De slapende rechter

Geplaatst door

 

Willem Wagenaar is emeritus hoogleraar psychologische functieleer en rechtspsychologie. Hij windt zich op over misstanden in de rechtsspraak. Samen met Han Israëls en Peter van Koppen neemt Wagenaar in het het boek De slapende rechter negen rechtszaken onder de loep. Zaken waarin sprake is van een rechterlijke dwaling. “De rechter is de poortwachter die de kwaliteit van het hele systeem moet bewaken en garanderen. Als de rechter slaapt, faalt het hele systeem”, stellen de schrijvers in het boek. Momenteel kan een veroordeling alleen worden herzien als nieuwe feiten boven tafel komen. Wagenaar vindt dat onzin, als de rechter zijn werk niet goed heeft gedaan dan moet een onafhankelijke instantie de zaak opnieuw bekijken.
======
Han Israëls, Peter J. van Koppen en W.A. Wagenaar, De slapende rechter, ISBN: 9789035132283, Uitgeverij Prometheus

Rechtspreken is mensenwerk, dus er worden wel eens fouten gemaakt. Dat valt niemand te verwijten, maar maakt het wel noodzakelijk om de kwaliteit van de rechtspraak goed in de gaten te houden.

In ons land wordt dit door de rechterlijkemacht zelf gedaan, omdat ervan wordt uitgegaan dat alleen rechters het werk van rechters kunnen beoordelen. Maar dat lijkt te veel op de slager die zijn eigen vlees keurt. Bovendien is een wel erg ongelukkige vormgekozen: de Hoge Raad herziet alleen zaken als er sprake is van een nieuw feit. Daarmee is de lagere rechter, die dit nieuwe feit nog niet kende, per definitie buiten schot gehouden. Alsof ook rechters niet af en toe zitten te slapen, of gewoon blunderen!

In De slapende rechter worden acht bekende en minder bekende zaken gepresenteerd waarbij de rechter op aantoonbaar onjuiste gronden heeft geoordeeld, en zonder dat er een mogelijkheid bestaat dit nu nog te corrigeren. Het gaat echter niet alleen omdie zaken,maar ook omde onderliggende, veel algemenere problemen. Die problemen vormen het argument voor het belangrijkste idee in De slapende rechter: de instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan dat is belast met de beslissing over de herziening van strafzaken.

De Slapende Rechter

 

Boek o.a. te koop bij:

www.bol.com
www.Juridischboek.nl
www.boek.net

c.a. €19,95

5 reacties

  1. Ik ben het helemaal eens met deze visie. Een obtectieve rechtspraak zal dan bestaan, feitelijk de rechtspraak zoals die ook door een ieder wordt voor gesteld. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan het (eer)herstel van gefrustreerde veroordeelden.

  2. Ik heb het zojuist aan den lijve ondervonden zelfs! Ik ben onschuldig veroordeeld voor smaad, omdat ik de daders beschuldig. Politie en OM weigerden mijn aangifte zelfs op te nemen, maar vanzelfsprekend wel van de daders! Al mijn getuigen geweigerd tijdens politierechter zitting, DNA test die kan bewijzen dat een aanklager de verkrachter van mijn vrouw is en vader van onze jongste zoon ook geweigerd!Onderzoek door Rechter Commissaris ook geweigerd en last but not least werd mij de mond gesnoerd zodat ik geen pleidooi kon houden, advocaat was in een week(!) niet meer beschikbaar voor een zo complexe zaak! Hoezo eerlijke rechtsgang? Hans Smedema, zie (Google)Blog vechten tegen het onbekende.

    Website Vechten tegen het Onbekende

  3. Pff stukken van het verhaal van bovenstaande site “vechten tegen het onbekende”gelezen. Sorrie Hans maar denk toch dat de psychiaters(paranoide) gelijk hebben. In discussie ga niet met je. Sterkte

  4. Bij oppervlakkig kijken is dat een normale reactie inderdaad. Dat is nu juist het grote probleem bij ongelofelijke misdrijven. Maar dit gaat over Wagenaar en zijn boek legt precies de vinger op de zere plek. Het justitie systeem is totaal fout. Begint al bij Politie die aangiften weigeren als het hun verstandelijke vermogens te boven gaan, maar wel de tegenpartij vervolgens op de beschuldigingen laten reageren met smaad en wel aangifte toestaan. Vervolgens OM die dat alles klakkeloos aanneemt en geen onderzoek toestaat zelfs. Terwijl alles perfect vastligt en zo bewezen kan worden met de juiste bevoegdheden. Dan de slapende rechter ook nog even. Zoiets mag nooit voorkomen. Het gaat om bewijzen, niet om uitspraken van daders met een sterk motief ook nog om te liegen. Er moet een systeem komen met concurrentie en meer keuzes. Nu is het een monopolie en kun je vervolgens niets meer.

  5. Tot je zelf zoiets meemaakt. Als je geen klacht kan indienen tegen de persoon die op je gezicht heeft geslaan en je al jaren bedreigd. Omdat meneer familie is van. Tot de dag dat je beter begint te beseffen waarom je geen klacht kon indienen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *