Laatste stuiptrekkingen van een rechercheur?

Geplaatst door

Zombie

Gisteren bereikte mij het nieuws dat de Hoge Raad een schrijven heeft ontvangen van de recherche waarin een getuige zou hebben verklaard vanaf 2009 te zijn bedreigd door Louis om een verklaring af te leggen.

Hoe verzint men het … de laatste stuiptrekkingen beginnen zichtbaar te worden.

Dat zou dan een reden moeten zijn geweest om de openbare zitting van 11 juni j.l op te schorten naar 24 september 2013.

Alsof het hele herzieningsverzoek afhangt van 1 getuige verklaring in het voordeel van Louis.
Alsof Louis een heel leger achter hem heeft staan die getuigen benaderde  om hen vervolgens te bedreigen.
Alsof Louis dat allemaal kon regelen vanuit de gevangenis in Lelystad.

De verklaring c.q. het tipformulier schijnt eind april – begin mei 2013 te zijn binnengekomen bij de Hoge Raad.

Als ik de AG van de Hoge Raad zou zijn dan zou ik die mededeling voor kennisgeving aannemen en onmiddellijk een verzoek indienen om met concreet bewijs te komen.

Waar is die aangifte?
Waar zijn die telefoontaps vanuit P.I Lelystad?

De rechercheur of recherche valt weer in herhaling en ditmaal volledig door de mand.
Hij of zij tracht/trachten werkelijk alles uit de kast te halen om hun knutselwerk en leugens te verdoezelen.
Als hij of zij dat tracht/trachten te bereiken met zo een lullige melding dan moet het schip wel heel erg diep gezonken zijn.

Vreemd genoeg volgt de AG een pad die niet bewandeld had mogen worden.
Namelijk het pad van opschorten en een verzoek aan de advocaat om inhoudelijk te reageren.
Die berichtgeving had inhoudelijk behandeld moeten worden tijdens de openbare zitting.

Men stuurt aan op “omkeren van bewijslast” wat bij mij de schijn van partijdigheid opwekt daar er geen aangifte ligt, gedaan door die desbetreffende getuige. Noch de berichtgeving relevant is inzake het herzieningsverzoek daar het weinig onderbouwing bevat.

Als men denkt dat ik de afgelopen 5 jaar over 1 nacht ijs ben gegaan dan hebben ze de plank volledig misgeslagen!

En als zij mij goed gevolgd hebben de afgelopen jaren dan mag het duidelijk zijn dat ik het hierbij niet laat zitten.
Ook inzake deze melding zal de onderste steen boven water moeten komen om een eerlijk behandeling mogelijk te maken.

Er zijn 2 personen die in 2009 benaderd zijn voor een gesprek.
Niet door Louis maar door dhr. Jan Paalman en mijzelf.

Als ik het heb over “mijzelf”en 1 persoon uit 2009 dan betreft het een man wiens ex vrouw alles in het werk stelde om mij uit de buurt van haar man te houden. Zij belde met de OvJ en met de recherche. Al leek het dat zij juist afspraken wilde realiseren. De man nodigde mij in een later stadium uit bij hem thuis om later een afspraak te realiseren bij een notaris zodat hij zijn verklaring kon betekenen. Er volgde een reeks van bezoekjes tot verjaardagsvisite aan toe … dus maak jullie borst maar nat dames en heren van de recherche met jullie zogenaamde tipformulier.

De andere persoon in kwestie werd benaderd door dhr. Jan Paalman van PD Recherche Advies.
Daar stond echter Renetta van der Meer paraat. Midden in de woonkamer om vervolgens met de telefoon van dhr. Paalman rechtstreeks te bellen met Bob Schagen. Zij kon zo de man die meer wist te vertellen de mond snoeren. Haar zoon kon zich echter niet bedwingen, daar zal ik verder niet over uitweiden.

Equality of Arms artikel 6 EVRM staat bovenaan mijn lijstje dames en heren er is geen weg terug meer!

Hieronder alvast een verklaring van 1 getuige uit 2009

Lelystad 6 augustus 2009

Hierbij verklaar ik,

Martinus Franciscus Johannes Akkerman

Geboren 22 oktober XXXX te Amsterdam

vrijwillig en zonder enige andere verplichting het volgende:

Sinds korte tijd is mij bekend geworden dat in het arrest van Louis Hagemann enkele bewijsmiddelen zijn gebruikt die ik niet herken, erken en/of vrijwillig verteld heb.

Het gaat dan om de volgende ingebrachte bewijsmiddelen:

  1. Afgelegde verklaring Groningen periode 1985, Dijkema en De Haan
  2. Contact en/of gesprek met Louis Hagemann in Demersluis periode 1984

Ik Martin Akkerman ontken in 1985 te Groningen een verklaring te hebben afgelegd en/of te hebben gesproken over de zaak Bolhaar, ten overstaan van verbalisanten Dijkema, De Haan en/of Heling. Louis Hagemann heeft aan mij nooit verteld dat hij Corine Bolhaar en haar twee kinderen van het leven zou hebben beroofd.
Noch heb ik dit verteld aan enige andere verbalisant, familie, vrienden, medegedetineerden en/of enkele andere ambtenaar. Noch op enig tijdstip voor 1985 of na 1985.
Dossier 2002 blz. 687

Tevens ontken ik in 1984 op enig moment contact te hebben gehad met Louis Hagemann toen Louis in Demersluis zat en ik in Het Schouw. Het was namelijk niet mogelijk om contact te hebben met een gedetineerde van Demersluis. Ik heb nooit iets vernomen over het feit dat Louis Hagemann verteld zou hebben dat hij Corine en haar 2 kinderen om het leven zou hebben gebracht. Niet gehoord van Louis wat onmogelijk was, noch van een andere gedetineerde. Dossier 2002 blz. 724 + blz. 746

Al mijn verklaringen vanaf 2002 heb ik ook onder druk van de Teamleider Bob Schagen en Gert Strik moeten afleggen. Er werden diverse onderwerpen voorgelezen waarbij ik in mijn eigen woorden, hetgeen werd voorgelezen moest verklaren. Ik werd toen en word nog steeds door het team van Bob Schagen bedreigd. Zeer recent zelfs met de dood bedreigd door een arrestatie team. De hele zaak van Louis Hagemann heeft mij eigenlijk nooit losgelaten, zeker niet na zijn veroordeling. Noch de woorden van Bob Schagen die destijds riep dat hij ervoor zou zorgen dat Louis Hagemann “levenslang” zou krijgen. ZIE HIER DE VERKLARING VAN EEN OOGGETUIGE BEZOEK BOB SCHAGEN

Alle verklaringen in het dossier vanaf 2002 heb ik onder druk moeten afleggen en moeten ondertekenen anders zou het team van Bob Schagen mij arresteren voor een zaak die mij waarschijnlijk voor een lange tijd achter de tralies zou doen belanden, te denken valt aan de zaak Joanne Wilson. Het cold-case team wilde Louis ook voor de zaak Joanne Wilson laten hangen. Gelukkig heeft Louis daar vrijspraak voor gekregen.

Ik verleen vanaf heden mijn volledige medewerking om de waarheid boven tafel te krijgen daar Louis Hagemann, op basis van leugens, onterecht veroordeeld is tot “levenslang”.

Het feit dat ik mijn volledige medewerking verleen betekent echter wel dat ik mijn leven op het spel zet. Meerdere malen ben ik benaderd door Jan Paalman van het PD Recherche Adviesbureau te Rijssen en werd wederom bedreigd door rechercheurs die vanaf 2002 betrokken waren bij de zaak Bolhaar. Vanaf februari 2009 heeft Jan Paalman getracht persoonlijk contact met mij te krijgen voor het afleggen van een verklaring. Monique heeft toen de boot afgehouden mede door druk van de zijde van de betrokken rechercheurs.
Later kreeg Monique van Jan Paalman het telefoonnummer van Jacqueline Hagemann.

Monique heeft Jacqueline Hagemann begin juni 2009 gebeld voor een afspraak. Er werd een afspraak gemaakt voor 10 juni 2009 om 20.00u bij mij thuis.

Na een aantal gesprekken met Jacqueline Hagemann werd er een afspraak gerealiseerd met mr. GeertJan van Oosten om eindelijk mijn verhaal te mogen doen. Op 19 juni 2009 zou ik verschijnen op het kantoor van mr. GJ. Van Oosten te Amsterdam. Door hartklachten kon die afspraak geen doorgang vinden. Monique werd gebeld door rechercheur Gert Strik met de volgende mededeling “Zeg tegen dat wijf dat je niet tekent, zo moeilijk is dat toch niet”.

Sinds mijn kennismaking met Jacqueline Hagemann kan ik niet nog langer leven met het gegeven dat er iemand onschuldig en onterecht tot levenslang is veroordeeld. Ik loop al jaren met die gedachten rond om mijn verhaal te doen, mede door de invloed van de recherche en mijn vrouw Monique kon en mocht ik mijn verhaal niet doen!

Mijn vrouw, die mij half juli 2009 heeft verlaten is recent gebeld door de heren Hans Hali, Gert Strik en heeft ook contact gehad met OvJ mevrouw Nicole Voorhuis. Na die gesprekken hebben mijn vrouw en mijn dochter zonder enige reden het huis verlaten. Ik heb niets meer van hen vernomen. Waarschijnlijk heeft het vertrek van Monique te maken met het feit dat ik daadwerkelijk wil en ga verklaren of mogelijk moet verschijnen in de rechtbank.

Ik hoop hiermede een bijdrage te leveren aan een herzieningsverzoek.

Aldus naar waarheid opgemaakt dd. 6 augustus 2009 te Lelystad door ondergetekende

Martinus Franciscus Johannes Akkerman

Geboren 22 oktober XXXX te Amsterdam

Dit document wordt tevens betekend door notariskantoor ….……xxxxxxxx…… te Almere/Lelystad

Kopie ID bijgesloten

ID: xxxx

Nummer: xxxx

Afgiftedatum: xxxx

Geldig tot: xxx

ORIGINEEL LIGT ONDERTEKEND BIJ DE ADVOCAAT INCLUSIEF KOPIE ID

Wie neemt wie in de maling? Wie van de twee zou dan bedreigd moeten zijn?

Ik heb de advocaat verzocht de AG te vervangen daar ik allerminst tevreden ben over de gang van zaken en de opschorting naar 24 september a.s. op basis van een binnengekomen verhaaltje die inhoudelijk tijdens een zitting behandeld had moeten worden en niet achter de schermen om een valkuil te zetten.
Dan duurt het maar langer maar bij mij staat een eerlijke behandeling voorop waarbij Equality of Arms mijn rode draad is en zal blijven! Er is in alle vorige rechtszaken al genoeg schade aangericht! Een mensenleven werd verwoest!

2 reacties

  1. Welkom in de wonderen wereld van list en bedrog, manipulatie en dreigementen. De schalen van Vrouwe Justitia zijn allang niet meer gevuld met kilo’s integriteit van de zijde van de recherche en het Openbaar Ministerie! De schalen worden nu gevuld met het werkelijke gewicht van “waarheidsvinding”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *