Voorbeeldfunctie?

Geplaatst door

 

Om het ziekteverzuim en problemen met onderlinge agressie en geweld verder terug te dringen, maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de afspraken en doelstellingen uit het arboplusconvenant DJI tot vast onderdeel van het DJI-brede personeelsbeleid. De aanpak is ook gericht op een verbetering van het loopbaanperspectief van DJI-medewerkers. Dat stelt DJI in reactie op het slotakkoord van het arboplusconvenant DJI.
Aanleiding voor het arboplusconvenant waren de bevindingen dat DJI-medewerkers meer dan andere medewerkers werden geconfronteerd met onderlinge agressie en geweld door collega’s of leidinggevenden. Ook bleek de mobiliteit onder DJI-medewerkers laag en het ziekteverzuim hoog. De afspraken uit het convenant zijn in de afgelopen twee jaar uitgewerkt in verschillende projecten.

Bron: Justitie

Diezelfde agressie of geweld wordt ook met regelmaat van de klok toegepast op gedetineerden. Vervolgens worden de feiten in de media omgedraaid, neem de staking van gedetineerden in de Bijlmer. De werksfeer roept enorme spanningen op zowel tussen de werknemers als gedetineerden. De werkdruk is volgens velen te hoog (maar niet heus) Zij bedoelen de bij te houden administratie, koken, internetten, boekjes lezen, krant lezen, kletsen enz. De verveling, mede door de versobering heeft toegeslagen en iedere taak kost dan ook enorm veel energie. Zoveel energie dat bij vechtpartijen de diehard medewerkers het vieze werk opknappen. Diezelfde diehards doen hun werk naar behoren maar die kun je dan wel op 1 hand tellen. 

Al die meldingen van onderling geweld en agressie zijn naar mijn mening toebedeeld aan het gros klagende medewerkers die dachten een baan te krijgen met status en macht. Die meenden zichzelf een plaats verworven te hebben waarin zij niet meer de zwakke partij waren en zichzelf op een voetstuk konden plaatsten.

Helaas voor die achteruitgestelden ook in het justitiële wereldje heb je te maken met rangorde. Zoek gewoon een andere baan daar jullie het er voor de gedetineerden niet makkelijker op maken. Uiteindelijk krijgt maar één groep de zwarte piet toebedeeld en dat zijn de gedetineerden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *