Vriendjespolitiek??

Geplaatst door

Ministers om opheldering gevraagd

De VVD’ers Fred Teeven en Hans van Baalen hebben schriftelijke Kamervragen gesteld over de zaak Robert Vakkers. De Kamerleden hebben de ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gevraagd of Vakkers juridische en financiële bijstand krijgt in de rechtszaken tegen de Italiaanse politieagent die hem levensgevaarlijk verwondde.

Bron: PrdV 2008

Tja als ik dan lees dat de heer Teeven met zijn collega hierover kamervragen gaat stellen dan wil ik toch ook wel even vermelden dat dhr. de Vries en dhr. Teeven een bepaald samenwerkingsverband hebben. Onlangs zond de Vries een akkefietje uit die in Italie plaatsvond. En prompt komen er kamervragen.

De Vries en Teeven zitten samen ook in het Commitee ADS (aandacht doet spreken)

Bron: Commitee “aandacht doet spreken”

Je zult jezelf misschien afvragen waarom ik plots het bovenstaande onderwerp er tussendoor gooi. Die vraag zal ik dan ook beantwoorden. Het gaat om de belangenverstrengeling van bepaalde individuen die ook weer terug te vinden zijn in strafzaken.

Dan moeten wij even terug naar 2001 waarin Peter R de Vries justitie benaderde over de zaak Bolhaar. Justitie wilde namelijk in eerste instantie niet meewerken. Later kreeg Peter het voor elkaar om het stoffige dossier te laten overhandigen door dhr. Teeven.
Ja je leest het goed… toevallig was dhr. Teeven in dat jaar nog werkzaam als teamleider-officier van justitie voor Amsterdam Oost/Zuid. Daarna vertrok dhr. Teeven naar de Tweede Kamer voor Leefbaar Nederland.

1999 – 2001 Amsterdam, teamleider-officier van justitie voor Amsterdam Oost/Zuid
2002 – Den Haag, lid van de Tweede Kamer voor Leefbaar Nederland (??????)
Thans lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Op de valreep voor het vertrek van dhr. Teeven overhandigde hij het incomplete dossier uit 1984 aan Nicole Voorhuis die er vervolgens op een vreemde wijze mee aan de haal ging. Zonder diepgaand onderzoek!!

Het is december 2001 als Nicole Voorhuis, officier van justitie van team 2 van parket Amsterdam, een stoffige doos in handen krijgt gedrukt van teamleider Fred Teeven. ‘Hij vroeg of ik eens wilde kijken of er met de zaak-Bolhaar iets te doen viel. In het dossier trof ik ook correspondentie aan met misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die pleitte voor heropening van de zaak. Na lezing van het proces-verbaal zag ik dat er veel losse eindjes in het dossier zaten. De recherche zat in 1984 al dichtbij: het was destijds gelukt een verdachte te linken aan de plaats delict. Er zat muziek in de zaak, zeker toen uit het dossier bleek dat er veel technische sporen in het dossier zaten en een belangrijke getuige zich bij De Vries had gemeld.’

Bron: Openbaar Ministerie download het .pdf bestand onder het kopje “bestanden”

Volgens mij dacht Nicole Voorhuis dat zij een speeldoos in haar handen had i.p.v. een dossier.
Dat zij die valse noten dan niet gehoord heeft is mij een raadsel.
De recherche dacht namelijk dichtbij te zitten doordat men dacht dat baby Bryan de zoon van Louis was. Dat bleek dus niet het geval. Toen hield het op bij de voordeur en vandaag de dag houdt het nog steeds op bij de voordeur. Wie de werkelijke dader is blijft een raadsel.

Peter gaf in zijn zogenaamde correspondentie aan dat een belangrijke getuige zich had gemeld. Dat kan nooit Renetta van der Meer geweest zijn die zgn doorslaggevend was voor de heropening! Zij was namelijk volgens Peter R de Vries die ex-vriendin die mogelijk meer wist en die hij volgens eigen zeggen pas eind januari ontmoette.

Diverse malen heb ik contact met Dhr. Teeven opgenomen om zijn aandacht te vestigen op de uitkomst van het proces en alle bevindingen, uiteindelijk kreeg ik antwoord.
Standaard antwoord luidde op 23 oktober 2008 als volgt:

Geachte mw Hagemann,
Uiteraard hebt U recht op een reactie mijnerzijds, probleem is dat de zaak van uw man al door 2 rechterlijke instanties feitelijk is beoordeeld. Ik zie dan ook geen rol meer voor een kamerlid. Dat laat onverlet dat U ook uw kanttekeningen mag plaatsen, maar ik zou niet weten waarom
Mvgr
Fred Teeven

Waarop ik 23 oktober 2008 het volgende weer terugschreef:

Geachte heer Teeven,

Allereerst bedankt voor uw reactie.

Prima dat het door 2 rechterlijke  instanties beoordeeld is…maar is dat wel juist…
Kent u het volledige dossier die daarna is samengesteld?
Deze man die uzelf ook kent is niet veroordeeld op de aanklacht!

Als kamerlid bemoeit u zich met diverse disciplines waarom niet bij zaken die aangemerkt kunnen worden als dubieus of dwaling. Dhr. Hagemann is echt niet de enige.
Als u zegt ik mag mijzelf als kamerlid niet bemoeien met uitspraken van de Rechterlijke Macht dan is dat klip en klaar. Neemt niet weg dat ieder kamerlid de burger in Nederland moet behoeden voor rechterlijke dwalingen, vage arresten en overtredingen van de bedoelde wetsartikelen.

Waarom ik u hierbij betrek?
Omdat u dus dat stoffige dossier heeft overgedragen en zichzelf verders niet meer heeft gebogen over de voortgang en uitkomsten daarvan. Vreemde vraag aan een ex-officier van justitie maar er klopt gewoon geen hout van. Een cold-case die ingezegend wordt door een team wat destijds ook al betrokken was bij het onderzoek. Zeker niet na het doorlezen van het dossier uit 1984, dossier 2002 en de politiejournaals 2002. Is dat nu iets om trots op te zijn heer Teeven?

Ik kan mezelf echt niet voorstellen dat de politiek na al die klachten inzake het OM een ieder als het ware “vogelvrij” verklaard. Lees anders Vrij Nederland nr. 41 maar eens.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Hagemann

Nadien heb ik niets meer van dhr. Teeven vernomen!

Het vreemde is dat die belangrijke getuige, die Peter R de Vries in zijn correspondentie met Jusitie niet de Renetta van der Meer kan zijn die als kroongetuige optrad. Peter R de Vries had dossierkennis voordat hij contact kreeg met Renetta van der Meer. Binnenkort zal ik dit bericht aanvullen met gedateerde gesprekken en getekende verklaringen van Renetta van der Meer.
Om het nog maar niet te hebben over de uitlating van de officier van justitie Nicole Voorhuis dat er VEEL TECHNISCHE SPOREN in het dossier zaten. Waarom heeft zij niet eerst uitgezocht of er überhaupt wel technisch sporen aanwezig waren? NIets technisch bewijs of technische sporen!!! Alles was weggegooid voordat het proces begon.

Ik leid hieruit af dat er zelfs bij het verzoek tot heropening flink gelogen is om de zaak heropend te krijgen. Dat was niet begin van vele leugens die nog volgden. Laten we over het gevolg daarvan duidelijk zijn ” VEROORDEELD TOT LEVENSLANG OP RODDELS, ACHTERKLAP, LEUGENS, MANIPULATIE GETUIGEN, ONTKENNENDE VERDACHTE, ONTBREKEN VAN TECHNISCH BEWIJS, ONTBREKEN VAN DNA SPOREN, ONTBREKEN VAN BEWIJSMATERIAAL, ONTBREKEN VAN ONAFHANKELIJKHEID RECHTBANK, ONTBREKEN VAN WETTIG OVERTUIGEND BEWIJS, BEVOOROORDEELDE RECHTBANK IN BEGINSTADIUM PROCES ETC. ETC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *