niet vaak. Ze droeg dan lichte make-up (…). Ze voelde zich dan zekerder. In de avond ging (ze) dan weer afschminken.

Corinne werd gevonden met make-up op haar gezicht? Wie zegt dat? Die buurvrouw Vera? Waar staat het in het sectieverslag
Stel dat Corinne was opgemaakt!
Hoe laat ontdeed Corinne zichzelf van haar make up? Voordat zij naar bed ging? Ja, voordat zij naar bed ging en dat was altijd heel laat in de avond.  Een avondscenario is dus net zo waarschijnlijk leden van het Hof! Zelfs het meest waarschijnlijke scenario .. stel dat Louis moest wachten op Corinne tot dat zij opgemaakt en wel de deur opende? Hoe lang deed Corinne erover om zichzelf op te maken? Zou zij dan niet luidkeels geroepen hebben “Wacht effe Louis, kom er zo aan, moet even make-up op doen?

In het weekend stond Corinne immers later op dan anders, zo rond 08:00u. Of kwam Louis binnen, al  wachtend op Corinne die zichzelf even ging opmaken vervolgens haar koffie dronk, tweede peuk doofde om dan toe te slaan? Blijft weinig over van de tijdlijn die de OvJ had berekend ..

KOFFIE .. wel/niet de gehele dag

[getuige 4]
[slachtoffer 1 Corinne] had altijd koffie klaar staan. Als ik bij haar was dan dronken wij heel wat koffie.
[slachtoffer 1 Corinne]) dronk de gehele dag door koffie. Zij zette deze koffie met een filter op een thermoskan en hield deze geregeld gevuld zodat er altijd koffie aanwezig was.”

[getuige 5]
‘s Avonds zette ze voor zover ik weet, voor haarzelf geen koffie meer.

Daar maak ik uit op dat zij niet voor zichzelf maar eventueel wel voor de gasten koffie zette!

SHARON WAS ZIEK EN HAD HOGE KOORTS ..

[getuige 4]
Ik wilde weten hoe het was met [slachtoffer 2 Sharon]. Hij was dat weekend ziek, had zo’n 40 graden koorts

Hof concludeert het volgende: Voorts kan in elk geval worden geconstateerd dat [slachtoffer 1 Corinne] haar zoon [slachtoffer 2 Sharon] niet zoals [getuige 4] heeft verklaard bij zich in bed heeft genomen, anders zouden twee plaatsen op haar tweepersoonsbed zijn benut

bed1

 

Sharon ziek, diverse malen verklaard .. hof vindt dat hij in zijn eigen bedje sliep dus dan is dat gewoon zo ???? Erger nog het Hof barst van de logica .. een tweepersoonsbed wordt nu eenmaal door 2 personen beslapen. Zie foto leden van het Hof .. daar ligt een blauwe rol aan de zijde van het bed die ervoor moest zorgen dat Sharon er niet uit zou vallen!

Uit bovenstaande valt geen enkele conclusie te trekken!

 1. Louis heeft in de vroege morgen van zondag 5 maart 1984 aangebeld maar er werd niet opengedaan
 2. [Getuige 4] verklaarde van alles maar Corinne heeft haar nimmer verteld dat Louis haar naar het leven stond
  en/of bedreigde.
 3. Zaterdagmiddag 4 maart 1984 vroeg iemand de weg aan een buurtbewoonster (getuige buurtonderzoek 1984) .. huisnummer van Corinne. Buurtbewoonster gaf een duidelijk signalement van de man.
 4. Zaterdagavond 4 maart 1984 wordt er door een buurvrouw een ruzie waargenomen tussen Corinne en een man.

De ruzie betrof de kinderen. Buurvrouw gaf een duidelijk signalement van de man die overeen kwam met het signalement van buurtbewoonster.

JO BARON – zijn notitieboekje – zijn vriend Ruud en theoretische mogelijkheid

34. Het hof oordeelt evenwel dat er aangaande [betrokkene 2 Jo Baron] geen enkele serieuze aanwijzing is dat hij de misdrijven heeft gepleegd. Het hof gaat dan ook aan deze mogelijkheid voorbij, en wel om de volgende redenen:

– [slachtoffer 1 Corinne] was, zo blijkt uit het dossier, bang voor [betrokkene 2 Jo Baron]. [getuige 26] (dossier 1984 – blz. 48 ): “Zij vroeg aan mij of ik niet de buitendeur voor hem open wilde doen als hij aan de deur was.” Het is niet aannemelijk dat [slachtoffer 1 Corinne] voor deze [betrokkene 2 Jo Baron] zelf wèl de deur open zou doen.

Ouwehand (Buurman Argonautenstraat en ontdekker van de lichamen) verklaarde : Corinne was erg bang voor een drugsverslaafde, Jo. Jo sloeg haar tijdens ruzies. Jo was buitengezet door Corinne, maar had een sleutel van de buitendeur.

– [betrokkene 2 Jo Baron] is, blijkens informatie afkomstig van de federale politie te Brussel, op zondagavond 4 maart 1984 omstreeks 23.30 uur te Brussel aangehouden en hij is op enig moment op 5 maart (het hof begrijpt:) 1984 na die dag te zijn verhoord in vrijheid gesteld (dossier 2002 – blz. 916). Dit betekent overigens dat deze [betrokkene 2] een alibi heeft indien [slachtoffer 1 Corinne] het reeds eerder besproken telefoongesprek heeft gevoerd met de getuige [getuige 19] en zij derhalve nog in leven was op zondag 4 maart 1984 omstreeks 22.15 uur.

Hier verschaft het Hof Jo Baron een alibi en acht de verklaring van getuige 19 plotseling wel waarschijnlijk! Oops dan heeft Louis ook een alibi want Louis had immers zondagochtend aangebeld wat voor het Hof voldoende was om door te redeneren naar een ochtendscenario!

– [betrokkene 2 Jo Baron] verklaart de nacht van 3 op 4 maart 1984 te hebben doorgebracht met een vrouw, [naam Doriane] genaamd, daarna met haar een vriend te hebben gezocht, vervolgens tot 10.00 uur (zondagochtend 4 maart 1984) in een bar te zijn geweest en daarna naar bed te zijn gegaan.

PLOTS WORDT BETROKKEN 2 – BETROKKENE 4 MAAR BETREFT BEIDE JO BARON

Getuige 27 betreft Zanoni die ook het volgende verklaarde

• Zanoni (ex-partner van Baron ten tijde van het delict, Brussel) : Baron (die zij kent als Tony) gebruikte drugs waaronder Rohypnol. Zij werd steeds banger voor hem (omstreeks maart 1984). Hij was niet normaal wat betreft zijn gedrag. Hij leidde geen normaal leven, hij kon convulsief zijn onder invloed van medicijnen. Hij spreidt merkwaardige kennis ten toon nu hij haar vertelt dat ze de kinderen ook hadden moeten doden, anders zouden ze de dader kunnen herkennen. Zij meent zich voorts te herinneren dat hij gezegd heeft hoe de vrouw en de kinderen zijn gedood. Niet duidelijk is hoe hij aan deze kennis komt. Tony had een vuurwapen bij haar verstopt. Nadat hij hiermee wordt geconfronteerd zegt hij dat het wapen van haar is. Hij heeft zich gewelddadig getoond tijdens gemeenschap met haar (bijt in haar oor). Hij raakte in paniek toen hij vernam dat de politie hem zocht. Zanoni zet Baron eind februari 1984 het huis uit. Jo was rond 18 februari 1984 nog naar Nederland geweest. Op zondag 4 maart 1984 vertelt Jo haar dat hij de nacht van zaterdag op zondag bij een meisje had doorgebracht. Later wordt dit meisje genoemd als iemand die een alibi zou kunnen verschaffen: ” Tony vertelde mij dat dat meisje Doriane heette en dat hij de nacht van 03. op 04.03.84 met haar en vrienden had doorgebracht. Zij schijnen een gedeelte van de avond samen in de Fashion-bar te hebben doorgebracht.(…) Tony heeft mij echter gezegd dat hij zich niet aan de Nederlandse politie wilde overgeven omdat hij geen aanvaardbare getuigen had voor de nacht van zaterdag op zondag, 03.03.84 op 04.03.84 en omdat hij voor de Nederlandse politie de hoofddader zou zijn”.

– Getuige [getuige 27 Zanoni, met wie [betrokkene 2] indertijd een relatie onderhield, verklaart (dossier 1984 – blz. 453): “‘s Avonds kwam ik rond 17.00 uur (hof: zaterdag 3 maart 1984) thuis. [betrokkene 4] is kort daarna gekomen. Hij vertelde mij dat hij met vrienden was en toen één van mijn vriendinnen, [naam 8], was tegengekomen. Wij hebben televisie gekeken en om 19.00 uur zei [betrokkene 4] toen dat hij een afspraak had met een vriend en dat hij de nacht in zijn flat zou doorbrengen. Aangezien ik hem niet vertrouwde, ben ik [betrokkene 4] gevolgd. Hij ging het etablissement ‘Le Drug Opera’ in en ik zag dat hij een meisje ontmoette. Kort daarna zag ik dat hij deze tent verliet met dat meisje. Zij droeg de tas met kleren die [betrokkene 4 Jo Baron] daarvoor uit mijn flat had meegenomen, over haar schouder. (…). Op zondag 4 maart 1984 rond 15.00 uur, belde [betrokkene 4] mij op. Ik vertelde hem dat ik hem met een meisje had gezien. Hij antwoordde dat hij de nacht met haar had doorgebracht en dat het uit was tussen ons en dat hij de sleutels van mijn flat in mijn brievenbus zou gooien. (…).

Op vrijdag 16.03.1984 rond 18.15 uur, kwam ik na mijn werk thuis. [betrokkene 4 Jo Baron] was er. Tien minuten nadat ik thuiskwam, ging de telefoon. [betrokkene 4 Jo Baron] nam op. Hij heeft Hebreeuws met die onbekende persoon gesproken. Door de wijze van converseren, leek het alsof het om een vriend van [betrokkene 4 Jo Baron] ging. Ik geloof dat het gesprek ongeveer tien minuten duurde. Daarna zei [betrokkene 4 Jo Baron] mij dat degene die uit Nederland belde hem verteld had dat [slachtoffer 1 Corinne] gedood was met de twee kinderen. [betrokkene 4 Jo Baron] leek geschokt te zijn en niet te geloven dat het waar was. (…). Ik ben vervolgens weggegaan (…). Rond 23.00 uur kwam ik weer thuis. [betrokkene 4 Jo Baron] was er nog steeds en zat aan de telefoon. Hij vertelde dat het [getuige 28 Rudolf] was, zijn vriend uit Nederland, die het drama bevestigde en dat hij inderdaad door de Nederlandse politie werd gezocht. (…). [getuige 28 Rudolf ] heeft mij de feiten bevestigd en zei dat [betrokkene 4 Jo Baron] er goed aan deed een advocaat in de hand te nemen. [betrokkene 4 Jo Baron] was helemaal ontdaan. Hij huilde en scheen zich vooral het lot van de kinderen erg aan te trekken.”

Ene heer Oudhof verklaart op 21 maart 1984 telefonisch contact te hebben gehad met de heer Jo Baron en wel op 2 maart 1984 rond 20.00u. Jo Baron verteld aan Oudhof dat hij van een vriend te horen heeft gekregen dat Corinne vermoord is. Die vriend heet Rudolf. Corinne is in het weekend van zaterdag 3 maart 1984 – zondag 4 maart vermoord. Was die vriend van Jo Baron helderziend of zo? Zo ook had Jo Baron een notitie boekje gekregen geruime tijd na 4 maart. Jo Baron maakt vanaf 2 maart aantekeningen in dat boekje over waar hij dat bewuste weekend verbleef, waarvan weinig leekt te kloppen. Ik kan jullie wel vertellen dat er geen bal van klopt en dat het telefoontje van 16 maart 1984 alle schijn vertoont van “hoe gaan wij dit oplossen, houd mij op de hoogte

– Getuige [getuige 27] is ter zitting van het hof van 4 februari 2004 gehoord. Zij heeft haar verklaring bevestigd en gezegd dat zij geen alibi heeft willen verschaffen voor haar inmiddels overleden ex-partner. [getuige 27] heeft op het hof een integere indruk gemaakt.
– De in de verklaring van [getuige 27] bedoelde [getuige 28] betreft de getuige [getuige 28]. Deze bevestigt (dossier 1984 – blz. 402) dat [betrokkene 2] hem heeft gebeld om te verifiëren of [slachtoffer 1] en twee van haar kinderen gewelddadig om het leven waren gekomen.

Het hof gaat uit van de juistheid van de verklaring van [getuige 27]. Dat [betrokkene 2] [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] heeft gedood in de vroege ochtend van zondag 4 maart 1984 is dan ook nog slechts een theoretische mogelijkheid. Andere bekenden van [slachtoffer 1] die deze misdrijven om wat voor reden dan ook gepleegd kunnen hebben zijn niet in beeld gekomen, ondanks dat het opsporingsonderzoek – anders dan de verdediging heeft betoogd – niet louter gericht is geweest op het bevestigen van de verdenking tegen verdachte.

Mmm .. een theoretische mogelijkheid .. zou dat anders zijn dan een geschetst scenario gebaseerd op de THEORIEËN van uitsluitend de zienswijze van het Hof?

MAAR LET OOK EVEN OP DE VOLGENDE BEVINDINGEN ..

Er is niemand anders gevonden in Brussel die kan bevestigen dat Baron in de periode 3 maart 19.00 uur en 4 maart 22.30 uur in of rond Brussel is geweest. Zelfs zijn vriend Toulatos , de zanger uit de Fashionbar, met wie hij op 20 maart 1984 zou worden opgepakt, kan het verblijf van Baron in de bar niet bevestigen.

Baron gaat ook niet zelf naar de rijkswacht, maar overlegt eerst met een advocaat. Hij ontkent dat hij tegen Zanoni heeft verklaard dat hij van ene Rudolf had vernomen dat hij werd gezocht in Nederland. Hij ontkent ook dat hij tegen haar zou hebben gezegd dat hij wist wie het gedaan had. Hij ontkent ook het bezit van een revolver en het feit dat hij sleutels had (gehad) van de buitendeur van de woning van Corina. Ook ontkent hij in eerste instantie zijn druggebruik!

Lees hier de 19 verklaringen die richting Jo Baron wijzen tegen 4 gekochte verklaringen jegens Louis ..

Lees hier hoe Peter R de Vries na de dood (?) van Jo Baron zijn jacht begon op Louis

Uit bovenstaande valt de volgende conclusie te trekken

 1. Jo Baron loog dat het gedrukt stond
 2. Jo Baron heeft Corinne meerdere malen bedreigd
 3. Corinne was als de dood voor Jo Baron
 4. Jo Baron was de enige met een sleutel
 5. Jo Baron had GEEN alibi

Het zou mij echter niet sieren om Jo Baron als moordenaar aan te wijzen, daar is meer bewijs voor nodig!
Mede omdat er meerdere potentiële verdachten zijn die mogelijk  in samenwerking hebben gehandeld.

Zo werd de vader van Bryan ook uitgesloten als mogelijke dader, waarom?
Zijn signalement komt namelijk overeen met die van de twee verklaringen van een buurvrouw en buurtbewoonster.
Een oude foto van de vader van Bryan en Louis heb ik na telefonisch overleg toegestuurd aan een van de getuige.
Zo ook sprak de vader van Bryan wel degelijk een woordje Nederlands en werd er nogal getwijfeld aan zijn alibi!

Hij was de man die wilde terugkeren naar Nederland om in Nederland te kunnen werken.
Corinne wees dat verzoek echter van de hand, zij wilde de vader van Bryan niet in huis nemen.
Ook hier zou het mij sieren pas op de plaats te maken .. je kunt niet zomaar iemand als moordenaar aanwijzen.

De getuige die de foto in ontvangst nam belde mij terug met de mededeling “Die man met die snor en die baard is het zeker niet, die andere man op de foto .. je zou zweren dat hij het was die ik heb gezien. De recherche o.a. * Mevr. Teernstra heeft mij echter zo onbeschoft behandeld dat ik niet meer met de politie wil praten.

Er valt gewoon niets te bewijzen dat is de simpele conclusie die het Hof niet wilde nemen.

Volgens het Hof stond in ieder geval vast dat Louis heeft aangebeld .. heel knap gevonden!

De rest deed er niet meer toe .. de leugens van het resterende groepje potentiële daders, getuigen en verbalisanten niet,  de 19 verklaringen jegens Jo Baron niet, de misverstanden tijdens het proces niet en de vernietiging van het cruciale bewijsmateriaal niet!

Voor mij staat vast dat Louis bewust en wel overwogen veroordeeld werd op een scenario die in het verre verleden geschreven zou kunnen zijn door Alfred Hitchcock .. zo ook dat Corinne nimmer haar bed heeft bereikt!

hangen

 

 *Mandy Teernstra werkt thans als General manager bij Independent Forensic Services als zelfstandige .. het moederbedrijf is van Selma Schieveld en Richard Eikelenboom

 

 

 

2 reacties

 1. Hallo Jacqueline,

  Hoe gaat het? Ik heb 3 keer geprobeerd onderstaande reactie op je website te krijgen. Alles gaat goed, tot dat ik op verzenden klik. Mijn naam e-mail adres enz staat er dan nog wel op, maar het tekst-venster is dan leeg.

  Ik zend het je alsnog toe, als het je wat lijkt kun je het er zelf misschien opplakken. Ik krijg het niet voor elkaar.

  Het is een eerlijke oprecht gemeende reactie.

  Groet Nico

  Ik heb zeer groot respect voor je oprechte vechtlust! Wat heeft Louis een wereldwijf aan jou zeg, waaaauw! Bijkomstigheid is, dat je een groot voorbeeld bent voor mij en vele anderen! Bedankt Jacqueline! Ik was erbij op 24 september en de advocaat heeft in zeer duidelijke, voor iedereen te begrijpen taal het een en ander uiteengezet. De rillingen liepen mij daarbij over de rug. Alsof het om een diefstal van een pak koffie ging. Geen bewijs, maar hij zal dat pak koffie wel hebben gestolen. ‘De bedrijfsleider van de koffie-winkel P.R.d.V. schreeuwde zo hard, dat doet hij niet voor niets.’ Volgende zaak. Angstaanjagend en kippenvel verwekkend! Grote, grote vuiligheid! Ik blijf jullie steunen Jackie, daar kun je van op aan. Hele vriendelijke Groet Nico

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *