Karakter mogelijke dader zaak Bolhaar

Geplaatst door

 

Zomaar een greep uit het pleidooi van mr. Geertjan van Oosten
Jo Baron is volgens het dossier in augustus 2001 overleden in Israel.
Daarna is Peter R de Vries begonnen met columns in de Panorama over de zaak Bolhaar.

Een andere persoon, Jo Baron, komt echter veel pregnanter naar voren als mogelijke dader. Pas in 2002 is vastgesteld dat zijn alibi van destijds niet klopt. Thans is niet meer in geschil dat Baron in de gelegenheid is geweest om de moorden te plegen!

Het is uiteraard slechts gissen wat dit voor het onderzoek had betekend indien dit reeds in 1984 naar voren was gekomen. In ieder geval is duidelijk dat Baron dan veel, heel veel had uit te leggen.

Uit het dossier komen immers in de eerste plaats duidelijke aanwijzingen naar voren dat Jo Baron, met wie Corina Bolhaar na Haim een tijd een relatie heeft gehad en met wie zij heeft samengewoond, zich bezig hield met zaken die het daglicht niet konden velen.

In de tweede plaats komt deze Baron op een uiterst negatieve wijze naar voren, als een griezelig en agressief persoon met een groot drugs- en gedragsprobleem. Voorts hebben zich zaken afgespeeld tussen Baron, Corina en Haim waaruit meerdere motieven van Baron kunnen worden afgeleid. Een bloemlezing uit diverse (19!) verklaringen over Jo Baron:

• Oud buurman : Jo was een branieschopper, die in de hele buurt herrie schopte en duidelijk liet merken dat hij lak had aan alles en iedereen;

• Mustafa Altimbas (vriend van Corina, ex-partner van Louise Daalder) : Esra (= Jo) had toen gezegd dat als hij naar Nederland zou komen hij haar zou pakken;

• Ouwehand (Buurman Argonautenstraat en ontdekker van de lichamen) : Corina was erg bang voor een drugsverslaafde, Jo. Jo sloeg haar tijdens ruzies. Jo was buitengezet door Corina, maar had een sleutel van de buitendeur. Vanaf het moment dat hij de deur was uitgezet bleef hij haar lastigvallen. Hij verklaart dat Corina altijd in angst heeft geleefd. Zij was erg bang voor Jo en zijn vrienden, dit waren allemaal onderwereldfiguren. Corina had hem verteld dat Jo in Israël werd gezocht voor moord. De deur van Corina was in de avonduren gesloten, maar overdag niet afgesloten. De weken voor haar dood was Corina bang. Ze vroeg ons de deur niet zomaar open te doen. Hij ziet en hoort dat Jo Corina regelmatig sloeg. Zij heeft voor hem goud moeten halen. Het stoppen met deze activiteiten is haar wellicht fataal geworden. Jo wilde dat de kinderen hem papa noemden. Jo heeft Corina een tijd lang lastig gevallen door aan te bellen en te kloppen;

• Theisen (ex-vriendin van Baron) : Maakt melding van een bespreking tussen Baron en Corina over een partij heroïne die door Corina naar de Verenigde Staten zou moeten worden gebracht. Zij denkt dat Corina daar bedenkingen over had en dat daardoor onenigheid is ontstaan;

• Karin Buijsman (stiefzuster) : Ze had contact met Jo. Een mafkees, een griezel, hij maakte een nare indruk. Hij gebruikte drugs. Jo was een dictator en Corina mocht met mij en de familie geen contact meer hebben. Tijdens de aanhouding door de (vreemdelingen)politie schreeuwde Jo: “Corina, ik krijg je nog wel”. Haar moeder heeft op 9 maart 1984 van Jo gehoord dat hij ongeveer twee weken daarvoor nog bij haar dochter was geweest. Twee maanden voor haar dood had Corina nog van Louis gehoord dat zij moest uitkijken omdat Jo weer in town was (ik wijs in dit verband ook op de ansichtkaartjes die Hagemann haar heeft geschreven vanuit het Huis van Bewaring, waarin hij haar – en de kits! – meermalen waarschuwt voor (o.a.) Baron). Zij moest hem direct waarschuwen als hij contact zocht, want dan zouden ze (de Hells Angels) haar helpen;

• Timp (zwager) : Had geld geleend aan Baron, die hem daarbij belazerd had. In die tijd dat ik mijn geld ging opeisen bedreigde die Baron mij. Hij zou mij wel met een mes bewerken. Ik was dus wel bang geworden voor die kerel. Naar mijn smaak heeft die kerel het gedaan. Hij is gek;

• Heitmeier (vriend) : Zij had een verhouding met Jo Baron. Een griezelig mannetje. Toen hij bij haar weg was heeft hij haar verschillende keren bedreigd met een mes. Begin november 1983 heb ik haar nog gebeld en ik kreeg toen een man aan de lijn waarvan ik dacht dat het Jo Baron was. Die kerel is echt gek. Baron heeft Corina met vele dingen bedreigd, hij had het er ook over om haar kinderen te ontvoeren. De pogingen om de blik van de politie ook op anderen, waaronder deze Baron, te richten, strandden, zo bevestigde hij ook voor uw Hof;

• Hof (stiefvader) : Corina heeft eens een man genaamd Jo verraden. Jo was een uiterst gevaarlijke man die, nadat Corina tegen hem had verteld dat zij geen alimentatie kreeg van Haim, verklaarde: “Ik ga hem niet gewoon doodmaken maar ik ga hem al zijn ledematen afhakken zodat hij langzaam doodgaat”, althans woorden van gelijke strekking;

• Van Vrede (vriendin en buurvrouw) : Zij heeft voor Jo horloges gesmokkeld. Later heeft zij ruzie met hem gekregen en ervoor gezorgd dat hij werd uitgezet. Corina heeft altijd angst gehad voor het vrijkomen van Jo. Een maand voor haar dood had ze onverwacht bezoek gehad van Jo. Sinds dat bezoek sprak ze over de dood. “als er wat gebeurd…ik heb het in orde laten maken…als Jo haar iets aan zou doen…dan zou Lou het weten…die pakt hem terug. Sindsdien maakte zij een bange indruk en maakte zelfs foto’s van Jo en zijn vrienden”;

• Werkhoven/Verheul (buren Corina) ; Hadden het ernstige vermoeden dat Corina in duistere zaakjes zat. Liet vaak op het laatste moment de kinderen bij hen achter en vertrok dan naar het buitenland. Zij verdachten de ex-man (in dit geval Jo Baron). Hoorden regelmatig ruzie tussen Corina en Baron. In de nacht zagen zij vreemde mannen bij haar naar binnen gaan. Hoorden van Ouwehand dat Jo had geprobeerd Corina te wurgen. Corina had hen verteld dat Jo had gedreigd haar dood te schieten. Zij mochten de deur niet opendoen voor Jo. De deur van Corina zat nooit op slot;

• Pelger (vriendin): Jo en Corina snoven cocaïne. Zij ziet dat er in het bijzijn van de kinderen slaande ruzie tussen Corina en Jo ontstaat over cocaïne en geld. Jo komt later bij haar en verklaart “dat hij Corina wel zou afmaken, op een moment dat ze het niet zou verwachten”. Zij neemt de moeite om een uitgebreide brief te schrijven met belastende informatie over Jo. Zij kent hem als en trotse man die zijn eer wil wraken. Jo is na tussenkomst van Corina uitgezet. Jo zou in de buurt van Kaiserslautern (BRD) zijn gepakt voor drugsdelicten. De ex-echtgenoot van Pelger, ene Horner zou mogelijk meer weten. Ter zitting van uw Hof bevestigde zij een en ander;

• Daalder (nieuwe partner Haim) : Corina wilde de relatie met Baron beëindigen omdat zij bang voor hem was. Baron had Bolhaar bedreigd met een mes, waar de kinderen bij waren. Daarom bracht zij de kinderen voor zes weken naar Andorra. Zij was bang dat Joey wraak zou nemen op haar en de kinderen;

• Haim (ex-man) : Jo was een slechte man die drugs gebruikte. De situatie was zelfs zo uit de hand gelopen dat Corina de kinderen voor een periode van 5 weken naar Andorra had gebracht om de problemen met Jo op te lossen. In die periode geeft Corina Jo aan en zorgt ervoor dat hij wordt uitgezet. Jo had gezworen wraak op Haim te nemen omdat hij hem belazerd had met het compagnonschap van Baba (beiden waren wegens verdovende middelen gearresteerd en Baron bleef zitten, na zijn vrijlating bleek Haim alleen verder te zijn gegaan). Jo verdacht Haim er mogelijk van met de politie samen te werken. Corina had hem gezegd bang te zijn voor Jo en was door hem geslagen. Haim was bang dat er iets met zijn kinderen zou gebeuren. Hij vertelt dat hij van Corina had vernomen dat zij bang was dat Jo de kinderen wat zou aandoen, zij huilde door de telefoon. De enige persoon die hij kan bedenken die het gedaan heeft is Jo. Jo gebruikt namelijk verdovende middelen en spuit zichzelf in;

• Huizinga (moeder) : Jo is een keer bij mij thuis geweest en hij sprak toen zo’n wartaal. Hij vertelde toen dat hij die Gajem (Haim?) aan zijn neus, zijn oren en dergelijk langzaam zou afsnijden. De reden hiervoor is mij niet bekend, maar ik weet wel dat ik deze man een grote griezel vind. Ongeveer 8 weken voor haar dood was Baron in Nederland;

• Shrabi (stiefmoeder Corina) : Jo vertelde haar dat hij, uit wraak voor hetgeen Haim hem had aangedaan, met Corina zou trouwen en dan die 2 kinderen op zijn naam zou laten zetten. Donatha en Sharon mochten geen Jo tegen hem zeggen, maar moesten hem papa noemen. Corina vindt een mes onder het kussen van een bed in een hotel, waar zij samen met Jo is. Dit was zo hard (!) geweest dat Corina er zo van was geschrokken dat zij een poosje naar haar moeder is gegaan en haar kinderen naar Andorra heeft gebracht. Baron had wel eens in het been van Corina gebeten omdat hij een stukje vlees van haar wilde hebben als souvenir. Zij verklaard dat Jo Corina enkele maanden voor haar dood nog bezocht heeft;

• Bossenbroek (ex-huisgenote van Baron) : Baron was een asociale parasiet. Hij bedreigde mij en hij heeft mij verschillende malen geslagen. Dat gebeurde als hij seks wilde en ik niet. Hij werd dan kwaad en sloeg mij en kreeg dan toch wat hij wilde. Ik was ervan overtuigd dat hij de moord had begaan. Ik vond dat hij een minachting voor het leven uitstraalde;

• Woudenberg (huisarts) : Baron wordt wegens ernstige agressie meermalen door hem platgespoten.

• Zanoni (ex-partner van Baron ten tijde van het delict, Brussel) : Baron (die zij kent als Tony) gebruikte drugs waaronder Rohypnol. Zij werd steeds banger voor hem (omstreeks maart 1984). Hij was niet normaal wat betreft zijn gedrag. Hij leidde geen normaal leven, hij kon convulsief zijn onder invloed van medicijnen. Hij spreidt merkwaardige kennis ten toon nu hij haar vertelt dat ze de kinderen ook hadden moeten doden, anders zouden ze de dader kunnen herkennen. Zij meent zich voorts te herinneren dat hij gezegd heeft hoe de vrouw en de kinderen zijn gedood. Niet duidelijk is hoe hij aan deze kennis komt. Tony had een vuurwapen bij haar verstopt. Nadat hij hiermee wordt geconfronteerd zegt hij dat het wapen van haar is. Hij heeft zich gewelddadig getoond tijdens gemeenschap met haar (bijt in haar oor). Hij raakte in paniek toen hij vernam dat de politie hem zocht. Zanoni zet Baron eind februari 1984 het huis uit. Jo was rond 18 februari 1984 nog naar Nederland geweest. Op zondag 4 maart 1984 vertelt Jo haar dat hij de nacht van zaterdag op zondag bij een meisje had doorgebracht. Later wordt dit meisje genoemd als iemand die een alibi zou kunnen verschaffen: ” Tony vertelde mij dat dat meisje Doriane heette en dat hij de nacht van 03. op 04.03.84 met haar en vrienden had doorgebracht. Zij schijnen een gedeelte van de avond samen in de Fashion-bar te hebben doorgebracht.(…) Tony heeft mij echter gezegd dat hij zich niet aan de Nederlandse politie wilde overgeven omdat hij geen aanvaardbare getuigen had voor de nacht van zaterdag op zondag, 03.03.84 op 04.03.84 en omdat hij voor de Nederlandse politie de hoofddader zou zijn”.

 

Hieronder volgt ook even een voorbeeld uit het dossier 1984:

Ene heer Oudhof verklaart op 21 maart 1984 telefonisch contact te hebben gehad met de heer Jo Baron en wel op 2 maart 1984 rond 20.00u.
Jo Baron verteld aan Oudhof dat hij van een vriend te horen heeft gekregen dat Corina vermoord is. Die vriend heet Rudolf.

Corina is op of omstreeks zondag 4 maart vermoord.

Was die vriend van Jo Baron helderziend of zo?

Zo ook had Jo Baron een notitie boekje kado gekregen geruime tijd na 4 maart.
Hij maakt vanaf 2 maart aantekeningen in dat boekje over waar hij dat bewuste weekend verbleef.

Even rekenen hoor want volgens de rechtbank 2002 heeft dhr. Oudhof een foutje gemaakt.
Het ging om een vrijdagavond, 2 maart zou dus kunnen kloppen.
Als je daar 7 dagen bij optelt dan wordt het 9 maart, nog eens 7 dagen erbij dan wordt het 16 maart. Maar dhr. Oudhof gaf in zijn verklaring aan dat hij Jo Baron een paar weken daarvoor had gesproken en wel op een vrijdagavond. Mmmmh…blijft een raar verhaal Mevrouw  Voorhuis, zo’n intelligente vrouw als u zou dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Of wel, maar dan bewust?

2 reacties

  1. De zaak is in feite helemaal verzand in procedures. ALs je het dossier leest dan blijkt dat er geen enkel technisch bewijs is dat Louis linkt aan de moorden. Het enige bewijs is, hij is er ’s morgens langs geweest en daar heeft hij over gelogen. In feite doet het tijdstip van de moorden er nog niet eens toe, of dat nou ’s morgens of ’s avonds was, want in beide gevallen is er geen bewijs.

    Het wordt nog gekker als je de zaak van Louis vergelijkt me de moord op van ’t Hooft:
    Er is DNA van Remon P. gevonden op een pistool dat bij ’t Hooft thuis lag en er is DNA van P. gevonden op de sleutelbos van de vrouw van ’t Hooft. Remon P. was op de dag van de moord in het benzinestation vóór het huis van ’t Hooft. Rechter–> geen bewijs: vrijspraak (of hij nou schuldig is of niet, de vrijspraak was terecht). In de zaak van Louis is er alleen maar de aanwezigheid bij het huis op een tijdstip dat ‘mogelijk’ de tijd van de moord was.

    Het is ook gek als je kijkt naar de verklaring van een ex vriendin van Louis: Na 18 jaar weet zij zich plots te herinneren dat Louis gezegd zou hebben ‘ik heb al eens een wijf met twee koters vermoord’ –> zwaar belastend bewijs, hoewel het 18 jaar na dato is en er geen enkel bewijs is dat Louis dat werkelijk gezegd zou hebben. Vergelijk dat met de zaak Natalee Holloway: Joran bekend een misdrijf, op video, maar het OM vindt dat dit nietszeggend is en in ieder geval niet genoeg om hem weer op te sluiten. Je gaat haast denken dat het beter was geweest als van der Eem niks op video had opgenomen en naar de politie was gegaan om te zeggen ‘Joran heeft tegen me bekend’

    Als de verklaring van de ex vriendin van Hageman inderdaad als betrouwbaar gezien wordt, dan betekent dat eigenlijk dat er niemand in nederland veilig is. Ik kan me plots ook gaan ‘herinneren’ wat jan en alleman gezegd zou hebben over allerhande nog niet opgeloste liquidaties. Louis zit ten onrechte. Nou zullen er misschien mensen zijn die zeggen: “ja, maar het was een schoft/beest/Hells Angel, als hij dit niet heeft gedaan dan heeft-ie wel wat anders gedaan. Mogelijk, maar ‘dat andere’ had mogelijk geen levenslang opgeleverd bovendien loopt de echte dader nog vrij rond en als het recht zo makkelijk verbogen kan worden omdat men ‘vindt’ dat iemand het wel gedaan zal hebben, dan lopen we allemaal gevaar onschuldig opgesloten te worden (en daar zijn voorbeelden genoeg van) en dat zou een ieder wat moeten schelen. Louis zit ten onrechte maar ja, wat doe je er aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *