R.I.P Rechtsstaat der Nederlanden

Zondag 31 december 2017 om 00:00u
Werd de “Rechtsstaat der Nederlanden” begraven.

Na een reeks van uitzendingen op televisie, mijn eigen gevecht jegens een onterechte levenslange veroordeling en overige dubieuze veroordelingen kom ik tot de teleurstellende conclusie dat er een handje vol, zogenaamde wijze geleerden het lot bepalen van velen.

De afgelopen jaren is harder gewerkt aan “damagecontrol” dan aan “waarheidsvinding”.

Wijze dames/heren die er steeds vaker een persoonlijke bevinding op na houden!
Veelal gestoeld op onderbuikgevoelens, aannamen of beperking vanwege beroepsdeformatie of verboden.

HET GAAT ER NIET OM WAT MEN ER PERSOONLIJK VAN VINDT het gaat erom wat DE BEVINDINGEN zijn. Bevindingen die men niet samenstelt uit een beperkt veld maar bevindingen die uit alle mogelijkheden en theorieën geput kunnen en moeten worden.

WAARHEIDSVINDING hoort prioriteit te zijn ipv DAMAGECONTROL

Ik zal er op dit moment niet veel meer woorden aan vuil maken.

Het gaat goed mis in ons kleine Nederland .. heel erg mis ..
Zelfs de grondwet moet het ontgelden zolang die terminale sadisten, veelal lid van een vrijmetselaars, rotary of sm clubje de kaarten schudden en de dienst uitmaken.
Die terminale sadisten trekken aan de touwtjes.

Iets wat de laatste tijd volledig wordt genegeerd is “waarheidsvinding”.
Ooit onderzoek naar gedaan door WODC .. sinds kort weten wij dat ook het WODC wordt beïnvloed door die onzichtbare figuren. Lees zelf maar

ambtenaren beïnvloeden rapporten en conclusies

Laten we gewoon nog een paar voorbeelden tonen:

STRAFRECHT
Veroordelingen (ook levenslang) zonder technisch of tactisch bewijs
Veroordelingen (ook levenslang) op basis van aannamen en onderbuikgevoelens.
Veroordelingen (ook levenslang) op basis van betaalde getuigen.
Veroordelingen (ook levenslang) op basis van liegende kroongetuigen.

CIVIEL RECHT
Werknemers, huurders, consumenten .. ook hier heeft een grote meerderheid het nakijken.

BESTUURSRECHT
Zieke werknemers, chronisch zieken, ouders, kinderen .. grote meerderheid heeft het nakijken. Verliezen hun zaak of hebben geen geld om een zaak te beginnen of in beroep te gaan.

ADVOCATUUR
Die meer en meer het nakijken krijgt door allerlei bezuinigingen en regeltjes

Yes it is een grote familie .. een soort van maffia familie.
Als je bij hen hoort dan ben je een van hen, blijf je van hen en conformeer je jezelf aan hen.

Zij zorgen ervoor dat “corruptie” in stand gehouden wordt.
Zij zorgen ervoor dat de een wel en de ander niet vervolgd wordt.
Zij zorgen ervoor dat ook de klokkenluiders kapot gemaakt worden!

Fijn he zo een familie!

Het zijn niet de burgers die de rechtsstaat ondermijnen maar zij!

Onzichtbare lieden die aan de belangrijkste knoppen draaien van ons rechtssysteem.
Totaal niet geïnteresseerd zijn in de werkelijkheid maar in hun eigen gelijk en spel.

aan hen die hebben meegewerkt aan al die smerigheid en betrokken bij de volgende organisatie …

CIE
AIVD
NFI
Recherche
Officieren van Justitie (die dankzij hun smerigheid promoveerde)
Gerechtshoven
Advocaten Generaals (enkele daar gelaten)
Hoge Raad (enkele daar gelaten)

MSM nep misdaadverslaggevers die met hun bloedgeld de grote jongen uithangen.
Niet allemaal .. er zijn een paar integere misdaadverslaggevers.
MSM die ook geregisseerd wordt door de marionetten van die onzichtbare sadisten.
Niet allemaal .. maar waarom laten juist zij het afweten?

Mijn speciale FY dank gaat ook uit naar …

Peter R de Vries
Bob Schagen
Nicole Voorhuis
Fred Teeven
Samengestelde rechtbank (geen officiële strafkamer .. who cares)
Gerechtshof
AG’s (enkele daar gelaten)
Hoge Raad (enkele daar gelaten)
Renetta vd Meer die thans een armzalig bestaan schijnt te leven KARMA

En wat een medelijden heb ik met de zuster van Corinne .
Met wie ik vaak contact had.
Een zuster die bij mij thuis foto’s kreeg te zien die zij niet eerder had gezien.
Zij mocht die foto’s destijds NIET zien.
Zij die van Charles Zwolsman te horen kreeg dat Louis onterecht was veroordeeld.
Zij die ook de nodige vragen had maar verder geen moer kon doen.
Waarom? Omdat er meer familie bij justitie werkzaam is en zij zelf ook werkzaam was bij justitie.

Bovenstaande tekst draag ik op aan hen die maatschappelijk vermoord worden door een stel alcoholisten en terminale sadisten.

Baybasin > onterecht levenslang

Hagemann > onterecht levenslang

Soerel > onterecht levenslang

 

Vaarwel “RECHTSSTAAT” ik heb jullie begraven in stijl met vooraf de brandstapel.
Het was mij een waar genoegen.

Het ontvangst comité heeft jullie in stijl ontvangen.
Ik heb meer stijl in mijn pink dan jullie in jullie gehele organisatie!

 

 

Noot: Ik kan dat elitaire soort niet meer serieus nemen, waarderen of accepteren.
Gecorrumpeerd tot op het bot .. dat is helaas de wrange conclusie.
Zij zijn werkelijk te triest om jezelf over op te winden of een traan voor te laten!
Wat rest is doorgaan op het pad wat reeds bewandeld wordt en hen terecht laten staan!

Hieronder volgen de namen van wat tegenwoordig de commissie ACAS heet.
Er komen een aantal bekende namen voorbij en volgens mij waren enkelen destijds betrokken bij de werkgroep van Project Gerede Twijfel.

De commissie staat onder toezicht van de Hoge Raad om de AG van advies te voorzien.  Er gebeuren echter hele andere dingen, iets wat Buruma liever niet ziet gebeuren. Lees “Adviseren over afgesloten strafzaken” Ik zal Ybo Buruma ook even citeren “‘Commissie Afgesloten Strafzaken moet niet vooruitlopen op oordeel Hoge Raad’
Volgens de wet is de AdviesCommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) er om de procureur-generaal te adviseren, maar de strekking van de wet is dat zij feitenonderzoek doet om eventueel onschuldig veroordeelden op het spoor te komen en uit de gevangenis te krijgen. ACAS zou in haar openbaarmakingen meer mogen laten doorklinken dat haar taak primair ligt in het doen ophelderen van rechterlijke dwalingen in plaats van in de juridische beoordeling of er sprake is van een novum.”

Ik kan het niet anders dan eens zijn met wat Ybo Buruma schrijft!

Wie de leden, benoemd door de MvJ van de commissie ACAS 2012 zijn:

C. Fijnaut, voormalig hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Tilburg. (Voorzitter)

H. Merckelbach, hoogleraar aan de Faculteit Psychologie van de Universiteit Maastricht.

met als plaatsvervangers:

C. Bijleveld, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

F. Bleichrodt, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wie is F. Bleichrodt? Ik zal hem even voorstellen:

Tom Oldenbroek (moord) “getuigenverhoor zinloos”
Kort geding gevangenis Verschillende gevangenis regiems onwerkbaar
Robert Horchner heeft ook met hem te maken gehad .. en hoe

B. Visser, voormalig korpschef regiopolitie Kennemerland. Met als plaatsvervanger:

W.Velings, voormalig korpschef regiopolitie Limburg Zuid.

M. Wladimiroff, advocaat in Den Haag. (waar kennen we die ook alweer van? Demmink – Baybasin!  Maar ook als kandidaat parlementslid voor D66)
Met als plaatsvervanger:
A. Franken, advocaat in Amsterdam en hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

F. Posthumus, advocaat-generaal van het Ressortsparket Amsterdam.
Met als plaatsvervanger:
M. Nieuwenhuis, officier van Justitie van het Landelijk Parket.

Ik zal hen niet allemaal ontleden … 2 voorbeelden zijn meer dan voldoende om aan te tonen dat men NIET met een onafhankelijke commissie te maken heeft maar met een reeds eerder genoemde club terminale sadisten.
Waarom er nimmer ervaringsdeskundigen in dit soort commissies worden gevoegd is mij een raadsel. Ervaringsdeskundigen met een geheel ander inzicht dan een groepje beschermheren van het systeem. Commissie bestaat uit discutabele figuren, zeer discutabele figuren. Zij fungeren als butlers van het systeem om vooral te bestuderen hoe een zaak dicht te houden. Het zou wel eens meer dan 1 collega in diskrediet kunnen brengen.

Dit betreft geen Advies Commissie Afgesloten Strafzaken maar een Doofpot Commissie

Een onafhankelijke advies commissie zou bijv. moeten bestaan uit personen als:

Dick Gosewehr Harrie Timmerman Jan Paalman Charl de Roy van Zuydewijn
Gerrit de Wit Henk Laarman Fred Spijkers Lucia de Berk Ina Post Ton Derksen
Wicher Wedzinga Jan Koers Chris de Graauw Emile Broersma Lancee e.v.a.

Die zonder enige belemmering, regeltjes en voorwaarden onderzoek kunnen doen.Daar begint ons gecorrumpeerde systeem dus niet aan!

Nieuwe samenstelling werkgroep Project Gerede Twijfel

Het Project Gerede Twijfel staat onder leiding van prof.dr. Peter J. van Koppen.

Het project wordt mede gecoördineerd door dr. Jasper van der Kemp, drs. Guillaume Beijers, dr. Annelies Vredeveldt,

dr.mr. Miriam Wijkman en drs. André de Zutter.

Ook andere medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam werken mee aan het begeleiden van groepen studenten in het Project Gerede Twijfel.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *